User Tools

Site Tools


nl:forecast_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:forecast_settings [2015/05/23 14:15]
wvdkuil [Welke onderdelen van de weers-verwachting worden afgebeeld]
nl:forecast_settings [2015/05/23 14:38] (current)
wvdkuil [Welke onderdelen van de weers-verwachting worden afgebeeld]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 4 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|Stap voor stap uw eigen instellingen invoeren]]
 +  * [[upload|5]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP important>​Herinnering:​ \\ Verander alleen teksten als u gevraagd wordt dat te doen.\\ In veel gevallen hoeft u alleen een # weg te halen of aan te brengen.</​WRAP>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [[settings| Introductie]]
 +  * [[check these first|Noodzakelijke instellingen eerst]]
 +  * [[check these also|Ook belangrijk]]
 +  * [[forecast settings|U bent hier]]
 +  * [[optional settings|Later]]
 +</​WRAP>​
 +===== Meerdere pagina'​s met weer-verwachtingen =====
 +De template bevat een aantal scripts om weer-verwachtingen af te beelden van diverse weer-organisaties. ​
 +Hieronder gaan we bepalen of we een organisatie willen gebruiken en zorgen we ervoor dat we de juiste instellingen gebruiken. Die instellingen verschillen helaas van leverancier tot leverancier van de verwachting.
 +
 +^ verwachting van ^ key nodig ^ gebruikt locatie ​    ^ startpagina ^ bijzonderheden ​    ^
 +|Met.no ​        ​|neen ​    ​|latitude/​longitude ​   |ja  |wereldwijd ​        |
 +|Yahoo ​         |neen     ​|eigen locatie code    |ja  |wereldwijd,​ ook huidige weerscondities ​ |
 +|WeatherUnderground|ja ​   |latitude/​longitude ​   |ja  |wereldwijd,​ veel extra mogelijkheden ​  |
 +|WXSIM |betaald programma ​ |alleen eigen lokatie ​ |ja  |zeer gedetailleerd ​   |
 +|yrNo           ​|neen ​    ​|eigen lokatie codes    |ja  |wereldwijd,​ wordt ook gebruikt voor mobiele site|
 +|Environment Canada ​ |neen |eigen codes           ​|ja ​ | alleen regio '​canada'​ |
 +|NOAA           ​|neen ​     |latitude/​longitude ​   |ja  | alleen regio '​america'​ |
 +
 +===== Welke onderdelen van de weers-verwachting worden afgebeeld =====
 +{{ :​fct-parts.jpg?​nolink|}}
 +Een weersverwachting bestaat uit een aaantal onderdelen. ​
 +
 +Via settings wordt ingestled welke van de volgende onderdelen worden afgebeeld. Om de afbeelding hier niet te groot te maken is de informatie in de hoogte en breedte ingekort.
 +  - De optionnele selectie box.
 +    * De lijst met locaties vindt u in uw _my-texts folder
 +    * Middels de setting $SITE['​multi_forecast'​] geeft u aan of u deze box standaard wilt gebruiken
 +    * In iedere pagina verwachting script kunt u deze box ook aan/af zetten
 +  - Een weergave van **dagdelen** middels een icoon, teksten en pijltjes
 +  - Een meteogram over een langere periode in kleinere stapjes dan de iconen van hierboven
 +  - 1 of meer tabellen met detail informatie. Als er meerdere tabllen zijn kunnen deze in tabs worden samengevoegd.
 +  - Een ruimte voor de vaak **verplichte** credits en tijdens de debug fase ook wat extra informatie.
 +
 +Voor iedere weersverwachting zijn er minstens 2 scripts die worden gebruikt. Een aparte pagina met "​alle"​ gewenste informatie die wordt opgeroepn via het menu. En de "​dashboard"​ uitvoering die de informatie veel meer gecomprimeerde weergeeft om als onderdeel op de startpagina te worden gebruikt.
