User Tools

Site Tools


nl:how_to_install7

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:how_to_install7 [2015/10/20 10:09]
wvdkuil [Gebruikers rechtstreeks naar de template]
nl:how_to_install7 [2015/10/28 10:44] (current)
wvdkuil [Debug]
Line 80: Line 80:
 === Snel debug aan zetten bij een probleem === === Snel debug aan zetten bij een probleem ===
 Als u nu later toch opeens een probleem op uw website ziet hoeft u niet de instelling in uw settings bestand weer aan te passen maar kunt u de pagina met het probleem aanroepen met &debug als extra parameter. Als u nu later toch opeens een probleem op uw website ziet hoeft u niet de instelling in uw settings bestand weer aan te passen maar kunt u de pagina met het probleem aanroepen met &debug als extra parameter.
-Bijvoorbeeld %%http://​www.weerstation-wilsele.be/​index.php?​p=10&​debug%% stuurt alle extra informatie ook al is de debug in de settings uit gezet. ​+Bijvoorbeeld %%http://​www.weerstation-wilsele.be/​index.php?​p=10&​debug%% stuurt alle extra informatie ook al is de debug in de settings uit gezet. 
 + 
 +==== Beveilig je instellingen ​ ==== 
 +Het wsUserSettings.php bestand bevat informatie waar anderen niets mee te maken hebben. Als u het al niet gedaan heeft, is het nu het moment om de settings via een password te beveiligen  
 + 
 +wsUserSettings.php 
 +<​code>​$SITE["​password"​] ​      = "";</​code>​ 
 +verander dit in 
 +<​code>​$SITE["​password"​] ​      = "​uw_password";</​code>​ 
 +Geen probleem als u het vergeet, u kunt uw FTP rpogramma gebruiken om het weer in de wsUserSettings op te zoeken. 
 +<WRAP important>​Vervang de tekst  **uw_password** door uw eigen zinvolle tekst MAAR gebruik geen speciale HTML tekens zoals ?  of & 
 + 
 +Als u WSWIN, WVIEW of Davis-Weatherlink.com als weer-programma gebruikt heeft u een cron-job ingesteld om iedere avond de weer-waardes van "​gisteren"​ te bewaren.  
 + 
 +Vergeet dus niet ook daar uw nieuwe password aan de aanroep toeteveogen. 
 + 
 +Zie ook [[nl:​cronjob|CRON jobs]]
nl/how_to_install7.txt · Last modified: 2015/10/28 10:44 by wvdkuil