• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:wxsim

WXSIM en de Leuven-Template

Tom Ehrensberger is de auteur van een mooi programma WXSIM waarmee weers-voorspellingen kunnen worden gemaakt die de eigen omgeving en eigen metingen van het station combineren met wereldwijde en vrij beschikbare weer-modellen.

Het programma (een set programma's) moet op een Windows PC worden uitgevoerd. De door WXSIM aangemaakte weers-verwachtingen in text-vorm moeten daarna vanaf de PC door een extra programma (FTP) opgeladen naar de web-site. De voorspellingen worden dan door de scripts (programma's) op de web-site omgezet in de tekst en grafische voorspellingen voor de bezoekers van de web-site.

Hier vindt u de demonstratie pagina van de in de Leuven-Template gebruikte scripts met wat meer uitleg over de verschillende onderdelen.

De volledige set scripts is in de door u gebruikte Leuven-Template beschikbaar. De demonstratie pagina is slechts ter informatie.

The website van de ontwikkelaar: WXSIM.

Het Weather Watch forum besteedt veel aandacht aan WXSIM op het WXSIM forum gedeelte.

PAS OP: Alle Leuven-Template scripts die weersverwachtingen maken, werken in twee stappen:

 1. Eerst wordt het gegevens bestand ingelezen, overbodige informatie wordt overgeslagen, de gebruikte eenheden worden indien nodig geconverteerd naar de gewenste eenheden en alles wordt bewaard in een tussen-bestand in de speciaal voor dit doel altijd gebruikte template cache/ map.
 2. Totdat er een nieuw gegevens bestand beschikbaar komt wordt de informatie in de cache/ gebruikt om alle gewenste uitvoer te maken.

Als u dus een instelling wijzigt en daarna wilt testen wat voor effect die instelling heeft, moet u EERST de versie in de cache/ map verwijderen.
Immers, bij veel instellingen zal er pas een verschil optreden in de uitvoer, nadat een nieuw gegevens bestand beschikbaar is gekomen en dus een nieuw tussen-bestand is gemaakt.

WXSIM instellingen

Er zijn meerdere instellingen om te bepalen welk script moet worden uitgevoerd en wat voor soort uitvoer moet worden afgebeeld.

:?: Wordt WXSIM gebruikt voor de weersverwachting op de start-pagina?

#---------------------------------------------------------------------------
# which world-wide available forecast will be used. Can be overridden when you select your region below
#    the following forecasts need some extra settings
#$SITE['fctOrg'] = 'yahoo';   // you need to find later the correct yahoo place id; 
#$SITE['fctOrg'] = 'wu';     // you need a special WU key for this forecast
#$SITE['fctOrg'] = 'wxsim';   // you need the (paid) wxsim program on a pc for this forecast
#$SITE['fctOrg'] = 'yrno';    // you need to find the correct yrno city description later

#    the next forecasts need only latitude and longitude
#$SITE['fctOrg'] = 'yowindow';  // default lat lon is used
$SITE['fctOrg'] = 'metno';   // based on lat-lon - choose which information will be displayed in wsDashMetno.php

Voor regio 'europe' staat de keuze ingesteld op de wereldwijd beschikbare Met.no voorspelling/ Weer wordt de keuze aangepast door een # (=commentaar) teken weg te halen bij de gewenste uitvoer en gelijktijdig er voor te zorgen dat de andere mogelijkheden wel van een # zijn voorzien.

:?: Willen we een WXSIM weersverwachting pagina in het menu ?

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   W X S I M - extra (paid) program to be run on a PC
#---------------------------------------------------------------------------
#
$SITE['wxsimPage']	= true; 	// ##### 

Dan volgen enkele settings om aan te geven waar de WXSIM bestanden worden opgeladen en waar de map met WXSIM scripts zich bevinden .

