User Tools

Site Tools


nl:menu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:menu [2015/09/17 12:23]
127.0.0.1 external edit
nl:menu [2015/10/01 08:05] (current)
wvdkuil [Parameters]
Line 76: Line 76:
 |<wrap hi>​top</​wrap>​ |Als deze parameter voorkomt met de waarde "​no"​ , wordt alleen voor deze pagina ook de header direct getoond en wordt dus niet de pagina naar boven geschoven om zo veel mogelijk van de details te laten zien. Deze parameter wordt door enkele scripts intern gebruikt om naar onderdelen van de pagina te gaan.| |<wrap hi>​top</​wrap>​ |Als deze parameter voorkomt met de waarde "​no"​ , wordt alleen voor deze pagina ook de header direct getoond en wordt dus niet de pagina naar boven geschoven om zo veel mogelijk van de details te laten zien. Deze parameter wordt door enkele scripts intern gebruikt om naar onderdelen van de pagina te gaan.|
 |caption|Deze korte beschrijving wordt in het menu afgebeeld.| | |caption|Deze korte beschrijving wordt in het menu afgebeeld.| |
 +|external|Om een link naar een externa pagina op te nemen| |
 |title|Als een langere beschrijving gewenst is. die wordt getoond in het bekende gele blokje als er boven een menu ge"​hover"​d wordt. | | |title|Als een langere beschrijving gewenst is. die wordt getoond in het bekende gele blokje als er boven een menu ge"​hover"​d wordt. | |
 |link|De naam van het (PHP) script die de pagina genereert of de direct de naam van html pagina zelf| | |link|De naam van het (PHP) script die de pagina genereert of de direct de naam van html pagina zelf| |
nl/menu.txt · Last modified: 2015/10/01 08:05 by wvdkuil