User Tools

Site Tools


nl:yowindow

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:yowindow [2015/05/20 09:24]
wvdkuil [Aanpassingen]
nl:yowindow [2015/06/05 09:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== YoWindow ​   ======
 +Het Yowindow gadget kan op de start-pagina op een fraaie grafische wijze de huidige weersituatie en de verwachtingen voor de komende 7 tot 9 dagen afbeelden. De afbeelding omvat:
 +  * Realistische bewolking, regen/​sneeuw,​ mist, met de wind meebewegende begroeing.
 +  * Werkelijke astronomische berekeningen zodat zon, maan, daglicht overeenstemmen met de werkelijkheid
 +  * Mist, onweer...
 +De afbeeldingen passen zich voortdurend aan het jaargetijde en de weersomstandigheden aan.
 +
 +De bezoeker van uw website kan tevens
 +  * Bewegen in de tijd door een scroller te gebruiken of
 +  * direct naar een bepaalde dag te gaan.
 +En u als web-ste beheerder kan
 +  * uw eigen (plaatsgebonden) achtergrond foto's gebruiken
 +{{ :​yowindow1.jpg?​nolink }} 
 +==== Settings ====
 +:?: Van waar haalt YoWindow de huidige weercondities ?
 +
 +Voor de huidige "​bewolking"​ zoals veel / weinig wolken, mist worden de gegevens van het dichtsbijzijnde METAR station gebruikt.
 +<​code>​$SITE['​METAR'​] = 'a valid airport code';</​code>​
 +U heeft dat al correct ingesteld in
 +[[check_these_first|Installeer de Leuven-Template stap 4 - Laten we beginnen]]
 +
 +:?: U wilt YoWindow als enige weersverwachting op de start-pagina ?
 +
 +<​code>​$SITE['​fctOrg'​] = '​yowindow'; ​ //​ Yowindow gadget, nice Flash program, needs a geo key setting</​code>​
 +
 +:?: Of u wilt YoWindow gebruiken als extra weersverwachting op de startpagina?​
 +In het script wsStartPage.php kunt u dit aangeven door het commmentaarteken weg te halen bij de regel met:
 +<​code>#​$dashboard[] = '​yowindow';​ // yowindow</​code>​
 +
 +==== Meer YoWindow informatie ====
 +Kijk hier: [[http://​yowindow.com/​]]\\
 +====  crossdomain.xml ====
 +Een speciaal crossdomain.xml bestand dient in de server ROOT map te staan. ​
 +
 +crossdomain.xml wordt op het web gebruikt om web-servers van buiten de eigen site toegang te verlenen tot de gegevens op uw eigen server. croosdomain.xml zorgt ervoor dat het programma op de yowindow.com web-server de data kan lezen uit uw yowindow.xml met de huidige weer-gegevens.\\ ​
 +
 +<WRAP alert>​YoWindow zal niet in staat zijnom toegang te krijgen tot het YoWindow XML-bestand of PHP-script als crossdomain.xml ontbreekt of  de verkeerde naam heeft.</​WRAP>​
 +
 +<code - crossdoamin.xml>​
 +<?xml version="​1.0"?>​
 +<​!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM "​http://​www.macromedia.com/​xml/​dtds/​cross-domain-policy.dtd">​
 +<​cross-domain-policy>​
 +<​allow-access-from domain="​*"​ secure="​true"/>​
 +</​cross-domain-policy>​
 +</​code>​
 +Om meer te weten over **crossdomain.xml** ga naar [[http://​yowindow.com/​widget_and_pws.php]]
 +
 +U vindt een bruikbaar exemplaar van dit bestandje in **weather27/​_my_texts/​** met de naam  **zz_**crossdomain.xml. ​
 +Indien u YoWindow gaat gebruiken moet dat bestand hernoemd worden naar crossdomain.xml en naar de **root** van uw website gekopieerd worden.
 +
 +==== Problemen ====
 +{{ :​yowindow-errors.jpg?​nolink |}}
 +
 +  - Controleer of crossdomain.xml in de **root** van uw web-site staat
 +  - Controleer of crossdomain.xml dezelfde inhoud bevat als in het voorbeeld hierboven.
 +
 +==== Aanpassingen ====
 +Het script voor yowindow is **wsDashYowindow.php**
 +=== Uw lokatie ===
 +<​code># ​      The ID (YoWindowPlaceID) for your city can be either from a geoname id or from the latitude / longitude
 +#               ​geoname id:  http://​yowindow.com/​id ​ to get that numeric city number example: ​ 2796012=herent,​ 2783612=wilsele
 +#       ​DEFAULT lat-lon comes from the wsUserSettings.php
 +#​$yowindow_place_ID ​     = '​2792482'; ​           // 2792482 = leuven
 +$use_yow_lat_lon ​       = true;                //  set to true and the latitude/​longitude will be used, the  $YoWindowPlaceID will not be used     </​code>​
 +Standaard wordt uw lokatie bepaald door de latitude / longitude van uw weerstation zoals opgegeven in uw settings. ​ Bij performance problemen kunt u ervoor kiezen eenmalig via de website van yowindow de gn code op te zoeken en voortaan die te gebruiken.
 +
 +=== Stations / regio naam === 
 +<​code># ​      The name of your city in the right part of the gadget
 +$yowindow_location_name = $SITE['​organ'​]; ​      // use the same name as in the rest of the template
 +#​$yowindow_location_name= 'type your own name'; // remove # to add your own name
 +#​$yowindow_location_name= ''; ​                  // remove # and leave as '';​ to use the name from the yowindow database</​code>​
 +Standaard komt hier uw eigen stationsnaam uit uw settings. ​
 +
 +=== De achtergrond ===
 +Kies het landschap wat in uw yowindow moet worden afgebeeld uit de steeds langere lijst met landschappen
 +<​code>#​ ----------------------------------------------------------------------------------------
 +#       The landscape
 +$yow_landscape  ​       = '​village';​
 +#​$yow_landscape  ​       = '​seaside'; ​           // select the landscape by removing the commment mark # at one landscape ​ only
 +#​$yow_landscape  ​       = '​oriental'; ​          // put the comment mark # at the unwanted landscapes
 +. . . more </​code>​
 +
 +=== use_yow_site = Gebruik een lokale kopie ===
 +Omdat het yowindow programma steeds verder ontwikkeld wordt, gebeurt het wel eens dat er ernstige performance problemen zijn of dat er vreemde fouten optreden.
 +
 +Daarom is er een kopie van de laatst goed werkende versie in de template aanwezig. U kunt bij problemen deze "​backup"​ inschakelen door de instelling op "​false"​ te zetten
 +<​code>​$use_yow_site ​          = false; ​     </​code>​
 +
 +=== welke Metar ===
 +Het liefst werkt Yowindow met zijn eigen database van Metars. Soms komt het voor dat daar een Metar in zit die afwijkende waardes geeft t.o.v. uw lokatie. U kunt dan de instelling aanpassen zodat  uw eigen lokale Metar wordt gebruikt
 +<​code>#​ ----------------------------------------------------------------------------------------
 +#       use metar set in wsUserSettings.php,​ || your own || let yowindow decide (default)
 +$yow_metar ​             = $SITE['​METAR'​]; ​      // metar as in settings
 +#​$yow_metar ​             = '​EBBR'; ​             // another metar for yowindow
 +#​$yow_metar ​             = ''; ​                  // the metar yowindow wants to use</​code>​
 +
 +
 +
 +
  
nl/yowindow.txt · Last modified: 2015/06/05 09:26 (external edit)