User Tools

Site Tools


nl:wxsim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:wxsim [2015/05/20 14:55]
wvdkuil [WXSIM instellingen in de scipts die de uitvoer genereren]
nl:wxsim [2015/09/17 14:08] (current)
wvdkuil
Line 23: Line 23:
  
 :?: **Wordt WXSIM gebruikt voor de weersverwachting op de start-pagina?​** :?: **Wordt WXSIM gebruikt voor de weersverwachting op de start-pagina?​**
-<​code>​#​--------------------------------------------------------------------------- +<​code>​ 
-# which world-wide available forecast will be used. Can be overridden when you select your region below +$SITE["fctOrg"]         ​= ​"metno"
-#       the following forecasts need some extra settings +
-#$SITE['fctOrg' = '​yahoo'; ​     //  you need to find later the correct yahoo place id;  +
-#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​wu'; ​        ​//  you need a special WU key for this forecast +
-#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​wxsim'; ​     //  you need the (paid) wxsim program on  a pc for this forecast +
-#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​yrno'; ​      // ​ you need to find the correct yrno city description later +
- +
-#       the next forecasts need only latitude and longitude +
-#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​yowindow'; ​  // ​ default lat lon is used +
-$SITE['​fctOrg'​]  ​'metno'     // ​ based on lat-lon - choose which information will be displayed in wsDashMetno.php+
 </​code>​ </​code>​
 Voor regio '​europe'​ staat de keuze ingesteld op de wereldwijd beschikbare Met.no voorspelling/​ Voor regio '​europe'​ staat de keuze ingesteld op de wereldwijd beschikbare Met.no voorspelling/​
-Weer wordt de keuze aangepast door een # (=commentaar) teken weg te halen bij de gewenste uitvoer en gelijktijdig er voor te zorgen dat de andere mogelijkheden wel van een # zijn voorzien. 
  
 :?: **Willen we een  WXSIM  weersverwachting pagina in het menu ?** :?: **Willen we een  WXSIM  weersverwachting pagina in het menu ?**
-<​code>​#​--------------------------------------------------------------------------- +<​code>​ 
-IMPORTANT ​    W X S I M  ​extra (paid) program to be run on a PC +WXSIM weather-forecasting 
-#​--------------------------------------------------------------------------- +$SITE["wxsimPage"     false               true = Yes, we use the WXSIM paid program to make our weather-forecasts ​ |  false = Do not display
-# +
-$SITE['wxsimPage'] = true // ####+
 </​code>​ </​code>​
 +
 Dan volgen enkele settings om aan te geven waar de WXSIM bestanden worden opgeladen en waar de map met WXSIM scripts zich bevinden . Dan volgen enkele settings om aan te geven waar de WXSIM bestanden worden opgeladen en waar de map met WXSIM scripts zich bevinden .
 <​code>​ <​code>​
-$SITE['wxsimData'] = '../'; // root folder ​  ##### ​ Were do lasteret.txt plaintext.txt and or latest.csv are uploaded to +$SITE["wxsimData"     "../"
-# normaly leave rest as is +$SITE["wxsim_file"]     ​= ​"latest.csv"        # latest.csv ​= lates.csv file will be used  |  ​lastret.txt = lastret.txt ​file will be used 
-$SITE['wxsim_file']     ​= ​'latest.csv'// either ​latest.csv ​(all availabler fields) or lastret.txt ​can be used +$SITE["wxsimIconsOwn" = false; ​               # false = Use template standard ​icons  ​|  ​true = Use YrNo icons 
-#​$SITE['​wxsim_file'​] ​    'lastret.txt'; +</​code>​
-$SITE['wxsimIconsOwn'] = false; ​  // use wxsim icons (true) or our template ​icons (false) +
-$SITE['​wxsimDir'​] = '​./​wsWxsim/';​</​code>​+
  
 === Waar zijn de bestanden opgeladen === === Waar zijn de bestanden opgeladen ===
 Normaal gesproken worden de data bestanden **$SITE['​wxsimData'​]** al naar de root **'​../'​** van uw website opgeladen. ​ Normaal gesproken worden de data bestanden **$SITE['​wxsimData'​]** al naar de root **'​../'​** van uw website opgeladen. ​
-Als de de bestanden naar een andere map oplaadt, bijvoorbeeld %%www.yourwebsite.com/​%%**data/​** moet u dat hier veranderen in **'../data/'**\\ +Als de de bestanden naar een andere map oplaadt, bijvoorbeeld %%www.yourwebsite.com/​%%**data/​** moet u dat hier veranderen in **"../data/"**\\ 
 Hierbij staat **../​** ​ voor stapje terug vanuit de template map naar de root en **data/** voor de door u gebruikte map Hierbij staat **../​** ​ voor stapje terug vanuit de template map naar de root en **data/** voor de door u gebruikte map
 === Welk bestand wordt gebruikt === === Welk bestand wordt gebruikt ===
Line 62: Line 49:
   - latest.csv ​ een zeer uitgebreid tekst bestand in het speciale csv formaat   - latest.csv ​ een zeer uitgebreid tekst bestand in het speciale csv formaat
   - lastret.txt eveneens een tekst bestand maar met mindewr informatie   - lastret.txt eveneens een tekst bestand maar met mindewr informatie
-Normaal zult u de scripts latest.csv laten gebuiken, maar bij storingen of nieuwe versies van WXSIM is hier te schakelen naar het andere bestand. ​U haalt dan het commentaar teken weg bij **lastret.txt** en plaats het bij **latest.csv**+Normaal zult u de scripts latest.csv laten gebuiken, maar bij storingen of nieuwe versies van WXSIM is hier te schakelen naar het andere bestand.
 === Welke icons === === Welke icons ===
-WXSIM levert alleen voorspelingen in tekst formaat. De template scripts zullen die gegevens verwerken en ook passende weer-iconen afbeelden. Met **$SITE['wxsimIconsOwn']** kunt u aangeven welke iconen u wilt gebruiken. De standaard iconen die op alle pagina'​s gebruikt kunnen worden of de voor WXSIM vaak gebruikte iconen van Yr.No+WXSIM levert alleen voorspelingen in tekst formaat. De template scripts zullen die gegevens verwerken en ook passende weer-iconen afbeelden. Met **$SITE["wxsimIconsOwn"]** kunt u aangeven welke iconen u wilt gebruiken. De standaard iconen die op alle pagina'​s gebruikt kunnen worden of de voor WXSIM vaak gebruikte iconen van Yr.No.
- +
-De map met scripts **$SITE['​wxsimDir'​]** bevindt zich **'​./​wsWxsim/'​**. Dit moet u dus niet veranderen.+
  
 ==== WXSIM instellingen in de WXSIM scripts map ==== ==== WXSIM instellingen in de WXSIM scripts map ====
nl/wxsim.txt · Last modified: 2015/09/17 14:08 by wvdkuil