User Tools

Site Tools


nl:wdlive

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:wdlive [2015/05/20 06:42]
wvdkuil [Uw eigen config bestanden maken]
nl:wdlive [2015/05/20 06:47] (current)
wvdkuil [Klaar ?]
Line 1: Line 1:
 +===== WeatherDisplay-Live =====
 +WeatherDisplay-Live (WDL) wordt volledig ondersteund in de Leuven-Template. Dit is inclusief de ondersteuning voor meerdere talen.
 +
 +Er zijn wat kleine aanpassingen t.o.v. de "​gewone"​ implementatie van WDL noodzakelijk om een juist gebruik van WDL in de template te waarborgen. Deze aanpassingen worden in dit topic van de WiKi beschreven.
 +
 +==== Waar zijn de scripts / bestanden ? ====
 +
 +De scripts bevinden zich in de script map **wdl/​** ​ (%%www.yourweatherstation.com/​weather27/​wdl/​%%):​
 +^bestand ​           ^omschrijving ^
 +|incWdlive.php ​     |de pagina die wordt afgebeeld, aanpasbaar |
 +|swfobject.js ​      ​|flash javascript object, niet aanpassen ​  |
 +|wdlv6_08.swf ​      ​|recente versie van het Adobe Flash programma.\\ Als er een nieuwe versie wordt geïnstalleerd moet ook incWdlive.php worden aangepast. ​ |
 +
 +=== WDL config xml ===
 +
 +De navolgende weerprogramma'​s ondersteunen het aanmaken van de 4 clientraw*.txt bestanden.
 +
 +De configuratie bestanden zijn dan per ondersteunde taal aanwezig in de upload map van dat weerprogramma.
 +
 +^ code ^Weerprogramma ^oplaad map  ^
 +| CW   ​|consoleWD ​    ​|uploadCW ​   |
 +| MH   ​|Meteohub ​     |uploadMH ​   |
 +| WD   ​|WeatherDisplay|uploadWD ​   |
 +| WS   ​|WSWIN ​        ​|uploadWS ​   |
 +
 +Er zijn 4 wdl-??​-config.xml bestanden waarbij ?? staat voor de ondersteunde taal **en** **de** **fr** en **nl**. ​ Deze config xml bevatten de specificatie van wat moet worden afgebeeld
 +
 +De config xml wordt aangemaakt met de WDL configurator. De bijgeleverde basisversie kunt u vervangen door een met uw eigen WDL configurator aangemaakte versie.
 +
 +==== Aanpassen meegeleverde config bestanden ====
 +Dit is een (eerste stuk) van een config.xml bestand voor de Engelse taal:{{ :​wdl1.jpg?​nolink|}}
 +
 +=== 1. Stel het "​serial"​ nummer in: ===
 +<​code><​serialno>​evaluation</​serialno></​code>​
 +Vervang het woord evaluation door uw eigen serie nummer
 +
 +=== 2. Meerdere talen ondersteuning:​ ===
 +In 1 config.xml bestand kan maar 1 taal worden aangegeven. Als er niets is vermeld is dat Engels. Daarom is er voor iedere ondersteunde taal 1 wdl-??​-config.xml bestand aanwezig.
 +Het verschil tussen de 4 bijgeleverde versies is de ene regel met
 +<​code><​language>​english</​language></​code>​
 +
 +=== 3. Gebruik eigen maateenheden ===
 +Er zijn alleen xml met metrische eenheden meegeleverd. Als u andere eenheden wilt gebruiken moet u dat in de xml aangeven.
 +
 +==== Uw eigen config bestanden maken ====
 +De meeste gebruikers van WDL maken hun eigen config bestanden met de  WDL configurator.
 +
 +Maak dan ook een aparte config per ondersteunde taal door de gegenereerde config.xml voor iedere ondersteunde taal
 +te kopieren en de "​template"​ naam te geven van **wdl-??​-config.xml**
 +
 +<WRAP important>​
 +Deze namen moeten exact gelijk zijn aan het voorbeeld omdat de namen gebruikt worden in de **incWdlive.php** pagina waar de WDL scripts worden aangeroepen.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +Voeg in iedere config 1 regel met de taal toe:
 +^taal              ^deze regel toevoegen ​  ^
 +|wdl-nl-config.xml |<​language>​dutch</​language>​|
 +|wdl-en-config.xml |<​language>​english</​language>​|
 +|wdl-de-config.xml |<​language>​german</​language>​|
 +|wdl-fr-config.xml |<​language>​french</​language>​|
 +
 +==== Klaar ? ====
 +Als u nu gaat testen met uw eigen configs kan het gebeuren dat de hoogte van de WDL weergave niet mooi of goed is .
 +Vooral omdat er twee WD-live pagina'​s zijn. De volledige pagina via het menu en de verkleinde uitvoering voor op de start-pagina.
 +
 +U kunt de hoogte aanpassen in **incWdlive.xml** waar de twee sets hoogte en breedte staan op regel 28 - 35. \\ 
 +Voor de kleine startpagina uitvoering staan die op
 +
 +<​code>​$wdlHeight = '​300px';​
 +$wdlWidth = '​450px';</​code>​
 +
 +Voor de volle pagina ​
 +
 +<​code>​$wdlHeight = '​540px';​
 +$wdlWidth = '​810px';</​code>​
  
nl/wdlive.txt · Last modified: 2015/05/20 06:47 by wvdkuil