User Tools

Site Tools


nl:check_these_also

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:check_these_also [2015/05/30 10:06]
wvdkuil [Andere instanties die onze gegevens gebruiken]
nl:check_these_also [2015/05/30 10:08] (current)
wvdkuil [Andere instanties die onze gegevens gebruiken]
Line 89: Line 89:
  
 Zet de volgorde waarin de logo's moeten worden afgebeeld:​\\ ​ Zet de volgorde waarin de logo's moeten worden afgebeeld:​\\ ​
-=> script **%%_my_texts/​partners.php%%** ​ hier kunt u de volgorde bepalen door de regels te verschuiven. ​een regel opcommentaar ​zetten betekent dat het logo NOOIT zalworden ​getoond. Niet op de volle pagina uit het menu en niet in de zijkolom of onderaan.+=> script **%%_my_texts/​partners.php%%** ​ hier kunt u de volgorde bepalen door de regels te verschuiven.\\   
 +Een regel op commentaar ​zetten betekent dat het logo NOOIT za lworden ​getoond. Niet op de volle pagina uit het menu en niet in de zijkolom of onderaan.
 <​code>​$arr_part_OK[] ​    = '​hwa';​ <​code>​$arr_part_OK[] ​    = '​hwa';​
 #​$arr_part_OK[] ​    = '​wow';​ #​$arr_part_OK[] ​    = '​wow';​
nl/check_these_also.txt · Last modified: 2015/05/30 10:08 by wvdkuil