User Tools

Site Tools


nl:php

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:php [2015/09/17 07:40]
wvdkuil [Het zelf typen van waardes]
nl:php [2015/09/17 07:40] (current)
wvdkuil [if () {}]
Line 78: Line 78:
 #​$SITE['​contactName'​] = "your name";​ </​code>​Maar zet de instelling op een lege waarde<​code>​ #​$SITE['​contactName'​] = "your name";​ </​code>​Maar zet de instelling op een lege waarde<​code>​
 $SITE['​contactName'​] = "";​ </​code>​De instelling **contactName** bestaat dan nog steeds maar er wordt niets afgedrukt als die instelling gebruikt wordt in de scripts. $SITE['​contactName'​] = "";​ </​code>​De instelling **contactName** bestaat dan nog steeds maar er wordt niets afgedrukt als die instelling gebruikt wordt in de scripts.
-====  if () {} ==== 
-<​code>#​--------------------------------------------------------------------------- 
-if ($SITE['​region'​] == '​america'​) { 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
-#       here we define specific settings for  the          U S A    
-#       ALL existing values are example and must be checked for your place 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
- $SITE['​latitude'​] = '​41.30068'; ​     // #####    North=positive,​ South=negative decimal degrees 
- $SITE['​longitude'​] = '​-72.793671';​ // #####    East=positive,​ West=negative decimal degrees 
-... a lot of settings 
- $SITE['​select_lat_lon'​] = '​_my_texts/​lat_lon_us.txt';​ 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
-} elseif ($SITE['​region'​] == '​canada'​) { 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
-#       here we define specific settings for             C A N A D A 
-#       ALL existing values are example and must be checked for your place 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
- $SITE['​latitude'​] = '​51.112243'; ​     // #####    North=positive,​ South=negative decimal degrees 
-... a lot of settings 
-        $SITE['​select_ec'​] ​     = '​_my_texts/​ec_area.txt'; ​                                       //​ '​_my_texts/​ec_area.txt'​ 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
-} elseif ($SITE['​region'​] == '​europe'​) { 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
-#       here we define specific settings for             E U R O P E 
-#​--------------------------------------------------------------------------- 
- $SITE['​latitude'​] = '​50.85000'; ​     // #####    North=positive,​ South=negative decimal degrees 
-... and so on 
-</​code>​ 
-Omdat veel instellingen afhankelijk zijn van de daarvoor ingestelde '​region'​ worden in het instellingen bestand ​ 
-enkele keren de te wijzigen instellingen gegroepeerd per regio. 
- 
-U hoeft alleen de instellingen van uw eigen regio te wijzigen als er ##### op een regel staat. ​ 
-ALLE andere regels en alle andere regio'​s worden automatisch overgeslagen 
- 
-Dus al u in de regio Canada woont begint u te wijzigen bij  
-<​code> ​  ​$SITE['​latitude'​] ​     = '​51.112243';​ </​code>​ en stopt u bij 
-<​code> ​  ​$SITE['​select_ec'​] ​    = '​_my_texts/​ec_area.txt';​ </​code>​ 
- 
  
nl/php.txt · Last modified: 2015/09/17 07:40 by wvdkuil