User Tools

Site Tools


nl:uploadws

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nl:uploadws [2015/05/26 09:29]
wvdkuil [Maak een cronjob]
nl:uploadws [2015/09/17 12:31]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== WSWIN - Welke bestanden zijn nodig =====
 +<WRAP info>
 +Deze beschrijving is gebaseerd op versie **2.97.13** van WSWIN.
 +</​WRAP>​
 +==== Wat algemen informatie ====
 +
 +=== Meer informatie vindt u op: ===
 +WSWIN heeft een online handleiding ​ die u, mocht u die nog niet bekeken hebben, kunt vinden op [[http://​www.pc-wetterstation.de/​wswinen.pdf]]
 +
 +De website van WSWIN vindt u op [[http://​www.pc-wetterstation.de/​en1index.html]]
 +
 +En er is ook een forum: [[http://​www.pc-wetterstation.de/​en6index.html]]
 +
 +
 +=== Waar bevindt zich welke data? ===
 +
 +^what  ^where ​ ^
 +|WSWIN is geïnstalleerd in:    |C:​\wswin ​  |
 +|Bestanden die '​vertaald'​ en opgeladen moeten worden staan in: |C:​\wswin\ ​  |
 +|De bestanden moeten (bij voorkeur) opgeladen worden naar:\\ %%www.your-web-site.com/​%% ​ |weather28/​uploadWS/ ​ |
 +
 +=== Welke bestanden voor weer-gegevens zijn nodig ===
 +
 +^Bestand gebruikt voor^WSWIN naam ^Vindt u in^template naam^Frequentie ​  ^
 +|Actuele en historische waardes inclusief minima en maxima |**tags.ws.txt** |scriptWS/ |tagsws.txt|5 minuten|
 +|Waardes van gisteren ​   |n/a |cron-job|tagsydayWS.txt ​  ​|23:​45 |
 +|Realtime weer waardes ​  ​|wswin_nrt.txt ​       |scriptWS map    |clientraw.txt ​  ​|iedere minuut |
 +|:::                     ​|ws_clientrawhour.txt |:::    |clientrawhour.txt ​  |door wswin bepaald |
 +|:::                     ​|ws_clientrawextra.txt |:::    |clientrawextra.txt ​  |::: |
 +|::: |ws_clientrawdaily.txt|:::​ |clientrawdaily.txt ​ |::: |
 + 
 +=== Een een stuur-bestand ===
 +
 +Tevens bevindt zich in de map **scriptsWS/​** ​ een "​stuurbestand"​ met de naam **wswin_customfiles.cfg**
 +U kunt dit bestand al bekijken en de dokumentatie van wswin erop nalezen. ​
 +
 +<WRAP alert  100%>U vindt hier alleen wat basis informatie over het instellen van WSWIN. ​ Leest u vooral ook de handleiding en de help bestanden voordat u allerlei instellingen in WSWIN doet waar u later spijt van heeft. </​WRAP>​
 +
 +==== Vertel wswin dat er  "​custom"​ bestanden zijn ====
 +{{:​wswin_custom.jpg?​nolink |}}  Voordat we ook maar iets kunnen doen moeten we controleren of WSWIN al ingesteld is op het verwerken van zogenaamde "​**custom files**"​.
 +
 +Er zijn drie instellingen in WSWIN die daarvoor gekontroleerd moeten worden:
 +    * is er een map ingesteld waar de vertaalde bestanden in worden ​ opgeslagen. standaard is dit: c:​\wswin\html
 +    * activeer het verwerken van "​custom'​ html bestanden
 +    * stel de tijd in op iedere 5 minuten of op zero (iedere vastlegging)
 +
 +==== Laat wswin onze "​realtime"​ gegevens opladen ====
 +{{:​wswin_nrt.jpg?​nolink |}} Nu moeten we controleren of wswin wel weet dat er '​realtime'​ bestanden verwerkt moeten worden.
 +
 +In het wswin menu =>  Sturing ​ => Template/​... => tab NearRealTime
 +
 +Vink het vakje aan met **Near Real Time File** ​ De bestandsnaam moet automatisch worden aangegeven
 +
 +Zoals met onze tags-bestand moeten we ook hier controleren of er al een wswin-nrt.txt bestand aanwezig is.
 +Als dat zo is kunnen we ons bestand <wrap hi>met een andere naam</​wrap>​ toevoegen of het huidige bestand vervangen.
 +
 +Waarom vervangen? Omdat er vaak al gebruik wordt gemaakt van hetzelfde bestand als wij willen gebruiken, namelijk clientraw.txt. Onze versie is de versie geschikt voor WD-live versie 6.09
 +
 +==== Plaats de bestanden in de wswin map ====
 +
 +Haal via FTP eerst de volgende bestanden uit de **scriptWS/​** folder op uw website (of uit de Template download) en plaats deze in de **C:​\wswin\** folder op uw PC.   Als u WSWIN ergens anders hebt geinstalleerd past u op deze pagina de verwijzingen naar C:\wswin\ natuurlijk aan naar de door u gebruikte map.
 +  * tags.ws.txt
 +  * wswin_nrt.txt
 +  * ws_clientrawhour.txt
 +  * ws_clientrawextra.txt
 +  * ws_clientrawdaily.txt
 +
 +==== Controle op wswin_customfiles.cfg ====
 +Controleer of er al een bestand **wswin_customfiles.cfg** in de map C:\wswin\ aanwezig is.
 +=== Ja er is al een wswin_customfiles.cfg ===
 +U moet de regels 2-5  uit de Template versie vergelijken met uw versie en de ontbrekende regels toevoegen aan uw eigen bestand. Vergeet niet de teller (direct onder[custom.txt]) te verhogen met het aantal toegevoegde bestanden.
 +<​code>​[custom.txt]
 +#=4
 +1=ws_clientrawextra.txt
 +2=ws_clientrawdaily.txt
 +3=ws_clientrawhour.txt
 +4=tags.ws.txt
 +[wap.txt]
 +. . . ingekort . . . 
 +</​code>​
 +=== Er is geen wswin_customfiles.cfg ===
 +Plaats het bestand in de  map C:\wswin\ en het opladen zal door wswin gaan gebeuren.
 +===== Maak een cronjob =====
 +WSWIN registreert geen waardes van gisteren. Om die waardes toch te kunnen gebruiken moet er aan het eind van de dag (23:50) een script worden uitgevoerd op uw webserver.
 +
 +<WRAP important>​
 +Het script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebdsite.com/​%%**weather28/​yesterday.php**
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +De eenvoudigste manier om dit te doen is via een cron-job [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cron]]
 +
 +{{ :​cron-provider.jpg?​nolink&​600 |}}
 +Als uw provider dit ondersteunt kunt u de faciliteiten van uw provider gebruiken.
 +
 +Of u gebruikt een dienstverlener waarbij de eerste cronjob die u instelt gratis is (en blijft) [[https://​www.cronjob.de/​]]
 +{{ :​cronjob_de.jpg?​nolink&​600 |}}
  
nl/uploadws.txt · Last modified: 2015/10/09 09:32 by wvdkuil