$SITE['wxsimData']	= '../';	// root folder  ##### Were do lasteret.txt plaintext.txt and or latest.csv are uploaded to
# normaly leave rest as is
$SITE['wxsim_file']   = 'latest.csv'; // either latest.csv (all availabler fields) or lastret.txt can be used
#$SITE['wxsim_file']   = 'lastret.txt';
$SITE['wxsimIconsOwn']	= false; 	// use wxsim icons (true) or our template icons (false)
$SITE['wxsimDir']	= './wsWxsim/';

Waar zijn de bestanden opgeladen

Normaal gesproken worden de data bestanden $SITE['wxsimData'] al naar de root '../' van uw website opgeladen. Als de de bestanden naar een andere map oplaadt, bijvoorbeeld www.yourwebsite.com/data/ moet u dat hier veranderen in '../data/'
Hierbij staat ../ voor stapje terug vanuit de template map naar de root en data/ voor de door u gebruikte map

Welk bestand wordt gebruikt

Er zijn twee verwachtingen bestanden die door WXSIM worden aangemaakt.

 1. latest.csv een zeer uitgebreid tekst bestand in het speciale csv formaat
 2. lastret.txt eveneens een tekst bestand maar met mindewr informatie

Normaal zult u de scripts latest.csv laten gebuiken, maar bij storingen of nieuwe versies van WXSIM is hier te schakelen naar het andere bestand. U haalt dan het commentaar teken weg bij lastret.txt en plaats het bij latest.csv

Welke icons

WXSIM levert alleen voorspelingen in tekst formaat. De template scripts zullen die gegevens verwerken en ook passende weer-iconen afbeelden. Met $SITE['wxsimIconsOwn'] kunt u aangeven welke iconen u wilt gebruiken. De standaard iconen die op alle pagina's gebruikt kunnen worden of de voor WXSIM vaak gebruikte iconen van Yr.No.

De map met scripts $SITE['wxsimDir'] bevindt zich './wsWxsim/'. Dit moet u dus niet veranderen.

WXSIM instellingen in de WXSIM scripts map

De meeste instellingen zijn te vinden in de template map in wwsWxsim/wsWxsimSettings.php.

# Hours when wxsim runs on the PC You find that in wxsim ==> menu start ==> autorun
$updateHour 		= array(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20); // Hours when wxsim runs
$updateMin 		= 15;			   // minutes after the hour whenwxsim uploads

Stel de uren waarop WXSIM op de PCc wordt uitgoeveord hier ook in.

# uom      = unit of measurement = units for temp baro etc.
$uoms 		= array ('C', 'mm','km/h', 'hPa','cm','km');  // for non US users
# $uoms     = array('F','in','mph','inhg','mb','mi');    // for US uoms 
#
# IMPORTANT! Units used as by wxsim, array ('C', 'mm','km/h', 'hPa','cm','km');
# temperature, precipitation, wind, pressure, snowdepth, visibility
# you find the units used by your copy ofWXSIM at the near end of the lastret.txt file
# as in the following example
/*
Units:                                               
temperature: Celsius, precipitation: mm, snow: cm, wind: m/s                    
thickness: meters, solar energy: Watt x hr/m^2, visibility: km                   
Convective basis: N.W. European                                   
*/
# normaly you should set the units in WXSIM equal to the units in the rest of your scripts
#  

Ga voorzichtig en nauwkeurig te werk bij deze instellingen van de gebruikte eenheden..

WXSIM instellingen in de scripts die de uitvoer genereren

In de scripts die de uitvoer genereren staan de instellingen die met de soort uitvoer te maken hebben. Zoals de breedte van de verschillende uitvoer-gebieden, of er tabs gebruikt worden en of de grafieken apart of op een tab worden weergegeven.

Die instellingen zijn uitgebreid gedokumenteerd in de scripts en eenvoudig te veranderen.

Er zijn twee scripts die uitvoer genereren meegeleverd:

 1. wsWxsimPrintFull.php die zoals de naam al aangeeft de volledige pagina genereert
 2. wsDashWxsim.php die voor de “verkleinde' uitgave op het dashboard wordt gebruikt.

Beide scripts zijn op dezelfde manier opgebouwd en de instellingen sttan aan het begin van de scripts.

nl/wxsim.txt · Last modified: 2015/05/20 14:55 by wvdkuil