User Tools

Site Tools


nl:uploadws

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadws [2015/09/17 12:31]
127.0.0.1 external edit
nl:uploadws [2015/10/09 09:32] (current)
wvdkuil [Maak een cronjob]
Line 98: Line 98:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
- +Hoe een cron-job ​moet worden ingesteld vindt u hier: [[nl:cronjob|CRON jobs]]
-De eenvoudigste manier om dit te doen is via een cron-job ​[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cron]] +
- +
-{{ :​cron-provider.jpg?​nolink&​600 |}} +
-Als uw provider dit ondersteunt kunt u de faciliteiten van uw provider gebruiken. +
- +
-Of u gebruikt een dienstverlener waarbij de eerste cronjob die u instelt gratis is (en blijft) ​[[https://www.cronjob.de/]] +
-{{ :​cronjob_de.jpg?​nolink&​600 |}} +
nl/uploadws.txt · Last modified: 2015/10/09 09:32 by wvdkuil