User Tools

Site Tools


nl:uploadwd_sar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadwd_sar [2015/05/18 11:05]
wvdkuil [WeatherDisplay - Saratoga template gebruikers]
nl:uploadwd_sar [2015/05/18 11:11] (current)
wvdkuil [WeatherDisplay - Saratoga template gebruikers]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== WeatherDisplay - Saratoga-Template gebruikers =====
  
 +Nodig 
 +  * een recente versie van de Saratoga testtags.txt ​ => testtags.php
 +  * de 4 clientraw*.txt bestanden
 +
 +U hoeft dan niet meteen de Leuven-Template bestanden op te laden maar kunt direct gebruik maken van uw huidige uploads. ​ Er zijn extra settings die dit mogelijk maken in wsUserSettings.php bij ongeveer regel 520.
 +
 +Verander ​ $SITE['​use_testtags'​] ​  = false; ​  ​in$SITE['​use_testtags'​] ​  = true; 
 +
 +Waarschijnlijk worden testtags, clientraw en alle grafieken naar de root van uw website opgeladen.\\ ​
 +Verander daarom de drie regels met de lokatie van die bestanden door het commentaar teken op de eerste positie weg te halen.
 +Zo zullen de gewijzigde regels er dan uitzien:
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# COMPATIBILLITY ​    for WeatherDisplay / consoleWD users
 +# set to true ONLY if it is ABSOLUTELY ​ necessary to use testtags.php from Saratoga or Leuven
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​use_testtags'​] ​  = true;         
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    will you be uploading to the default upload folder (uploadXX) where xx is the short code for your weather program
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +#
 +$SITE['​standard_upload'​]= false;
 +#       If you do not want or are not able to upload to the default folder set the correct upload folder here
 +#     
 +$SITE['​uploadDir'​] = '​../'; ​       // #####        example for upload to root
 +$SITE['​clientrawDir'​] = '​../';​
 +$SITE['​graphImageDir'​] = '​../';​
 +#​---------------------------------------------------------------------------</​code>​
 +
 +Nadelen:
 +  * Niet iedere testtags.php is getest ​
 +  * er zijn heel veel verschillende verises van testtags.txt
 +
 +Plaats als het voor u werkt ook uw versie van testtags.txt uit de C:​\Wdisplay\webfiles folder in de map %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​scriptsWD/​**
 +
 +Daardoor is support eenvoudiger en werkt het printSite.php script ook veel beter.
 +%%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​index.php?​p=0000**
nl/uploadwd_sar.txt · Last modified: 2015/05/18 11:11 by wvdkuil