User Tools

Site Tools


nl:mesonets

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:mesonets [2015/09/17 14:43]
wvdkuil
nl:mesonets [2015/09/17 14:43] (current)
wvdkuil [Gebruik het template script]
Line 19: Line 19:
 ===== Welk script te gebruiken om een mesonet af te beelden ===== ===== Welk script te gebruiken om een mesonet af te beelden =====
 ==== Gebruik het template script ==== ==== Gebruik het template script ====
-Vanaf release 2.8 is er in de leuven-Template een vernieuwd script beschikbaar om uw eigen lokale netwerk af te beelden.+Vanaf release 2.8 is er in de Leuven-Template een vernieuwd script beschikbaar om uw eigen lokale netwerk af te beelden.
  
 Als u tevreden bent met dit script, gebruikt u de menukeuze "​Mesonets"​ => "​Regionaal"​ Als u tevreden bent met dit script, gebruikt u de menukeuze "​Mesonets"​ => "​Regionaal"​
nl/mesonets.txt · Last modified: 2015/09/17 14:43 by wvdkuil