User Tools

Site Tools


nl:uploadcw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:uploadcw [2015/05/20 13:17]
wvdkuil [consoleWD - file upload settings]
nl:uploadcw [2015/09/17 12:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== consoleWD programma instellen =====
  
 +==== Waar vindt u meer informatie over consoleWD ====
 +De WeatherDisplay [[http://​www.weather-display.com/​index.php|website]].\\ ​
 +Er is weinig informatie beschikbaar over consoleWD en nog minder over de raspberryPI versie.
 +
 +De meeste informatie vindt u hier  [[http://​www.weather-watch.com/​smf/​index.php/​board,​33.0.html|WeatherDisplay forum / FAQ]]
 +
 +of op het HWA [[http://​www.hetweeractueel.nl/​forum/​view-last-messages|forum]]
 +
 +==== Aannames ====
 +  * De bassis-bestanden voor uw weerprogramma bevinden zich in de map weather28/​scripts**CW**/​
 +   * Standaard worden de gegevens door consoleWD opgeladen naar :\\ %% www.your-web-site.com/​weather28/​%%**uploadCW/​**
 +  * Er kunnen door ConsoleWD geen grafieken worden gemaakt.
 +===== Welke bestanden worden opgeladen =====
 +
 +^Bestand wordt gebruikt voor^consoleWD bestandsnaam^kopiëren van^template naam^opladen ​  ^
 +|**weergegevens voor alle pagina'​s van de template** ​  ​|wx.html =\\ aangepaste naam van testtags.txt |scriptsCW/ ​  ​|tagsCW.txt ​  |5 minuten|
 +|**"​Realtime"​ weer waardes ** |WD-Live ​ |ingebouwd in consoleWD\\ geen aanpassing nodig |clientraw.txt ​ |door CW bepaald |
 +|:::   ​|WD-Live extra  |:::   ​|clientrawextra.txt ​ |:::   |
 +|:::   ​|WD-Live hour  |:::   ​|clientrawhour.txt ​ |:::   |
 +|:::   ​|WD-Live daily  |:::   ​|clientrawdaily.txt ​ |:::   |
 +
 +
 +==== Kopieer het bestand met %tags% variabelen naar de consoleWD map op uw raspberryPI ====
 +Dit bestand vindt u in de map  **weather28/​scriptsCW/​**. ​
 +
 +  * wx.html ​  (is de source om  tagsCW.txt te laten maken door consoleWD)
 +
 +Kopieer dit naar de **consolewdfiles/​** map op de raspberryPI.
 +
 +==== Herstart consoleWD ====
 +Als het programma de .txt bestanden correct verwerkt ziet u de geconverteerde bestanden verschijnen in de consolewdfiles map op de RaspberryPI.
 +==== consoleWD -  file upload settings ​ ====
 +Alle wijzigingen moeten nu verder aangebracht worden in de config.txt in de consolewdfiles map.
 +
 +
 +
 +=== WD-Live ​ ===
 +Voor de realtime bestanden van WeatherDisplay-Live (**clientraw.txt** )zet u de volgende instelling op Y:
 +<​code>​Do clientraw FTP=Y</​code>​
 +De clientraw bestanden MOETEN worden opgeladen, ook als u geen WD-live wilt gebruiken. ​ De clientraw wordt gebruikt om **alle** realtime scripts, zoals het ajax dashboard en de steelseries,​ van gegevens te voorzien.
 +
 +=== Voor alle FTP ===
 +<​code>​FTP server=your_serve_name
 +FTP username=your_user_name
 +FTP password=your_password
 +FTP port=21
 +FTP remote dir=/​weather28/​uploadCW/ ​                               ​
 +FTP remote dir wx.html=/​weather28/​uploadCW/​
 +FTP use passive=Y
 +FTP use remote file rename=
 +FTP time interval=180</​code>​
 +
 +Kontroleer uw eigen FTP instellingen zoals u die van uw provider hebt gekregen. Soms moet u een extra map zoals /httpdos/ of /​public_html/​ vermelden om bij de root van uw website te geraken.
 +
 +Dus de regels kunnen bijvoorbeeld ook zijn::
 +<​code>​FTP remote dir=/​public_html/​weather28/​uploadCW/​
 +FTP remote dir wx.html=/​public_html/​weather28/​uploadCW/​
 +or
 +FTP remote dir=/​httpdocs/​weather28/​uploadCW/​
 +FTP remote dir wx.html=/​httpdocs/​weather28/​uploadCW/</​code>​
 +
 +Probeer eerst een FTP programma om zeker te zijn..
 + 
 +=== tagsCW.txt ===
 +<​code>​Create custom file=Y
 +Use this filename instead of wx.html=tagsCW.txt
 +Use this filename instead of wx2.html=
 +Use this filename instead of wx3.html=
