• English
  • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:uploadws

Installeer de Leuven-Template stap 5

WSWIN - Welke bestanden zijn nodig

Deze beschrijving is gebaseerd op versie 2.97.13 van WSWIN.

Wat algemen informatie

Meer informatie vindt u op:

WSWIN heeft een online handleiding die u, mocht u die nog niet bekeken hebben, kunt vinden op http://www.pc-wetterstation.de/wswinen.pdf

De website van WSWIN vindt u op http://www.pc-wetterstation.de/en1index.html

En er is ook een forum: http://www.pc-wetterstation.de/en6index.html

Waar bevindt zich welke data?

what where
WSWIN is geïnstalleerd in: C:\wswin
Bestanden die 'vertaald' en opgeladen moeten worden staan in: C:\wswin\
De bestanden moeten (bij voorkeur) opgeladen worden naar:
www.your-web-site.com/
weather27/uploadWS/

Welke bestanden voor weer-gegevens zijn nodig

Bestand gebruikt voorWSWIN naam Vindt u intemplate naamFrequentie
Actuele en historische waardes inclusief minima en maxima tags.ws.txt scriptWS/ tagsws.txt5 minuten
Waardes van gisteren n/a cron-jobtagsydayWS.txt 23:45
Realtime weer waardes wswin_nrt.txt scriptWS map clientraw.txt iedere minuut
ws_clientrawhour.txt clientrawhour.txt door wswin bepaald
ws_clientrawextra.txt clientrawextra.txt
ws_clientrawdaily.txtclientrawdaily.txt

Een een stuur-bestand

Tevens bevindt zich in de map scriptsWS/ een “stuurbestand” met de naam wswin_customfiles.cfg U kunt dit bestand al bekijken en de dokumentatie van wswin erop nalezen.

U vindt hier alleen wat basis informatie over het instellen van WSWIN. Leest u vooral ook de handleiding en de help bestanden voordat u allerlei instellingen in WSWIN doet waar u later spijt van heeft.

Vertel wswin dat er "custom" bestanden zijn

Voordat we ook maar iets kunnen doen moeten we controleren of WSWIN al ingesteld is op het verwerken van zogenaamde “custom files”.

Er zijn drie instellingen in WSWIN die daarvoor gekontroleerd moeten worden:

  • is er een map ingesteld waar de vertaalde bestanden in worden opgeslagen. standaard is dit: c:\wswin\html
  • activeer het verwerken van “custom' html bestanden
  • stel de tijd in op iedere 5 minuten of op zero (iedere vastlegging)

Laat wswin onze "realtime" gegevens opladen

Nu moeten we controleren of wswin wel weet dat er 'realtime' bestanden verwerkt moeten worden.

In het wswin menu ⇒ Sturing ⇒ Template/… ⇒ tab NearRealTime

Vink het vakje aan met Near Real Time File De bestandsnaam moet automatisch worden aangegeven

Zoals met onze tags-bestand moeten we ook hier controleren of er al een wswin-nrt.txt bestand aanwezig is. Als dat zo is kunnen we ons bestand met een andere naam toevoegen of het huidige bestand vervangen.

Waarom vervangen? Omdat er vaak al gebruik wordt gemaakt van hetzelfde bestand als wij willen gebruiken, namelijk clientraw.txt. Onze versie is de versie geschikt voor WD-live versie 6.09

Plaats de bestanden in de wswin map

Haal via FTP eerst de volgende bestanden uit de scriptWS/ folder op uw website (of uit de Template download) en plaats deze in de C:\wswin\ folder op uw PC. Als u WSWIN ergens anders hebt geinstalleerd past u op deze pagina de verwijzingen naar C:\wswin\ natuurlijk aan naar de door u gebruikte map.

  • tags.ws.txt
  • wswin_nrt.txt
  • ws_clientrawhour.txt
  • ws_clientrawextra.txt
  • ws_clientrawdaily.txt

Controle op wswin_customfiles.cfg

Controleer of er al een bestand wswin_customfiles.cfg in de map C:\wswin\ aanwezig is.

Ja er is al een wswin_customfiles.cfg

U moet de regels 2-5 uit de Template versie vergelijken met uw versie en de ontbrekende regels toevoegen aan uw eigen bestand. Vergeet niet de teller (direct onder[custom.txt]) te verhogen met het aantal toegevoegde bestanden.

[custom.txt]
#=4
1=ws_clientrawextra.txt
2=ws_clientrawdaily.txt
3=ws_clientrawhour.txt
4=tags.ws.txt
[wap.txt]
. . . ingekort . . . 

Er is geen wswin_customfiles.cfg

Plaats het bestand in de map C:\wswin\ en het opladen zal door wswin gaan gebeuren.

Maak een cronjob

WSWIN registreert geen waardes van gisteren. Om die waardes toch te kunnen gebruiken moet er aan het eind van de dag (23:50) een script worden uitgevoerd op uw webserver.

Het script wat moet worden uitgevoerd is: www.yourwebdsite.com/weather27/yesterday.php

De eenvoudigste manier om dit te doen is via een cron-job http://en.wikipedia.org/wiki/Cron

Als uw provider dit ondersteunt kunt u de faciliteiten van uw provider gebruiken.

Of u gebruikt een dienstverlener waarbij de eerste cronjob die u instelt gratis is (en blijft) https://www.cronjob.de/

nl/uploadws.txt · Last modified: 2015/05/26 09:29 by wvdkuil