 +
 +^weersverwachting ^dashboard ​ ^Hele pagina ^
 +|Met.no ​  ​|wsmetno3/​wsDashMetno.php ​    ​|wsmetno3/​ws_metno_page.php ​    |
 +|Yahoo ​   |forecasts/​yahooForecast2.php |forecasts/​yahooForecast2.php ​  |
 +|WU       ​|wuforecast/​wsDashWU.php ​     |wuforecast/​wu_fct_psge.php ​    |
 +|WXSIM ​   |wsWxsim/​wsDashWxsim.php ​     |wsWxsim/​PrintFull.php ​         |
 +|Yr.no ​   |wsyrnofct/​wsDashYrno.php ​    ​|wsyrnofct/​ws_yrno_page.php ​    ​|  ​
 +|EC       ​|canada/​ec_print_dash.php ​    ​|canada/​ec_print_fct.php ​       |
 +|NOAA     ​|usa/​noaafct/​wsDashNoaa.php ​  ​|usa/​noaafct/​noaa_full_page.php |
 +|::: |::: |usa/​noaafct/​noaa_plain_page.php ​   |                        ​
 +===== Weer-verwachting op de startpagina =====
 +Onderstaande figuur is een voorbeeld van de verwachting op de startpagina. De verwachting is zo klein mogelijk gehouden. Er is een link (groene pijltje) naar de aparte pagina met de volledige verwachting. ​
 +{{ :​dash_fct.jpg?​nolink |}}
 +
 +Als eerste moet bepaald worden welke weer-verwachting op de startpagina zal worden gebruikt. Dat staat standaard ingesteld op 
 +  * Met.no voor '​europe'​ en '​other' ​
 +  * EC = Environment Canada voor regio '​canada'​
 +  * NOAA voor '​america'​
 +
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# which world-wide available forecast will be used. Can be overridden when you select your region below
 +#       the following forecasts need some extra settings
 +#​$SITE['​fctOrg'​] = '​yahoo'; ​             //  you need to find later the correct yahoo place id; 
 +#​$SITE['​fctOrg'​] = '​wu'; ​                // ​ you need a special WU key for this forecast
 +#​$SITE['​fctOrg'​] = '​wxsim'; ​             //  you need the (paid) wxsim program on  a pc for this forecast
 +#​$SITE['​fctOrg'​] = '​yrno'; ​              // ​ you need to find the correct yrno city description later
 +
 +#       the next forecasts need only latitude and longitude
 +#​$SITE['​fctOrg'​] = '​yowindow'; ​          // ​ default lat lon is used
 +$SITE['​fctOrg'​] = '​metno'; ​             //  based on lat-lon </​code>​
 +
 +Eerst wordt de standaard '​fctOrg'​ (= leverancier van de weer-verwachting) ​ bepaald in de regels 69-70 in wsUserSettings.php. Als  u kiest voor een andere wereldwijde verwachting MOET u straks nog de detail instellingen doen om de juiste lokatie te bepalen of om een benodigde key in te vullen.
 +
 +Voor regio '​america'​ wordt de standaard aangepast naar NOAA in de regio-instellingen. Zet deze regel op commentaar als u liever de vorige instelling wilt gebruiken ​
 +<​code># ​      ​select your default forecast organisation or set as comment when using other worldwide forecasts
 +        $SITE['​fctOrg'​] ​        = '​noaa'; ​              //  ​
 +</​code>​Ook voor regio '​canada'​ is er een aanpassing naar de Environment Canada verweachting voorzien in de regio settings
 +<​code># ​      ​select your default forecast organisation
 + $SITE['​ecPage'​] = true;                 // #####    Environment Canada forecasts
 +</​code>​De HWA gebruikers in de Benelux kunnen kiezen bij de regio instellingen voor '​europe'​ om de HWA verwachting te gebruiken.
 +<​code># ​      ​select ​ your default forecast organisation
 +#        $SITE['​fctOrg'​] ​        = '​hwa'; ​               //  only for members of  HetWeerActueel,​ needs a key and id</​code>​
 +Haal daartoe het commentaar teken weg van de betreffende regel.
 +===== Alle weer-verwachtingen =====
 +
 +
 +
 +==== WXSIM ====
 +WXSIM is een (betaald) Windows programma dat ontwikkeld is door **Tom Ehrensperger** [[http://​www.wxsim.com/​]].
 + 
 +<​code>​$SITE['​wxsimPage'​] = false; // ##### 
 +$SITE['​wxsimData'​] = '​../';​ //​ root folder</​code>​
 +Als u dit interessante programma wilt gebruiken moet u de volgende instellingen aanpassen:​\\ ​
 +  - wxsimPage ​ instellen op '​yes'​ zodat de pagina via het menu wordt afgebeeld\\ ​
 +  - wxsimData ​ moet verwijzen naar de juiste locatie waar naar toe de wxsim gegevens bestanden worden opgeladen.
 +
 +De WXSIM-bestanden die worden gebruikt zijn:  **plaintext.txt en  latest.csv.** Als u al andere wxsim scripts gebruikte dan worden de bestanden vermoedelijk naar de root van uw website opgeladen.
 +
 +De andere instellingen die u nog in de wxsim-scripts moet maken vindt u op [[nl:​wxsim|wxsim]].
 +==== Selectie mogelijkheid op stad/regio ====
 +<​code>​$SITE['​multi_forecast'​] = true;  // ##### make forecast available for multiple city's in your area</​code>​
 +{{ :​selection_box.jpg?​nolink|}}De verschillende forecast-scripts (weersverwachtingen scripts) kunnen standaard een weersverwachting voor meerdere plaatsen in de omgeving laten zien. Er verschijnt dan een selectie box aan de bovenkant van de verwachting. Standaard staat die ingesteld op de locatie van het weerstation. Maar u kunt tot 6 extra plaatsen toevoegen middels een apart bestandje wat ook door de forecast-scripts hiervoor wordt gebruikt.
