User Tools

Site Tools


nl:wxsim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:wxsim [2015/05/20 07:57]
wvdkuil
nl:wxsim [2015/05/20 14:55] (current)
wvdkuil [WXSIM instellingen in de scipts die de uitvoer genereren]
Line 1: Line 1:
 +====== WXSIM en de Leuven-Template ======
 +Tom Ehrensberger is de auteur van een mooi programma WXSIM waarmee weers-voorspellingen kunnen worden gemaakt die de eigen omgeving en eigen metingen van het station combineren met wereldwijde en vrij beschikbare weer-modellen. ​
  
 +Het programma (een set programma'​s) moet op een Windows PC worden uitgevoerd. De door WXSIM aangemaakte weers-verwachtingen in text-vorm moeten daarna vanaf de PC door een extra programma (FTP) opgeladen naar de  web-site. De voorspellingen worden dan door de scripts (programma'​s) op de web-site omgezet in de tekst en grafische voorspellingen voor de bezoekers van de web-site. ​
 +
 +Hier vindt u de  [[http://​www.weerstation-leuven.be/​wsWxsimSA/​startDemo.php?​lang=nl| demonstratie pagina]] van de in de Leuven-Template gebruikte scripts met wat meer uitleg over de verschillende onderdelen. ​
 +<WRAP info >
 +De volledige set scripts is in de door u gebruikte Leuven-Template beschikbaar. De demonstratie pagina is slechts ter informatie.</​WRAP>​
 +
 +
 +The website van de ontwikkelaar:​ [[http://​www.wxsim.com/​|WXSIM.]]
 +
 +Het Weather Watch forum  besteedt veel aandacht aan WXSIM op het [[http://​www.weather-watch.com/​smf/​index.php/​board,​36.0.html|WXSIM forum gedeelte.]]
 +
 +<WRAP tip>PAS OP: Alle Leuven-Template scripts die weersverwachtingen maken, werken in twee stappen:
 +  - Eerst wordt het gegevens bestand ingelezen, overbodige informatie wordt overgeslagen,​ de gebruikte eenheden worden indien nodig geconverteerd naar de gewenste eenheden en alles wordt bewaard in een tussen-bestand in de speciaal voor dit doel altijd gebruikte template **cache/** map.
 +  - Totdat er een nieuw gegevens bestand beschikbaar komt wordt de informatie in de **cache/** gebruikt om alle gewenste uitvoer te maken.
 +
 +Als u dus een instelling wijzigt en daarna wilt testen wat voor effect die instelling heeft, moet u EERST de versie in de **cache/** map verwijderen.\\ Immers, bij veel instellingen zal er pas een verschil optreden in de uitvoer, ​ nadat een nieuw gegevens bestand beschikbaar is gekomen en dus een nieuw tussen-bestand is gemaakt.</​WRAP>​
 +
 +==== WXSIM instellingen ​  ====
 +Er zijn meerdere instellingen om te bepalen welk script moet worden uitgevoerd en wat voor soort uitvoer moet worden afgebeeld.
 +
 +:?: **Wordt WXSIM gebruikt voor de weersverwachting op de start-pagina?​**
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# which world-wide available forecast will be used. Can be overridden when you select your region below
 +#       the following forecasts need some extra settings
 +#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​yahoo'; ​     //  you need to find later the correct yahoo place id; 
 +#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​wu'; ​        // ​ you need a special WU key for this forecast
 +#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​wxsim'; ​     //  you need the (paid) wxsim program on  a pc for this forecast
 +#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​yrno'; ​      // ​ you need to find the correct yrno city description later
 +
 +#       the next forecasts need only latitude and longitude
 +#​$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​yowindow'; ​  // ​ default lat lon is used
 +$SITE['​fctOrg'​] ​ = '​metno'; ​     //  based on lat-lon - choose which information will be displayed in wsDashMetno.php
 +</​code>​
 +Voor regio '​europe'​ staat de keuze ingesteld op de wereldwijd beschikbare Met.no voorspelling/​
 +Weer wordt de keuze aangepast door een # (=commentaar) teken weg te halen bij de gewenste uitvoer en gelijktijdig er voor te zorgen dat de andere mogelijkheden wel van een # zijn voorzien.
 +
 +:?: **Willen we een  WXSIM  weersverwachting pagina in het menu ?**
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    W X S I M  - extra (paid) program to be run on a PC
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +#
 +$SITE['​wxsimPage'​] = true; // ##### 
 +</​code>​
 +Dan volgen enkele settings om aan te geven waar de WXSIM bestanden worden opgeladen en waar de map met WXSIM scripts zich bevinden .
