User Tools

Site Tools


nl:uploadwv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadwv [2015/05/18 15:57]
wvdkuil [WVIEW instellen om op te laden]
nl:uploadwv [2015/05/26 09:30] (current)
wvdkuil [Een nachtelijke cronjob]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +
 +<​WRAP ​ info >Deze pagina is gebaseerd op versie **5.20.2** van WVIEW die gebruikt werd toen deze pagina werd geschreven.
 +</​WRAP>​
 + 
 +
 +=====  WVIEW programma instellingen =====
 +
 +==== Waar vint u meer informatie ====
 +
 +De manual voor WVIEW kunt u lezen/​downloaden van deze link [[http://​www.wviewweather.com/​release-notes/​wview-User-Manual.html#​Configuration-wviewmgmt-ftp|Manual PDF]]
 +
 +Op dit Engelstalige "​forum"​ is er een apart gedeelte voor WVIEW [[https://​groups.google.com/​forum/#​!forum/​wview]]
 +
 +De website met veel meer informatie is op [[http://​www.wviewweather.com/​]]
 +
 +==== Waar hoort wat ====
 +
 +^Wat  ^Waar  ^
 +|WVIEW is geïnstalleeerd onder: ​   |Linux ​  |
 +|Bestanden die WVIEW moet verwerken worden geplaatst in: |network folder ​  |
 +|Bestanden worden opgeladen naar:\\ %%www.your-web-site.com/​%% ​ |weather27/​uploadWV/ ​ |
 +
 +==== Welke bestanden worden gebruikt ====
 +
 +^Gebruikt voor^WVIEW naam ^Vindt u in^Template naam^Frequentie ​  ^
 +|**Waardes vandaag en historie**|tagsWV.htx |scriptsWV/ map   ​|tagsWV.htm ​      |5 minuten|
 +|**Waardes van gisteren** ​      ​|n/​a ​       |cron-job ​        ​|tagsydayWV.txt ​  |at 23:45 |
 +|**Realtime weather-data values** |niet aanwezig met WVIEW||||
 +
 +==== De grrafieken ====
 +In wview kunnen tientallen grafieken worden aangemaakt. De template heeft daar voor de meeste een andere oplossing voor.
 +De volgende grafieken worden gebruikt bij de steelseries en moeten in het **/​etc/​wview/​images.conf** configuratie bestand zijn ingesteld. ​ Voor de template zijn alle andere grafieken die middels dit bestand kunnen worden aangemaakt niet nodig. U kunt deze daarom beter op commentaar zetten
 +
 +baromday.png
 +humidday.png
 +heatchillcomp.png
 +intemp.png
 +intempdaycomp.png ​
 +radiationDay.png
 +rainday.png
 +rainrate.png
 +tempdaycomp.png
 +UVday.png
 +wdirday.png ​                
 +wspeeddaycomp ​
 +
 +<WRAP alert>
 +U vindt hier alleen wat basis informatie over het instellen van WVIEW. ​ Leest u vooral ook de handleiding ​ voordat u allerlei instellingen doet waar u later spijt van heeft. ​
 +</​WRAP>​
 +==== Het instellen en opladen ====
 +De meeste gegevens worden opgeladen met behulp van 1 bestand
 +  * **tagsWV.htx**
 +  * bevindt zich in de download / uw webserver in de map **weather27/​scriptsWV/​**
 +  * kopieer dat bestand naar de WVIEW map bij uw andere te  verwerken bestanden (meestal: **/​etc-wview/​html/​**) op uw linux-WVIEW system ​ ingesteld volgens onderstaand plaatje
 + {{ :​wview-setup1.jpg?​nolink |}}
 +
 +=== Pas  templates.conf ​ aan ===
 +Voeg 1 regel toe aan het  **/​etc/​wview/​html-templates.conf** configuratie bestand
 +<​code>​tagsWV.htx</​code>​
 +Als u deze regel niet toevoegt zal het  tagsWV.htx niet worden verwerkt en dus ook niet worden "​opgeladen"​
 +
 +=== Herstart WVIEW ===
 +Nadat u WVIEW heeft  herstart zal het bestand worden aangemaakt. ​ En op dezelfde wijze worden opgeladen als uw huidige bestanden.
 +
 +==== WVIEW instellen om op te laden ====
 +=== FTP instellen ===
 +{{ :​wview_ftp.jpg?​nolink |}}
 +Alleen zeer basis informatie wordt hier gegeven. Lees a.u.b. de manual of stel vragen op de diverse forums.
 +
 +Als u WVIEW al gebruikt om op te laden naar een dezelfde webserver maar in een andere map kunt u de lokatie verandere van **weather27/​uploadWV/​** in de door  u gebruikte map. 
 +
 +==== Een "​nachtelijke"​ cronjob ====
 +
 +WVIEW beschikt niet over de weer-waardes van gisteren. Omdat die waardes in diverse overzichten nodig zijn moet er iedere nacht rond 23:45 en voor 00:00 een klein script worden uitgevoerd om de waardes van vandaag vast te leggen zodat morgen de juiste "​waardes van gisteren"​ weer beschikbaar zijn.
 +
 +<WRAP important>​
 +Het script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebdsite.com/​%%**weather27/​yesterday.php**
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +De makkelijkste manier is het gebruiken van een cron-job [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Cronjob]]
 +
 +{{ :​cron-provider.jpg?​nolink&​600 |}}
 +Als uw website-hosting leverancier dit biedt, maakt u hier gebruik van.  Het instellen hiervan verschilt van leverancier tot leverancier. Kijk hiervoor in de help files van uw leverancier.
 +
 +Of u gebruikt de eerste ​ =  gratis cron job via [[https://​www.cronjob.de/​]]
 +{{ :​cronjob_de.jpg?​nolink&​600 |}}
 +
  
nl/uploadwv.txt · Last modified: 2015/05/26 09:30 by wvdkuil