User Tools

Site Tools


nl:uploadvw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:uploadvw [2015/05/20 14:41]
wvdkuil [VWS - gebruik bestaande wflash upload]
nl:uploadvw [2015/09/17 12:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== Virtual Weather Station - programma instellingen =====
 +==== VWS - Achtergrond informatie ====
  
 +De manual voor VWS kunt u lezen/​downloaden van deze link [[http://​site.ambientweatherstore.com/​vws/​vwsmanual.PDF|Manual PDF]]
 +
 +Op dit Engelstalige forum is er een apart gedeelte voor VWS [[http://​www.wxforum.net/​index.php?​board=44.0| wxforum VWS]]
 +
 +Ook het Nederlands-talige HWA forum heeft een apart VWS gedeelte [[http://​www.hetweeractueel.nl/​forum/​virtual-weather-station-software-vws/​|VWS bij HWA]]
 +
 +==== VWS - Welke bestanden zijn nodig ====
 +^Bestand wordt gebruikt voor^VWS naam^Waar is dit bestand te vinden^template naam^oplaad frequentie ^
 +|**Weergegevens voor alle pagina'​s van de template** |tags.vws.txt |scriptsVW/ ​  ​|tagsVW.txt ​  |5 minuten|
 +|**"​Realtime"​ weer waardes ** |wflash.txt ​   |ingebouwd in VWS     ​|wflash.txt ​    |door VWS bepaald |
 +|:::                          |wflash2.txt ​  ​|::: ​                 |wflash2.txt ​   |::: |
 +|**Grafieken voor Steelseries** ​  |Wind direction|gegenereerd door VWS |vws736.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Wind Speed    |::: |vws737.jpg ​    |::: |
 +|:::  |In Humudity ​  |::: |vws739.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Humidity ​     |::: |vws740.jpg ​    |::: |
 +|:::  |In Temp       |::: |vws741.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Out Temp      |::: |vws742.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Total Rain    |::: |vws744.jpg ​    |::: |
 +|:::  |UV Index      |::: |vws752.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Solar Radiation ​ |::: |vws753.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Wind Chill     |::: |vws754.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Out Heat Ix    |::: |vws756.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Dew Point      |::: |vws757.jpg ​    |::: |
 +|:::  |SL Barometer ​     |::: |vws758.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Virtual Temperature ​   |::: |vws762.jpg ​    |::: |
 +|:::  |Rain Rate      |::: |vws859.jpg ​    |::: |
 +
 +
 +==== VWS - Instellen van de upload gegevens ====
 +
 +<WRAP alert  100%>
 +U vindt hier alleen wat basis informatie over het instellen van VWS.  Leest u vooral ook de handleiding van VWS voordat u allerlei instellingen in VWS doet waar u later spijt van heeft. ​
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +Te volgen stappen:
 +  * gebruik uw FTP programma om het bestand tags.vws.htx op te halen vanauit uw website map **weather28/​scriptsVW/​**
 +  * plaats dit bestand dan in uw vws template map, vaak is dit **C:​\vws\root\**
 +  * Ga in VWS naar menu **__I__nternet** ​ keuze HTML Settings
 +<WRAP tip>
 +Hier kunt u in de linker kolom aangeven welk bestand door vws moet worden geconverteerd. hierbij worden de tags in  de vorm van **^vhi007^** ​ vervangen door de echte waarde, in dit geval de maximum tempertuur van vandaag.
 +
 +Het bestand wordt opgeslagen op de plaats en met de naam zoals in de rechter kolom is vermeld.
 +</​WRAP>​
 +{{ :​vws_tags_upload.jpg?​nolink |}}
 +  * type 
 +    * in de linker kolom C:​\vws\root\**tags.vws.htx**
 +    * in de rechter kolom  C:​\vws\root\**tagsVW.txt**
 +    * zet de Update Timer box bijna onderaan op 5 minuten
 +  * klik op de knop upload **Files to Internet**
 +    * In de from location vult u de naam van de geconverteerde file C:​\vws\root\**tagsVW.txt**
 +    * In de rechterkolom ?misschien iets extra? **/​weather28/​uploadVW/​**
 +    * Klik op het agenda icoontje rechts van de regel en u kunt de oplaadtijd en frequentie instellen. In het voorgaande voorbeeld ziet u dat de TagsVW.txt iedere 5 minuten worden opgeladen.
 +==== VWS - Instellen van de upload gegevens Grafieken ====
 +Selecteer in VWS menu **__M__odify Display** ​ de keuze **Graph**. De volgende box met zeer veel selectie mogelijkheden verschijnt. Pas uw versie aan zodat in ieder geval de hier aangevinkte grafieken worden aangemaakt.
 +{{ :​vws_graph_select.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== VWS - Instellen wflash upload ====
 +Als u WeatherFlash (wflash) al gebruikt kunt u dit stukje overslaan.
 +{{ :​vws_wflash.jpg?​nolink |}}
 +
 +Ga in VWS naar menu **__I__nternet** en keuze **Weatherflash**
 +
 +Vul bij gebruiker in  **DEMO** ​ in hoofdletters
 +Zet de timer op maximaal 30 secondes, nog iets korter mag maar realiseer dat uw website geraadpleegd wordt iedere xx secondes en dat 24 uur per dag 7 dagen per week. En dat altijd, of er bezoekers zijn of niet .
 +
 +Zet een vinkje in de box **Active Server Page** bij **Activate**
 +
 +Vul hier de naam van het script in wat de wflash bestanden gaat ontvangen.
 +Dat script staat in weather28/​scriptsVW/​ en heeft de naam **submit.php**
 +
 +Als uw website %%www.yourwebsite.com%% heet vult u daar in
 +
 +%%www.yourwebsite.com/​weather28/​scriptsVW/​submit.php%%**?​**
 +
 +Vergeet niet de **?** aan het eind zoals in de voorbeelden is aangegeven. zonder de ? worden de wflash bestanden niet opgeladen.
 +Druk op de knop **Close**
 +==== VWS - gebruik bestaande wflash upload ====
 +Als u al wflash gebruikt moet nog instellen wwaar deze bestanden op uw webserver worden geplaatst.
 +
 +Normaal zoeken de template scripts in de standaard upload map **weather28/​uploadVW/​**.
 +
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    will you be uploading to the default upload folder (uploadXX) where xx is the short code for your weather program
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +#
 +$SITE['​standard_upload'​]= true;
 +#       If you do not want or are not able to upload to the default folder set the correct upload folder here
 +#     
 +#​$SITE['​uploadDir'​] = '​../'; ​       // #####        example for upload to root
 +#​$SITE['​clientrawDir'​] = '​../';​
 +#​$SITE['​graphImageDir'​] = '​../';​
 +#​---------------------------------------------------------------------------</​code>​
 +Haal het commentaarteken weg bij de regel met **$SITE['​clientrawDir'​]** en vervang de verwijzing naar uw eigen lokatie. De naam clientrawDir wordt gebruikt voor alle "​realtime'​ scripts, dus ook voor WFLASH.
 +
 +Die  **../** moet u laten staan want dat geeft aan dat u in de root gaat beginnen.
 +Is uw wflash upload map bijvoorbeeld ​  ​%%www.yourwebsite.com/​wflash/​%% dan wordt de regel in de settings:
 +<​code>​
 +$SITE['​clientrawDir'​] = '​../​wflash/';</​code>​
nl/uploadvw.txt · Last modified: 2015/09/17 12:28 (external edit)