 +<​code>​
 +$SITE['​wxsimData'​] = '​../';​ //​ root folder ​  ##### ​ Were do lasteret.txt plaintext.txt and or latest.csv are uploaded to
 +# normaly leave rest as is
 +$SITE['​wxsim_file'​] ​    = '​latest.csv';​ // either latest.csv (all availabler fields) or lastret.txt can be used
 +#​$SITE['​wxsim_file'​] ​    = '​lastret.txt';​
 +$SITE['​wxsimIconsOwn'​] = false; ​ // use wxsim icons (true) or our template icons (false)
 +$SITE['​wxsimDir'​] = '​./​wsWxsim/';</​code>​
 +
 +=== Waar zijn de bestanden opgeladen ===
 +Normaal gesproken worden de data bestanden **$SITE['​wxsimData'​]** al naar de root **'​../'​** van uw website opgeladen. ​
 +Als de de bestanden naar een andere map oplaadt, bijvoorbeeld %%www.yourwebsite.com/​%%**data/​** moet u dat hier veranderen in **'​../​data/'​**\\ ​
 +Hierbij staat **../​** ​ voor stapje terug vanuit de template map naar de root en **data/** voor de door u gebruikte map
 +=== Welk bestand wordt gebruikt ===
 +Er zijn twee verwachtingen bestanden die door WXSIM worden aangemaakt.
 +  - latest.csv ​ een zeer uitgebreid tekst bestand in het speciale csv formaat
 +  - lastret.txt eveneens een tekst bestand maar met mindewr informatie
 +Normaal zult u de scripts latest.csv laten gebuiken, maar bij storingen of nieuwe versies van WXSIM is hier te schakelen naar het andere bestand. U haalt dan het commentaar teken weg bij **lastret.txt** en plaats het bij **latest.csv**
 +=== Welke icons ===
 +WXSIM levert alleen voorspelingen in tekst formaat. De template scripts zullen die gegevens verwerken en ook passende weer-iconen afbeelden. Met **$SITE['​wxsimIconsOwn'​]** kunt u aangeven welke iconen u wilt gebruiken. De standaard iconen die op alle pagina'​s gebruikt kunnen worden of de voor WXSIM vaak gebruikte iconen van Yr.No.
 +
 +De map met scripts **$SITE['​wxsimDir'​]** bevindt zich **'​./​wsWxsim/'​**. Dit moet u dus niet veranderen.
 +
 +==== WXSIM instellingen in de WXSIM scripts map ====
 +De meeste instellingen zijn te vinden in de template map in %%wwsWxsim/​%%**wsWxsimSettings.php**.
 +
 +<​code>#​ Hours when wxsim runs on the PC  You find that in wxsim ==> menu start ==> autorun
 +$updateHour = array(2,​4,​6,​8,​10,​12,​14,​16,​18,​20); ​ // Hours when wxsim runs
 +$updateMin = 15;​  ​    // minutes after the hour whenwxsim uploads</​code>​
 +Stel de uren waarop WXSIM op de PCc wordt uitgoeveord hier ook in.
 +<​code>#​ uom           = unit of measurement = units for temp baro etc.
 +$uoms = array ('​C',​ '​mm','​km/​h',​ '​hPa','​cm','​km'​); ​   // for non US users
 +# $uoms         = array('​F','​in','​mph','​inhg','​mb','​mi'​); ​      // for US uoms 
 +#
 +# IMPORTANT! Units used as by wxsim, array ('​C',​ '​mm','​km/​h',​ '​hPa','​cm','​km'​);​
 +# temperature,​ precipitation,​ wind, pressure, snowdepth, visibility
 +# you find the units used by your copy ofWXSIM at the near end of the lastret.txt file
 +# as in the following example
 +/*
 +Units: ​                                                                                             ​
 +temperature:​ Celsius, precipitation:​ mm, snow: cm, wind: m/s                                        ​
 +thickness: meters, solar energy: Watt x hr/m^2, visibility: km                                      ​
 +Convective basis: N.W. European ​                                                                    
 +*/
 +# normaly you should set the units in WXSIM equal to the units in the rest of your scripts
 +#   
 +</​code>​
 +Ga voorzichtig en nauwkeurig te werk bij deze instellingen van de gebruikte eenheden..
 +
 +==== WXSIM instellingen in de scripts die de uitvoer genereren ​ ====
 +
 +In de scripts die de uitvoer genereren staan de instellingen die met de soort uitvoer te maken hebben. Zoals de breedte van de verschillende uitvoer-gebieden,​ of er tabs gebruikt worden en of de grafieken apart of op een tab worden weergegeven.
 +
 +Die instellingen zijn uitgebreid gedokumenteerd in de scripts en eenvoudig te veranderen.
 +
 +Er zijn twee scripts die uitvoer genereren meegeleverd:​
 +  - wsWxsimPrintFull.php ​ die zoals de naam al aangeeft de volledige pagina genereert
 +  - wsDashWxsim.php die voor de "​verkleinde'​ uitgave op het dashboard wordt gebruikt.
 +
 +Beide scripts zijn op dezelfde manier opgebouwd en de instellingen sttan aan het begin van de scripts.
nl/wxsim.txt · Last modified: 2015/05/20 14:55 by wvdkuil