• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:php

Wat u moet begrijpen voor u de settings aanpast

Waar worden de settings opgeslagen

 • Alle instellingen (settings) worden intern in de template opgeslagen in een tabel met de naam $SITE[]
 • Iedere instelling heeft ook een naam $SITE["naam"]
 • en een waarde: $SITE['naam'] = "waarde"
 • en zo'n instellingsregel wordt in PHP afgesloten met een ;

Zoiets als dit:

$SITE["region"] 		= "europe";
 • De naam van de instelling in dit voorbeeld is region
 • De waarde van de instelling met de naam region is europe
 • In PHP blijft de instelling deze waarde houden totdat deze ergens waarde veranderd wordt.

Een wat groter voorbeeld

$SITE["region"] 		= "america";  // #####
#$SITE["region"] 		= "canada"; 	// #####
$SITE["region"] 		= "europe";	// #####
#$SITE["region"] 		= "other";   // #####

Wat doet dat # teken

Het # teken, vaak op de eerste positie van een regel, is een commentaar teken.
De instructies op die regel na het commentaar teken worden niet gebruikt.

 • De eerste regel zet de waarde van de instelling 'region' op 'america'
 • De tweede regel heeft een commentaar teken en alles wordt overgeslagen tot het einde van de regel
 • De derde regel zet de waarde van de instelling 'region' op 'europe'
 • En dat blijft zo omdat de vierde regel ook weer commentaar heeft.

Waarom gebruiken we dat # teken

Vaak zijn er veel meer mogelijke waardes voor 1 instelling. Denk bijvoorbeeld aan het gebruikte weer-programma. De template ondersteunt 11 mogelijke weerprogramma's en een typefout is zo gemaakt.

Daarom worden alle mogelijke waardes op een aparte regel vermeld met allemaal op 1 na een commentaar-teken op de eerste positie.

U hoeft dan alleen het commentaar teken aan het begin van de regel met de door u gewenste waarde weg te halen.

Dat is makkelijker en geeft VEEL minder fouten dan dat u de waardes allemaal zelf zou moeten typen. Zorg er wel voor dat alle andere regels wel zo'n # hebben als eerste positie.

Verander alleen teksten en waardes in een regel als u expliciet gevraagd wordt dit te doen.
In veel gevallen moet u alleen een # zetten of weghalen.

DUS verander nooit zomaar 'europe' in 'Europa' in het voorbeeld hierboven. Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor het functioneren van de template.

ja / nee waardes

De meeste waardes van een setting worden aangegeven met 'waarde', dus tussen apostrophe's. De waarde ja/nee wordt in PHP aangegeven met de woorden true of false zonder apostrophe.

$SITE['wsDebug']        = true;     // ##### 
#$SITE['wsDebug']        = false;    // remove comment mark at position 1 when you are fully satisfied with your site.

Op de eerste regel wordt de waarde van de instelling wsDebug op true (in het Nederlands waar of ook wel ja) gezet. Op de volgende regel staat als eerste teken een commentaar-teken en dus wordt deze regel niet uitgevoerd.
Als we klaar zijn met alle instellingen (stap 7) halen we dat commentaar teken weg en wordt dus de debug uitgeschakeld.

Waarom doen we dat zo?
Omdat als we plotseling de debug weer nodig hebben er vlugger 1 # is getypt, dan dat we een woord false door true moeten overtypen.
Zeker omdat we niet zomaar om niets de debug zullen aan zetten als onze website al operationeel is.

Het zelf typen van waardes

# Contact page
$SITE["contactPage"]  = true;         # true = Enable this page | false = Do not display
$SITE["contactName"]  = "your name to sign the emails";
$SITE["contactEmail"]  = "noreply@yourstation.com";
$SITE["contactEmailTo"] = "contact@yourstation.com";

Weer een stukje instellingen als voorbeeld.
Behalve de waardes true of false worden alle waardes tussen quotes " dubbele aanhalingstekens gezet. Als u bij het typen die quotes vergeet zult u verbaasd zijn over de hoeveelheid onduidelijke foutboodschappen die u daardoor op roept.

Nog een reden om frequent te testen, immers een type fout van 1 minuut geleden kunt u nog vinden. Een typefout als u een half uur of meer allerlei zaken hebt aangepast is vrijwel zeker lastig te vinden.

Let op: Als u een instelling niet wilt gebruiken mag u NIET de regel op commentaar zetten. Dat levert zeker foutboodschappen op zoals "index contactName not defined" DUS NIET

#$SITE['contactName'] 	= "your name";	

Maar zet de instelling op een lege waarde

$SITE['contactName'] 	= "";	

De instelling contactName bestaat dan nog steeds maar er wordt niets afgedrukt als die instelling gebruikt wordt in de scripts.

nl/php.txt · Last modified: 2015/09/17 07:40 by wvdkuil