User Tools

Site Tools


nl:how_to_install

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:how_to_install [2015/09/17 07:55]
wvdkuil
nl:how_to_install [2015/09/17 07:56] (current)
wvdkuil [Wat adviezen vooraf - u zult veel tijd besparen door juist dit te lezen]
Line 25: Line 25:
   - Gebruik bij voorkeur de map weather28/ (=weermap versie 2.8) en plaats hem in de root van uw webserver.   - Gebruik bij voorkeur de map weather28/ (=weermap versie 2.8) en plaats hem in de root van uw webserver.
     - u kunt natuurlijk een andere naam gebruiken, maar alle voorbeelden gaan uit van een map weather??/     - u kunt natuurlijk een andere naam gebruiken, maar alle voorbeelden gaan uit van een map weather??/
-    - KOPIEER NIET de inhoud van de map weather28/ naar de root van uw website.\\ U overschtijft dan gegarandeerd belangrijke andere scripts.\\ Dus kopieer de HELE map.\\ \\ +    - KOPIEER NIET de inhoud van de map weather28/ naar de root van uw website.\\ U overschtijft dan gegarandeerd belangrijke andere scripts.\\ Dus kopieer de HELE **map**.\\ \\ 
   -  Test voortdurend de voortgang van uw werk door gewoon weather28/ achter de naam van uw website te zetten, bijvoorbeeld %%www.yourwebsite.com/​%%**weather28/​** \\ Pas als u helemaal klaar bent kunt u eenvoudig het gebruik van weather28/ overbodig maken met een 1 script wat al bijgeleverd is.\\ Ook als u later een volgend release wilt installeren is het eenvoudiger als u nu gebruik maakt van een aparte map met een eigen naam.\\ \\    -  Test voortdurend de voortgang van uw werk door gewoon weather28/ achter de naam van uw website te zetten, bijvoorbeeld %%www.yourwebsite.com/​%%**weather28/​** \\ Pas als u helemaal klaar bent kunt u eenvoudig het gebruik van weather28/ overbodig maken met een 1 script wat al bijgeleverd is.\\ Ook als u later een volgend release wilt installeren is het eenvoudiger als u nu gebruik maakt van een aparte map met een eigen naam.\\ \\ 
   - U kunt op deze manier zowel uw huidige website als de Leuven-Template naast elkaar gebruiken. U hoeft niets in uw huidige web-site aan te passen. Pas als u helemaal tevreden bent kiest u ervoor welke website als eerste benaderd wordt als de gebruiker intypt** %%www.yourwebsite.com %%**.\\ \\    - U kunt op deze manier zowel uw huidige website als de Leuven-Template naast elkaar gebruiken. U hoeft niets in uw huidige web-site aan te passen. Pas als u helemaal tevreden bent kiest u ervoor welke website als eerste benaderd wordt als de gebruiker intypt** %%www.yourwebsite.com %%**.\\ \\ 
nl/how_to_install.txt · Last modified: 2015/09/17 07:56 by wvdkuil