User Tools

Site Tools


nl:startpage

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:startpage [2016/06/13 07:30]
wvdkuil [Pas de pagina aan]
nl:startpage [2016/06/13 07:45] (current)
wvdkuil [Voeg nieuwe / eigen componenten toe]
Line 85: Line 85:
 </​code>​ </​code>​
 ===== Voeg nieuwe / eigen componenten toe ===== ===== Voeg nieuwe / eigen componenten toe =====
 +Voortdurend komen er nieuwe componenten van gebruikers en andere ontwikkelaars beschikbaar. U kunt ook zelf componenten maken. Of een bestaande aparte pagina als component toevoegen aan de startpagina.
 +
 +Hier een 'stap voor stap' beschrijving hoe dat te doen:
 +  - Kopieer **_my_scripts/​my_Newpage.php** en geef het een niewe naam  **my_component_1.php**
 +  - Om de component te testen plaats het tijdelijk in het menu in **wsMenuData.xml**<​code><​item ​   nr      = "​1000"​
 +   ​hide ​   = "​yes"​
 +   ​caption = "test component"​
 +   ​link ​   = "​_my_scripts/​my_component_1.php"​
 +/></​code>​Als u voor de bezoekers een menu-keuze niet wilt tonen voegt u altijd **hide = "​yes"​** toe zodat u wel kunt testen, maar een toevallige bezoeker de menukeuze niet ziet.
 +  - Test uw nieuwe component door in de browser adres regelte typen: www.uwwebsite.xyz/​weather??/?​**p=1000**
 +  - Als u helemaal tevreden bent voegt u (als die er nog niet staat) een stukje selectie toe <​code>​if ($dashboard[$iDash] == '​my_component_1'​) {
 + $script = '​_my_scripts/​my_component_1.php';​
 + if (is_file($script) )
 +       { ws_message (  '<​!-- module wsStartPage.php ('​.__LINE__.'​):​ loading '​.$script.'​ -->'​);​include $script;}
 + else ​ { ws_message (  '<​!-- module wsStartPage.php ('​.__LINE__.'​):​ '​.$script.'​ not found -->',​ true);}
 + continue;
 + }</​code>​aan wsStartPage.php,​ helemaal aan het eind VOOR de laatste **}.** Controleer goed dat u niets extra'​s heeft toegevoegd of iets heeft overschreven.
 +  - In de vorige stap heeft u de selectie code toegevoegd, nu moet u nog in het begin van het wsStartpage.php script aangeven dat u een nieuwe component heeft gemaakt en **waar** die component op de startpagina moet worden afgebeeld. ​ Een voorbeeld:<​code>#​ Rearrange and place here the lines you want to use, without a comment mark
 +$dashboard[] = '​ajax';​  ​       // ajax  dashboard
 +$dashboard[] = '​uv';​ //​ uv 6 day forecast + explanation dropdown
 +$dashboard[] = '​fc';​ // one of the forecast as based on settings
 +$dashboard[] = '​soil';​ // soil  sensors
 +$dashboard[] = '​my_component_1'; ​    // example how to add your own or brand new components</​code>​ In dit voorbeeld is de nieuwe component toegevoegd aan het eind van de startpagina.
 +
 +
 +
nl/startpage.txt · Last modified: 2016/06/13 07:45 by wvdkuil