User Tools

Site Tools


nl:cronjob

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:cronjob [2015/09/17 12:20]
127.0.0.1 external edit
nl:cronjob [2015/10/16 08:00] (current)
wvdkuil [Weerwaardes van gisteren]
Line 10: Line 10:
 Omdat die waardes in diverse overzichten nodig zijn moet er iedere nacht rond 23:45  Omdat die waardes in diverse overzichten nodig zijn moet er iedere nacht rond 23:45 
 en voor 00:00 een klein script worden uitgevoerd om de waardes van  en voor 00:00 een klein script worden uitgevoerd om de waardes van 
-vandaag vast te leggen zodat morgen de juiste "​waardes van gisteren"​ weer beschikbaar zijn. +vandaag vast te leggen zodat morgen de juiste "​waardes van gisteren"​ weer beschikbaar zijn. Het script wat moet worden uitgevoerd is  **yesterday.php**
-<​WRAP ​info+<​WRAP ​important
-Dit script wat moet worden ​uitgevoerd ​is:  %%www.yourwebsite.com/​%%**weather28/​yesterday.php** ​</​WRAP>​+Als u al een password heeft ingesteld in uw wsUserSettings.php dan moet er nog ?​pw=xxxx ​worden ​toegevoegd aan de aanroep. ​ Het yesterday script ​is daardoor beveiligd tegen ongeoorloofd aanroepen op andere momenten van de dag. 
 +</​WRAP>​ 
 +Er is een **cron-job** nodig die **iedere dag** om **23:50** een aanroep browser aanroep doet van  
 + 
 + 
 + %%www.yourwebsite.com/​%%**weather28/​yesterday.php?pw=xxxxx**  
 + 
 +De xxxx worden vervangen door uw password, of door niets als u nog geen password heeft ingesteld.
  
-Dus de cronjob moet om 23:45 iedere dag %%www.yourwebsite.com/​%%**weather28/​yesterday.php** aanroepen 
  
 ==== Ophalen NWS / Curly weer-waarschuwingen ==== ==== Ophalen NWS / Curly weer-waarschuwingen ====
nl/cronjob.txt · Last modified: 2015/10/16 08:00 by wvdkuil