User Tools

Site Tools


nl:uploadws

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadws [2015/05/26 08:46]
wvdkuil [WSWIN - Welke bestanden zijn nodig]
nl:uploadws [2015/05/26 09:29] (current)
wvdkuil [Maak een cronjob]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== WSWIN - Welke bestanden zijn nodig =====
 +<WRAP info>
 +Deze beschrijving is gebaseerd op versie **2.97.13** van WSWIN.
 +</​WRAP>​
 +==== Wat algemen informatie ====
 +
 +=== Meer informatie vindt u op: ===
 +WSWIN heeft een online handleiding ​ die u, mocht u die nog niet bekeken hebben, kunt vinden op [[http://​www.pc-wetterstation.de/​wswinen.pdf]]
 +
 +De website van WSWIN vindt u op [[http://​www.pc-wetterstation.de/​en1index.html]]
 +
 +En er is ook een forum: [[http://​www.pc-wetterstation.de/​en6index.html]]
 +
 +
 +=== Waar bevindt zich welke data? ===
 +
 +^what  ^where ​ ^
 +|WSWIN is geïnstalleerd in:    |C:​\wswin ​  |
 +|Bestanden die '​vertaald'​ en opgeladen moeten worden staan in: |C:​\wswin\ ​  |
 +|De bestanden moeten (bij voorkeur) opgeladen worden naar:\\ %%www.your-web-site.com/​%% ​ |weather27/​uploadWS/ ​ |
 +
 +=== Welke bestanden voor weer-gegevens zijn nodig ===
 +
 +^Bestand gebruikt voor^WSWIN naam ^Vindt u in^template naam^Frequentie ​  ^
 +|Actuele en historische waardes inclusief minima en maxima |**tags.ws.txt** |scriptWS/ |tagsws.txt|5 minuten|
 +|Waardes van gisteren ​   |n/a |cron-job|tagsydayWS.txt ​  ​|23:​45 |
 +|Realtime weer waardes ​  ​|wswin_nrt.txt ​       |scriptWS map    |clientraw.txt ​  ​|iedere minuut |
 +|:::                     ​|ws_clientrawhour.txt |:::    |clientrawhour.txt ​  |door wswin bepaald |
 +|:::                     ​|ws_clientrawextra.txt |:::    |clientrawextra.txt ​  |::: |
 +|::: |ws_clientrawdaily.txt|:::​ |clientrawdaily.txt ​ |::: |
 + 
 +=== Een een stuur-bestand ===
 +
 +Tevens bevindt zich in de map **scriptsWS/​** ​ een "​stuurbestand"​ met de naam **wswin_customfiles.cfg**
 +U kunt dit bestand al bekijken en de dokumentatie van wswin erop nalezen. ​
 +
 +<WRAP alert  100%>U vindt hier alleen wat basis informatie over het instellen van WSWIN. ​ Leest u vooral ook de handleiding en de help bestanden voordat u allerlei instellingen in WSWIN doet waar u later spijt van heeft. </​WRAP>​
 +
 +==== Vertel wswin dat er  "​custom"​ bestanden zijn ====
 +{{:​wswin_custom.jpg?​nolink |}}  Voordat we ook maar iets kunnen doen moeten we controleren of WSWIN al ingesteld is op het verwerken van zogenaamde "​**custom files**"​.
 +
 +Er zijn drie instellingen in WSWIN die daarvoor gekontroleerd moeten worden:
 +    * is er een map ingesteld waar de vertaalde bestanden in worden ​ opgeslagen. standaard is dit: c:​\wswin\html
 +    * activeer het verwerken van "​custom'​ html bestanden
 +    * stel de tijd in op iedere 5 minuten of op zero (iedere vastlegging)
 +
 +==== Laat wswin onze "​realtime"​ gegevens opladen ====
 +{{:​wswin_nrt.jpg?​nolink |}} Nu moeten we controleren of wswin wel weet dat er '​realtime'​ bestanden verwerkt moeten worden.
 +
 +In het wswin menu =>  Sturing ​ => Template/​... => tab NearRealTime
 +
 +Vink het vakje aan met **Near Real Time File** ​ De bestandsnaam moet automatisch worden aangegeven
 +
 +Zoals met onze tags-bestand moeten we ook hier controleren of er al een wswin-nrt.txt bestand aanwezig is.
 +Als dat zo is kunnen we ons bestand <wrap hi>met een andere naam</​wrap>​ toevoegen of het huidige bestand vervangen.
 +
 +Waarom vervangen? Omdat er vaak al gebruik wordt gemaakt van hetzelfde bestand als wij willen gebruiken, namelijk clientraw.txt. Onze versie is de versie geschikt voor WD-live versie 6.09
 +
 +==== Plaats de bestanden in de wswin map ====
 +
 +Haal via FTP eerst de volgende bestanden uit de **scriptWS/​** folder op uw website (of uit de Template download) en plaats deze in de **C:​\wswin\** folder op uw PC.   Als u WSWIN ergens anders hebt geinstalleerd past u op deze pagina de verwijzingen naar C:\wswin\ natuurlijk aan naar de door u gebruikte map.
 +  * tags.ws.txt
 +  * wswin_nrt.txt
 +  * ws_clientrawhour.txt
 +  * ws_clientrawextra.txt
 +  * ws_clientrawdaily.txt
 +
 +==== Controle op wswin_customfiles.cfg ====
 +Controleer of er al een bestand **wswin_customfiles.cfg** in de map C:\wswin\ aanwezig is.
 +=== Ja er is al een wswin_customfiles.cfg ===
 +U moet de regels 2-5  uit de Template versie vergelijken met uw versie en de ontbrekende regels toevoegen aan uw eigen bestand. Vergeet niet de teller (direct onder[custom.txt]) te verhogen met het aantal toegevoegde bestanden.
 +<​code>​[custom.txt]
 +#=4
 +1=ws_clientrawextra.txt
 +2=ws_clientrawdaily.txt
 +3=ws_clientrawhour.txt
 +4=tags.ws.txt
 +[wap.txt]
 +. . . ingekort . . . 
 +</​code>​
 +=== Er is geen wswin_customfiles.cfg ===
 +Plaats het bestand in de  map C:\wswin\ en het opladen zal door wswin gaan gebeuren.
 +===== Maak een cronjob =====
 +WSWIN registreert geen waardes van gisteren. Om die waardes toch te kunnen gebruiken moet er aan het eind van de dag (23:50) een script worden uitgevoerd op uw webserver.
 +
 +<WRAP important>​
 +Het script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebdsite.com/​%%**weather27/​yesterday.php**
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +De eenvoudigste manier om dit te doen is via een cron-job [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cron]]
 +
 +{{ :​cron-provider.jpg?​nolink&​600 |}}
 +Als uw provider dit ondersteunt kunt u de faciliteiten van uw provider gebruiken.
 +
 +Of u gebruikt een dienstverlener waarbij de eerste cronjob die u instelt gratis is (en blijft) [[https://​www.cronjob.de/​]]
 +{{ :​cronjob_de.jpg?​nolink&​600 |}}
  
nl/uploadws.txt · Last modified: 2015/05/26 09:29 by wvdkuil