User Tools

Site Tools


nl:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:start [2015/05/29 09:18]
wvdkuil
nl:start [2015/09/17 12:24] (current)
Line 8: Line 8:
 === De eerste keer  === === De eerste keer  ===
   * [[how to install|Begin hier en volg de handleiding stap voor stap.]]   * [[how to install|Begin hier en volg de handleiding stap voor stap.]]
-    - [[how to install|De bestanden uit de download opladen naar de template map van uw web-site: ​weather27/ ]]+    - [[how to install|De bestanden uit de download opladen naar de template map van uw web-site: ​weather28/ ]]
     - [[folder contents|Zet de schrijfrechten van de folders in template map]]     - [[folder contents|Zet de schrijfrechten van de folders in template map]]
     - [[test_program|Allereerste controle of alles goed is geïnstalleerd middels een testprogramma]]     - [[test_program|Allereerste controle of alles goed is geïnstalleerd middels een testprogramma]]
Line 18: Line 18:
 === Ook lezenswaardig === === Ook lezenswaardig ===
 == Achtergrond informatie === == Achtergrond informatie ===
 +  * [[php|Wat u moet weten voor u de settings aanpast]]  ​
   * [[contact|Ondersteuning]]   * [[contact|Ondersteuning]]
   * [[window parts|Alle onderdelen van een scherm zoals gegenereerd door de template]]   * [[window parts|Alle onderdelen van een scherm zoals gegenereerd door de template]]
nl/start.txt · Last modified: 2015/09/17 12:24 (external edit)