• English
  • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:uploaddw

Installeer de Leuven-Template stap 5

WeatherLink.com - Wat moet er nu gebeuren

Om gebruik te maken van Weatherlink.com zijn er geen uploads nodig. Alle weergegevens worden van de WeatherLink.com website geladen op basis van uw userID en password voor WeatherLink.com. Die heeft u ingesteld in wsUserSettings.php in de eerste aanpassingen in stap 4.

<code># Extra settings for your weather-program
$SITE["wlink_key"]      = "xyz";
$SITE["wlink_pw"]       = "xyz";

Een "nachtelijke" cronjob

WL.com beschikt niet over de weer-waardes van gisteren. Omdat die waardes in diverse overzichten nodig zijn moet er iedere nacht rond 23:45 en voor 00:00 een klein script worden uitgevoerd om de waardes van vandaag vast te leggen zodat morgen de juiste "waardes van gisteren" weer beschikbaar zijn.

Dit script wat moet worden uitgevoerd is: www.yourwebsite.com/weather28/yesterday.php

Hoe een cron-job moet worden ingesteld vindt u hier: CRON jobs

nl/uploaddw.txt · Last modified: 2015/10/09 09:42 by wvdkuil