• English
  • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:wdlive

WeatherDisplay-Live

WeatherDisplay-Live (WDL) wordt volledig ondersteund in de Leuven-Template. Dit is inclusief de ondersteuning voor meerdere talen.

Er zijn wat kleine aanpassingen t.o.v. de “gewone” implementatie van WDL noodzakelijk om een juist gebruik van WDL in de template te waarborgen. Deze aanpassingen worden in dit topic van de WiKi beschreven.

Waar zijn de scripts / bestanden ?

De scripts bevinden zich in de script map wdl/ (www.yourweatherstation.com/weather27/wdl/):

bestand omschrijving
incWdlive.php de pagina die wordt afgebeeld, aanpasbaar
swfobject.js flash javascript object, niet aanpassen
wdlv6_08.swf recente versie van het Adobe Flash programma.
Als er een nieuwe versie wordt geïnstalleerd moet ook incWdlive.php worden aangepast.

WDL config xml

De navolgende weerprogramma's ondersteunen het aanmaken van de 4 clientraw*.txt bestanden.

De configuratie bestanden zijn dan per ondersteunde taal aanwezig in de upload map van dat weerprogramma.

code Weerprogramma oplaad map
CW consoleWD uploadCW
MH Meteohub uploadMH
WD WeatherDisplayuploadWD
WS WSWIN uploadWS

Er zijn 4 wdl-??-config.xml bestanden waarbij ?? staat voor de ondersteunde taal en de fr en nl. Deze config xml bevatten de specificatie van wat moet worden afgebeeld

De config xml wordt aangemaakt met de WDL configurator. De bijgeleverde basisversie kunt u vervangen door een met uw eigen WDL configurator aangemaakte versie.

Aanpassen meegeleverde config bestanden

Dit is een (eerste stuk) van een config.xml bestand voor de Engelse taal:

1. Stel het "serial" nummer in:

<serialno>evaluation</serialno>

Vervang het woord evaluation door uw eigen serie nummer

2. Meerdere talen ondersteuning:

In 1 config.xml bestand kan maar 1 taal worden aangegeven. Als er niets is vermeld is dat Engels. Daarom is er voor iedere ondersteunde taal 1 wdl-??-config.xml bestand aanwezig. Het verschil tussen de 4 bijgeleverde versies is de ene regel met

<language>english</language>

3. Gebruik eigen maateenheden

Er zijn alleen xml met metrische eenheden meegeleverd. Als u andere eenheden wilt gebruiken moet u dat in de xml aangeven.

Uw eigen config bestanden maken

De meeste gebruikers van WDL maken hun eigen config bestanden met de WDL configurator.

Maak dan ook een aparte config per ondersteunde taal door de gegenereerde config.xml voor iedere ondersteunde taal te kopieren en de “template” naam te geven van wdl-??-config.xml

Deze namen moeten exact gelijk zijn aan het voorbeeld omdat de namen gebruikt worden in de incWdlive.php pagina waar de WDL scripts worden aangeroepen.

Voeg in iedere config 1 regel met de taal toe:

taal deze regel toevoegen
wdl-nl-config.xml <language>dutch</language>
wdl-en-config.xml <language>english</language>
wdl-de-config.xml <language>german</language>
wdl-fr-config.xml <language>french</language>

Klaar ?

Als u nu gaat testen met uw eigen configs kan het gebeuren dat de hoogte van de WDL weergave niet mooi of goed is . Vooral omdat er twee WD-live pagina's zijn. De volledige pagina via het menu en de verkleinde uitvoering voor op de start-pagina.

U kunt de hoogte aanpassen in incWdlive.xml waar de twee sets hoogte en breedte staan op regel 28 - 35.
Voor de kleine startpagina uitvoering staan die op

$wdlHeight 	= '300px';
$wdlWidth 	= '450px';

Voor de volle pagina

$wdlHeight 	= '540px';
$wdlWidth 	= '810px';
nl/wdlive.txt · Last modified: 2015/05/20 06:47 by wvdkuil