User Tools

Site Tools


nl:uploadmb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadmb [2015/12/29 07:35]
wvdkuil [Meteobridge - individual HTTP upload of realtime data]
nl:uploadmb [2015/12/29 07:35] (current)
wvdkuil [Meteobridge - individual HTTP upload of realtime data]
Line 84: Line 84:
   * Open dit bestand met een programma-editor zoals Notepad++.exe voor de PC of TextEdit voor de Mac.\\ <wrap important>​Gebruik hiervoor NOOIT MS-Word, ​ een ander "​word-processing"​ programma maar ook niet notepad.exe</​wrap>​   * Open dit bestand met een programma-editor zoals Notepad++.exe voor de PC of TextEdit voor de Mac.\\ <wrap important>​Gebruik hiervoor NOOIT MS-Word, ​ een ander "​word-processing"​ programma maar ook niet notepad.exe</​wrap>​
  
-  * In het eerste deel **van de hele lange regel** staat:<​code>​http://​www.wiri.be/​weather28/​scriptMB/​realtimeGet.php?​d=[hh]:​[mm],​( en ng heeeeeel veel   ​meer )</​code>​+  * In het eerste deel **van de hele lange regel** staat:<​code>​http://​www.wiri.be/​weather28/​scriptMB/​realtimeGet.php?​d=[hh]:​[mm],​( en heeeeeel veel meer !)</​code>​
  
 Nu moet u ALLEEN de naam van mijn test-server (%%www.wiri.be%%) veranderen in de naam van uw web-site. Nu moet u ALLEEN de naam van mijn test-server (%%www.wiri.be%%) veranderen in de naam van uw web-site.
nl/uploadmb.txt · Last modified: 2015/12/29 07:35 by wvdkuil