 +Use this filename instead of wx4.html=
 +Use this filename instead of wx5.html=
 +FTP the custom file=Y
 +Units for custom tag file output:
 +Temp in celsius=Y
 +Wind in=kts
 +Baro in metric=Y
 +Rain in metric=Y
 +</​code>​
 +=== Verwijder de overbodige speciale tekensspeciale tekens ===
 +Om graden symbolen (&​deg;​) ​ en dergelijke te verwijderen uit de op te laden bestanden moet u instellen:
 +<​code>​
 +include units tags=N
 +</​code>​
 +==== Kontroleer of alles correct wordt opgeladen ====
 +
 +De weather28/​uploadCW map moet nu <wrap hi>​recente versies</​wrap>​ bevatten van:
 +
 +  * tagsCW.txt
 +  * 4 clientraw*.txt bestanden
 +
 +
 +==== Dit is een kopie van een werkende config.txt ​ ====
 +<code - config.txt>​Weather station type=31 // WMII=33,​Irox=59,​WMR100=232,​WMR200=233,​WMR968=8,​WMR918=3,​Davis VP=31,Davis WMMII=4, WH1081=166,​2310=60,​WXT510=190,​3600=61,​Davis IP=32, OWWfile=71
 +OWW file location=
 +Davis VP IP port=22222 ​                      // Port        for Davis VP IP data logger
 +Davis VP IP address=192.168.2.3 ​          // IP address ​  " ​  " ​   " ​ " ​  " ​    "​
 +Release VP IP=           // set to Y to release IP data logger every minute to allow davis web site to be updated
 +latitude=50.895 ​         // latitude, e.g -38.375 for southern hemisphere
 +longitude=-4.697 ​        // e.g -175.456 for east of UTC/London
 +Station name=consolewd
 +Start up daily rain(mm)=0.0
 +Start up monthly rain(mm)=0.0
 +Do custom clientraw=Y
 +Customclientraw update rate=1
 +Do wunderground=N //For updating wunderground.com (set to Y for yes, N for no) (every 5 minutes)
 +Wunderground username=
 +Wunderground password=
 +Wunderground timezone=-5 ​   // e.g 12 for 12 hours ahead of GMT, -12 for - 12 hours
 +timezone= (to change the local PC hour used)
 +Direction offset (whole degrees)=0
 +Barometer offset(hpa)=0
 +Comport number (e.g 1)=U //For non USB stations (e.g Davis, OS WMR968), use U for ttyUSB0 (i.e usb to serial)
 +Davis com method=2 ​  // 1 for regular ​ 2 for special davis serial read
 +Revb Davis VP=Y (Y for Yes (new model (default) ) N for No)
 +Davis rain gauge=3 (1 for 0.1 inch, 2 for 0.01 inch, 3 for 0.2mm)
 +Do mysql=N //for mysql updates (see the readme for the table structure), every 5 minutes
 +Mysql username=
 +Mysql password=
 +Mysql server=
 +Mysql databasename=
 +Mysql tablename=
 +Mysql metric=Y (set N for oF, inches of rain, inches for baro)
 +Mysql time=300 ​   (time interval between mysql update in seconds from 60 to 10000 sec)
 +Do CWOP updates=N
 +CWOP station id=
 +CWOP ham call sign=-1
 +CWOP Latitude=
 +CWOP Longitude=
 +Do clientraw FTP=Y
 +FTP server=188.121.47.1
 +FTP username=leuven3698
 +FTP password=xxxxxxxxxxxxxxx
 +FTP port=21
 +FTP remote dir=/​weather28/​uploadCW/ ​                               ​
 +FTP remote dir wx.html=/​weather28/​uploadCW/​
 +FTP use passive=Y
 +FTP use remote file rename=
 +FTP time interval=180
 +Save logfile=Y
 +Logfile metric=Y
 +Create custom file=Y
 +Use this filename instead of wx.html=tagsCW.txt
 +Use this filename instead of wx2.html=
 +Use this filename instead of wx3.html=
 +Use this filename instead of wx4.html=
 +Use this filename instead of wx5.html=
 +FTP the custom file=Y
 +Units for custom tag file output:
 +Temp in celsius=Y
 +Wind in=kts
 +Baro in metric=Y
 +Rain in metric=Y
 +run cron files=Y
 +do custom log=N
 +custom log out=customlogout.txt
 +copy clientraw/​customclient raw to this directory=
 +copy datafiles to this directory=
 +copy logfiles to this directory=
 +wmr200 data read delay=
 +create wxnow.txt file=
 +wxnow.txt directory output=
 +update WOW=
 +WOW id=
 +WOW pass=
 +Modified rain gauge=
 +include units tags=N
 +copy custom files to this directory=</​code>​
nl/uploadcw.txt · Last modified: 2015/09/17 12:26 (external edit)