 +
 +Wilt u die selectiebox niet dan geeft zet u de instelling **'​multi_forecast'​** op **false**.
 +
 +Omdat WXSIM alleen voor uw eigen lokatie geldt, wordt de box daar niet getoond. Voor de andere verwachtingen pagina'​s kunt u ook in de scripts zelf deze instelling aan of uit zetten.
 +==== Weather Underground verwachting ====
 +De onderstaande WeatherUnderground (WU) instellingen worden gebruikt voor de 1 pagina weer-verwachting van WU die vanuit het menu wordt opgeroepen.
 +<​code>​$SITE['​wuPage'​] = true;          // ##### </​code>​
 +Als u de WU verwachting **niet** wilt gebruiken zet u de eerste waarde op **false** en kunt u de rest van de WU settings hier overslaan.
 +<​code>​
 +$SITE['​wuKey'​] = '​x4a35d63826422341';​ // ##### set to your (free) Wunderground API key </​code>​
 +Als u de verwachting wel wilt gebruiken moet u naar [[http://​www.wunderground.com/​weather/​api/​]] gaan om een gratis developer key aan te vragen. De waarde van deze key vult u dan in bij de **$SITE['​wuKey'​]** setting.\\ ​
 +<​code>​$SITE['​wuIconsDir'​] = $SITE['​iconsDir'​].'​wu_icons/';​
 +$SITE['​wuIconsOwn'​] = false; ​ // use wu icons (true) or our template icons (false)
 +$SITE['​wuIconsCache'​] = true;​  ​ // use wu icons from our cache (true) or our wu icons from wu url (false)</​code>​
 + De Leuven-Template gebruikt standaard weer-iconen voor alle verwachting. Maar als u de eigen WU iconen wilt gebruiken kunt u dat hier aangeven. U kunt dan eveneens kiezen of u de WU iconen uit de cache gebruikt of een andere wu - set.
 +==== MetNo ====
 +Als u de zeer uitgebreide MetNo weer-verwachting vanuit het menu wilt gebruiken, laat dan de setting op true staan.
 +<WRAP important 100%>
 +Deze verwachting is wereldwijd beschikbaar en heeft geen speciale instellingen nodig. Daarom wordt de metno verwachting als standaard ingesteld zodra de template opgeladen is. U kunt daarom de MetNo verwachting pas afzetten als een andere standaard verwachting is ingesteld. ​
 +</​WRAP>​
 +<​code>​$SITE['​metnoPage'​] = true; // #####  metno forecast page in menu
 +</​code>​
 +De Leuven-Template gebruikt standaard weer-iconen voor alle verwachtingen. Maar als u de eigen MetNo (eigenlijk YrNo) iconen wilt gebruiken kunt u dat hier aangeven.
 +<​code>​$SITE['​yrnoIconsOwn'​] = false;         // use yrno icons (true) or our template icons (false)
 +$SITE['​yrnoIconsDir'​] = '​wsyrnofct/​img/​yrno_icons/'; ​     // location of the icons
 +</​code>​
 +==== YrNo ====
 +De eerste ​ instelling geldt voor de 1 pagina verwachting van YrNo.
 +
 +<WRAP important 100%> Zelfs als u deze pagina niet via het menu wilt gebruiken moet U toch de andere instellingen van YrNo correct aanpassen.
 +
 +De YrNo verwachting wordt ook gebruikt voor de mobiele versie van uw web-site voor smartphones en andere kleinere mobiele apparaten.</​WRAP> ​
 +<​code>​$SITE['​yrnoPage'​] = true; // #####  yrno forecast page in menu
 +#​$SITE['​yrnoID'​] = '​Canada/​Alberta/​Calgary/';​ //​ #####   ​generic adres for .png forecast
 +$SITE['​yrnoID'​] = '​Sverige/​Skåne/​Råå/';​ //​ #####   ​generic adres for .png forecast</​code>​
 +Om de juiste Land/​Gebied/​Stad te vinden gaat u naar [[http://​www.yr.no/​]] en zoekt u de dichts bijzijnde stad.
 +In de adresbalk van de browser vindt u dan de correcte code, bijvoorbeeld ​ %%http://​www.yr.no/​place/​%%**Belgium/​Flanders/​Leuven/​**\\ ​
 +
 +==== HWA ====
 +De deelnemers van HetWeerActueel hebben hun eigen gelokaliseerde weersverwachting. Als u geen deelnemer bent zet u de eerste insteling op **false** en kunt u de rest van de HWA instellingen over slaan.
