User Tools

Site Tools


nl:upgrading

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:upgrading [2015/09/21 10:21]
wvdkuil [Maar ik zie helemaal geen eigen waardes bij de antwoorden]
nl:upgrading [2015/09/22 14:24] (current)
wvdkuil
Line 49: Line 49:
 Unzip het **oldsettings.txt.zip** ​ bestand wat u net heeft opgehaald.\\ ​ Unzip het **oldsettings.txt.zip** ​ bestand wat u net heeft opgehaald.\\ ​
 Plaats het uitgepakte bestand **oldsettings.txt** in de map **weather28/​_my_texts/​** van de template die u aan het installeren bent. Plaats het uitgepakte bestand **oldsettings.txt** in de map **weather28/​_my_texts/​** van de template die u aan het installeren bent.
 +<WRAP important >
 +Alle settings die geconverteerd kunnen worden, worden overgezet. ​
  
 +**Behalve** uw wachtwoord als u dat heeft ingevuld in uw huidige settings. ​ Er zijn geen scripts in de template die zomaar uw wachtwoord kunnen lezen en afbeelden. Dus ook het  _dumpSettings ​ script kijkt niet naar uw wachtwoord.
 +
 +Dus als uw nieuwe site voldoende gereed is, vergeet dan niet een wachtwoord in te stellen als u dat nodig vindt.
 +</​WRAP>​
 ==== Waarom doen we al dit werk? ==== ==== Waarom doen we al dit werk? ====
  
nl/upgrading.txt · Last modified: 2015/09/22 14:24 by wvdkuil