User Tools

Site Tools


nl:window_parts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:window_parts [2015/05/20 14:53]
wvdkuil [Optionele zijkolom met:]
nl:window_parts [2015/05/20 14:53] (current)
wvdkuil [Optionele zijkolom met:]
Line 1: Line 1:
 +===== Uit welke onderdelen bestaan 1 scherm =====
 +<WRAP info>​Heel veel onderdelen van onderstaande afbeelding zijn optioneel. Een ander wordt geregeld met instellingen in uw settings bestand.</​WRAP>​
 +
 +Elk scherm wat door de Leuven-Template wordt opgebouwd bestaat uit de volgende onderdelen:
 +
 +==== Helemaal boven aan en voor het eigenlijke scherm: ==== 
 +=== 1. Geel vak met uw eigen boodschappen ===
 +Vaak gebruikt voor medelingen als  "Er is onderhoud ..." of  "Nieuw op ..." ​
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# STANDARD ​     your own yellow message box. This extra box can be used for messages about maintenance etc. 
 +#               When you first start implementing the template a message about building a new website is displayed
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​maintenanceShow'​] = true; //##### ​ display this file always (true) when it exists
 +$SITE['​maintenanceTxt'​] = '​./​_my_texts/​maintenance.txt'; ​  // ​ you can modify this text as you want or link to another file
 +</​code> ​
 +=== 2. Slecht weer waarschuwingen === 
 +Afkomstig (op basis van uw regio)van meteoalarm.eu NOAA of EC <​code>​$SITE['​warnings'​] = true; // ##### </​code>​Deze waarschwuwingen kunnen voor de pagina zoals in dit voorbeeld of onder de header worden afgebeeld.
 +{{ :​window_parts.jpg?​nolink|}}
 +=== 3. Bannners === 
 +Boven en onder aan de pagina, vaak gebruikt voor een extra (grote) foto of reclame ​
 +=== 4. De header === 
 +  * Dit is type 3
 +  * Met 5 klokjes
 +  * Taal keuze  (nr **12**) middels drop-down box\\ <​code>​$SITE['​userChangeLang'​] = true; // should be on to let user change to one of the supported languages</​code>​
 +  * boodschap regel met gegevens over het bijwerken van de weergegevens,​ in dit geval in een "​LCD"​ regel
 +  * de naam van uw station <WRAP center round tip >
 +Als u op de naam klikt worden alle cookies verwijderd en staat dus alles weer op de begin waardes</​WRAP>​
 +==== Optionele zijkolom met: ====  ​
 +=== 5. Menu ===
 +Het menu kan ook meteen onder de header worden afgebeeld, of helemaal geen menu voor "​joomla"​-type sites
 +=== 6. Webcams ===
 +1 of meer webcam plaatjes met link naar grotere afbeelding<​code>​$SITE['​webcam'​] = true; ##### show webcam in side column when the sidecolumn is displayed, otherwise ignored </​code>​
 +=== 7. Regen en onweer-waarschuwingen ===
 +Deze plaatjes kunnen altijd afgebeeld worden, of nooit  of alleen als er een passende slecht weerwaarschuwing is. Klikken op het kleine kaartje geeft een grotere afbeelding. Het groene pijltje linkt naar de complete pagina voor deze weer-situatie. ​
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# STANDARD ​     small radars in the side column only   
 +# Set to false and the radars will only be shown when there is a weather-warning ​
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​wrnRain'​] = true;   
 +$SITE['​wrnLightning'​] = true; </​code>​
 +=== 8. Bevriende websites ===
 +Links naar andere "​bevriende"​ websites
 +<​code>​$SITE['​otherWS'​] ​ = '​V';​ //​ ##### show links to other weatherstations</​code>​
 +=== 9. Partner websites ===
 +links en icons naar "​partner"​ websites waar de weer-data van het weer station ook afgebeeld wordt
 +<​code>​$SITE['​partners'​] = '​V';​ //​ ##### show other websites (partners) ​ with your weatherdata</​code>​
 +{{ :​window_parts.jpg?​nolink|}}
 +==== Onderste deel scherm: ==== 
 +=== 10. Apparatuur ===
 +Links en kleine afbeeldingen van de gebruikte apparatuur en programma'​s.
 +<​code>​$SITE['​equipment'​] = '​B';</​code>​
 +voor ieder af te beelden onderdeel zijn er aparte instellingen ​
 +<​code>​$SITE['​stationShow'​] = true;
 +$SITE['​stationTxt'​] = 'Davis VP2';
 +$SITE['​stationJpg'​] = '​img/​davis_logo.png';​
 +$SITE['​stationLink'​] = '​http://​www.davisnet.com/​weather/​products/​professional-home-weather-stations.asp';​
 +
 +$SITE['​providerShow'​] = true;
 +...
 +$SITE['​pcShow'​] = true;
 +...
 +$SITE['​WXsoftwareShow'​] = true;
 +...</​code>​
 +=== 11. "​Footer"​ ===
 +Met gegevens over het aantal gebruikers, links naar statietiek gegevens, controle links over HTML5
 +==== Belangrijkste middendeel van het scherm: ====
 +Het middendeel bevat in dit voorbeeld de startpagina met het yowindow gadget, het "​dashboard"​ met de huidige weer-gegevens,​ de drie belangrijke weerkaarten en een weersverwachting. Op de startpagina kunnen tientallen afzonderlijke onderdelen worden afgebeeld.
 +=== 13. Detail informatie ===
 +Veel onderdelen van de start-pagina hebben een **groen pijltje** naar rechts waarmee de detail pagina over dit onderwerp kan worden opgeroepen.
 +Soms is er ook een **(i)** = informatie symbool. ​ Dan wordt er niet een nieuwe pagina maar een nieuw stuk informatie getoond op dezelfde pagina.
 +Als op een kleine foto of kaart wordt geklikt dan wordt de afbeelding op ware grootte getoond. Met nogmaals klikken verdwijnt die grote afbeelding weer 
 +=== 14. Hoe recent zijn de weer-gegevens ===
 +Een belangrijk onderdeel op de startpagina of de header is de afbeelding van de datum / tijd van de afgebeelde informatie.
  
nl/window_parts.txt · Last modified: 2015/05/20 14:53 by wvdkuil