User Tools

Site Tools


nl:uploadwv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadwv [2015/09/17 12:32]
127.0.0.1 external edit
nl:uploadwv [2015/10/09 09:33] (current)
wvdkuil [Een nachtelijke cronjob]
Line 87: Line 87:
 Het script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebdsite.com/​%%**weather28/​yesterday.php** Het script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebdsite.com/​%%**weather28/​yesterday.php**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- +Hoe een cron-job ​moet worden ingesteld vindt u hier[[nl:cronjob|CRON jobs]]
- +
-De makkelijkste manier is het gebruiken van een cron-job ​[[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Cronjob]] +
- +
-{{ :​cron-provider.jpg?​nolink&​600 |}} +
-Als uw website-hosting leverancier dit biedt, maakt u hier gebruik van.  Het instellen hiervan verschilt van leverancier tot leverancier. Kijk hiervoor in de help files van uw leverancier. +
- +
-Of u gebruikt de eerste ​ =  gratis cron job via [[https://www.cronjob.de/]] +
-{{ :​cronjob_de.jpg?​nolink&​600 |}}+
  
  
nl/uploadwv.txt · Last modified: 2015/10/09 09:33 by wvdkuil