 +<​code>​$SITE['​hwaPage'​] = false; // ##### hwa forecast page in menu
 +$SITE['​hwaXmlId'​] = '​000';​ //​ ##### your Het Weer Actueel ID to retreive xml info
 +$SITE['​hwaXmlKey'​] = '​x67f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfac'; ​  // ##### your HWA key to retreive xml info</​code>​U vindt de '​hwaXmlId'​ en '​hwaXmlKey'​ op de beheer pagina van uw weerstation op de HWA site.
 +<​code>​
 +$SITE['​hwaIconsOwn'​] = false; // use hwa icons from cache (true) or our template icons (false)
 +$SITE['​hwaIconsDir'​] = '​wsHwa/​hwa_icons/';​
 +</​code>​Ook hier kunt u voor eigen of standaard iconen kiezen.
 +==== Yahoo ====
 +Als u Yahoo wilt gebruiken vanuit uw menu, laat dan de eerste setting op **true** staan, anders zet op **false**.
 +<​code>​$SITE['​yahooPage'​] = true; // #####        here you specify if you want a separate page</​code>​
 +<WRAP important>​Als u Yahoo gebruikt op de start-pagina voor de verwachting of voor de CCN = huidige condities, MOET u de rest ook goed instellen zelfs als u de yahooPage op **false** hebt gezet.</​WRAP>​
 +<​code>​$SITE['​yaPlaceID'​] = '​973505';​ //​ #####  </​code>​
 +Om de juiste yahoo plaats code te vinden gaat u naar [[http://​weather.yahoo.com/​]] en zoekt u uw eigen of een dichtbij gelegen stad.\\ ​
 +Dit is het resultaat voor mijn stad:: ​ **%%http://​weather.yahoo.com/​belgium/​vlaams-brabant/​leuven-973505/​%%**\\ ​
 +De numerieke code voor mijn stad die ik moet gebruiken in '​yaPlaceID'​ is 973505. Voor Calgary in Canada zou het 8775 zijn.
 +<​code>​$SITE['​yahooIconsOwn'​] = false; // use yahoo icons (true) or our template icons (false)</​code>​
 +Ook hier kunt u kiezen voor de eigen of de standaard iconen voor de voorspelde weercondities.
 +==== World Weather ====
 +Als u World Weather wilt gebruiken vanuit uw menu, laat dan de eerste setting op **true** staan, anders wordt het **false**.
 +<​code>​$SITE['​worldPage'​] = true; </​code>​
 +U moet een gratis api-key aanvragen op [[http://​developer.worldweatheronline.com/​]]\\
 +<​code>​
 +$SITE['​worldKey'​] = '​egdt5rnspg8ypk8zuwpnnbw8'; ​          ##### ​  ​Version 1 key 
 +$SITE['​worldKey2'​] = '​75eab62b3e5296f0a77bc926af808'; ​     #####   ​Version 2 key
 +$SITE['​worldAPI'​] ​      = 2;                                    #####   Set to 1 if you use the api version 1 key 
 +</​code>​
 +Als u een nieuwe key aanvraagt, krijgt u een type 2 key. die vult u bij $SITE['​worldKey2'​] in.  Heeft u reeds vanaf het begin een World Weather api key dan is dat waarswchijnlijk een type 1 key die u invult bij $SITE['​worldKey'​]. ​
 +In dit geval moet u ook de waarde van **$SITE['​worldAPI'​]** veranderen in 1.
 +
 +De verwachting wordt opgehaald via latitude/​longitude dus er is geen verdere instelling nodig.
 +<​code>​$SITE['​worldIconsOwn'​] = false; // use WW icons (true) or our template icons (false)</​code>​
 +Ook hier kunt u kiezen voor de eigen of de standaard iconen.
 +==== NOAA ====
 +Er zijn twee pagina grote NOAA verwachtingen die alleen in de regio '​america'​ gebruikt kunnen worden. De instellingen voor de NOAA verwachtingen staan daarom bij de settings voor de regio '​america' ​ (regel 82-108) ​
 +<​code>​
 + ​$SITE['​noaaPage'​] = true;   // #####    noaa weather forecast page in menu
 + ​$SITE['​noaaIconsOwn'​] = true;   // ​         use noaa icons (true) or our template icons (false)</​code> ​
 +==== Environment Canada ====
 +De pagina met de Environement Canada verwachting kan alleen gebruikt worden in de regio '​canada'​
 +De instellingen hiervoor staan daarom bij de settings voor de regio '​canada' ​ (regel 114-138) ​
 +<​code>​ $SITE['​ecPage'​] = true;   // #####    Environment Canada forecasts</​code>​
 +De EC verwachting kan alleen gebruik maken van de eigen iconen.
  
nl/forecast_settings.txt · Last modified: 2015/05/23 14:38 by wvdkuil