User Tools

Site Tools


nl:uploadwl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadwl [2015/05/18 11:25]
wvdkuil [Welke bestanden zijn nodig]
nl:uploadwl [2015/05/18 11:31] (current)
wvdkuil [Bestanden copieren naar de juiste map van het WeatherLink programma]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== WeatherLink - Wat en hoe moet er opgeladen worden =====
 +Deze handleiding is gebasserd op de WeatherLink versie voor Windows.
 +Voor zover mij bekend is er geen manual voor het Weather-link programma, niet on-line en niet in een PDF.
 +Het is waarschijnlijk een goed moment om het help bestand weer op te zoeken op de installatie CD.
 +
 +Het forum voor WeatherLink is: ???
 +==== Aannames ====
 +
 +De "​**StationName**"​ is de naam die u in WeatherLink aan uw weerstation hebt gegeven.\\ U ziet deze naam altijd bovenaan in het WeatherLink scherm op uw PC juist naast het datum veld.
 +
 +^wat  ^waar  ^
 +|WeatherLink is geinstalleerd in:    |C:​\WeatherLink ​  |
 +|Bestanden die opgeladen moeten worden staan in: |C:​\WeatherLink\StationName\Templates ​  |
 +|standaard oplaadmap op de web-site is:\\ %%www.your-web-site.com/​%% ​ |weather27/​uploadWL/ ​ |
 +
 +==== Welke bestanden zijn nodig ====
 +
 +^bestand wordt gebruikt voor               ​^WeatherLink naam^Waar te vinden^template naam^oplaad frequentie ​  ^
 +|**Weer-waardes vandaag en historie** |tags.wl.htx |scriptsWL/ |tags.wl.txt ​  ​|iedere 5 minuten|
 +|**Waardes van gisteren** ​ |tagsyday.wl.htx |:::   ​|tagsyday.wl.txt ​  |at 23:55 |
 +|**"​Realtime"​ weer waardes ​ ** |realtimev3.htx|:::​|realtimev3.txt ​   |iedere minuut |
 +|**Trend en grafieken pagina** ​ |standaard aanwezig in WeatherLink ​ |standaard aanwezig in WeatherLink ​   |meerdere namen, standaard ​  |zie voorbeeld ​ |
 +|**Steelseries** ​ |:::   ​|::: ​   |:::   ​|::: ​ |
 +==== Bestanden copieren naar de juiste map van het WeatherLink programma ​  ====
 +
 +U "​download"​ de drie bestanden vanuit de map scriptsWL/ en plaats deze in de **C:​\WeatherLink\StationName\Templates** ​ map op de PC waar WeatherLink draait. ​
 +==== FTP settings ​ ====
 + <​WRAP alert  100%>
 +U vindt hier alleen basis informatie over het instellen van uw weer-programma. ​ Leest u vooral ook de help files  van WeatherLink voordat u allerlei instellingen aanpast waar u later spijt van heeft. ​
 +</​WRAP>​
 +
 + {{ :​wl_ftp.jpg?​nolink |}}
 +
 +In dit voorbeeld ziet u alle velden die u moet instellen. Deze gegevens hebt u ongetwijfeld van uw provider gekregen. Wel belangrijk: De standaard map waar naar toe opgeladen moet worden is **weather27/​uploadWL/​**.
 +
 +Maar soms moet er nog iets extras voor. B.v. **/​httpdocs/​** of iets dergelijks. ​
 +
 +==== WeatherLink instellen voor ieder bestand apart  ====
 +Nu moet WeatherLink ingesteld worden om ieder bestand op het juiste moment op te laden naar de web-site.
 +In WeatherLink ga naar:
 +  * menu ⇒ Setup dan
 +  * selecteer Internet Settings dan
 +  * selecteer een leeg "​Profile"​ en
 +  * klik button => Configure
 +
 +U moet nu instellen: Het aantal minuten tussen twee uploads en de nieuwe extensie die WeatherLink moet gebruiken voor het opgeladen bestand.
 +U selecteert welke bestande u wilt opladen door op "​Select Template Files" te klikken.
 +{{ :​wl_upload1.jpg?​direct |}}
 +<WRAP important>​WeatherLink ondersteunt 1 bestands-extensie (php of xml of txt) per profiel. En ook 1 frequentie (iedere n minuten) per profiel.\\ ​
 +Dus u heeft minstens nodig:
 +  *1 profiel voor de gegevens van gisteren (om 23:55 eens per dag)
 +  *1 profiel voor huidige weer-waardes,​ elke 5 minuten met de extensie php.
 +  *1 profiel elke  minuut voor de "​realtime"​ waardes die o.a. gebruikt worden voor mw-live en steelseries
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Weer-waardes van gisteren ​ ===
 +Met 1 bestand is het wat ingewikkelder. De weer-parameters van gisteren worden niet apart bijgehouden in WeatherLink. Wel de min/max waardes van vandaag. Dus wat we doen om toch meet-waardes van gisteren in onze overzichten te hebben is een "​truc"​ die uitgedacht is door Ken True van Saratoga.weather.org. Vlak voor het einde van de dag (23:55) worden de min/max waardes van vandaag bewaard en opgeslagen als de waardes van gisteren. En na 23:59 zijn dat dan ook de correcte waardes.
 +==== WeatherLink - Station graphs
 ​  ====
 +De template-scripts gebruiken sommige grafieken voor:  Almanac => Station Graphs separate
 +Als u die pagina vanuit het menu wilt (laten) gebruiken:
 +  * menu ⇒ Setup dan
 +  * select Internet Settings dan
 +  * select an empty Profiles en
 +  * click button => Configure
 +  * Onder het "​Historical Data Images"​ vak klik  "​Select"​.
 +Selecteer de grafieken zoals op dit voorbeeld is aangegeven:
 +{{ :​wl_upload3.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== WeatherLink - Steelseries grafieken
 ​  ====
 +Zelfde procedure voor de Steelseries grafieken, maar nu selecteren we de "​Current Images"​ .
 +{{ :​wl_upload2.jpg?​nolink |}}
  
nl/uploadwl.txt · Last modified: 2015/05/18 11:31 by wvdkuil