User Tools

Site Tools


nl:uploadwd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadwd [2015/10/01 13:01]
wvdkuil [Verplaats het tags bestand naar de WeatherDisplay map op de PC]
nl:uploadwd [2016/01/05 14:49] (current)
wvdkuil [Meeer informatie]
Line 20: Line 20:
  
 De WiKi is hier te vinden [[http://​wiki.weather-watch.com/​index.php/​Main_Page]] De WiKi is hier te vinden [[http://​wiki.weather-watch.com/​index.php/​Main_Page]]
 +
 +Er is een steeds groeiende hoeveelheid youtube-videos,​ rechtstreeks van de maker van WD: \\  [[http://​www.weather-display.com/​youtubevideos.php]]
  
 U kunt de [[http://​www.weather-display.com/​index.php|website]] bezoeken. ​ U kunt de [[http://​www.weather-display.com/​index.php|website]] bezoeken. ​
nl/uploadwd.txt · Last modified: 2016/01/05 14:49 by wvdkuil