User Tools

Site Tools


nl:uploaddw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploaddw [2015/10/09 09:34]
wvdkuil [Een nachtelijke cronjob]
nl:uploaddw [2015/10/09 09:42] (current)
wvdkuil [WeatherLink.com - Wat moet er nu gebeuren]
Line 14: Line 14:
 Om gebruik te maken van Weatherlink.com zijn er geen uploads nodig. Alle weergegevens worden van de WeatherLink.com website geladen op basis van uw userID en password voor WeatherLink.com. Die heeft u ingesteld in wsUserSettings.php in de eerste aanpassingen in stap 4.  ​ Om gebruik te maken van Weatherlink.com zijn er geen uploads nodig. Alle weergegevens worden van de WeatherLink.com website geladen op basis van uw userID en password voor WeatherLink.com. Die heeft u ingesteld in wsUserSettings.php in de eerste aanpassingen in stap 4.  ​
  
-<​code>#​ for weatherlink.com users -------------------+<​code>​<​code># ​Extra settings ​for your weather-program 
-#$SITE['​WXsoftware'​] = '​DW';​  ​       // ##### Davis WeatherLink.Com ​ ONLY uncomment after setting the id and password +$SITE["wlink_key"]      = "xyz"
-$SITE['​wlink_key']      = 'xyz'       // ##### Your weatherlink.com user id +$SITE["wlink_pw"]       ​= ​"xyz"
-$SITE['wlink_pw']       ​= ​'xyz'       // ##### and password. +</​code>​ 
-# ---- end of wl.com users ---------------------</​code>​+
  
  
nl/uploaddw.txt · Last modified: 2015/10/09 09:42 by wvdkuil