• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:uploadwd_leuven

Installeer de Leuven-Template stap 5

WeatherDisplay - Leuven-Template 2.6 en eerder

Nodig

 • een recente versie van de testtags.txt ⇒ testtags.php
 • de 4 clientraw*.txt bestanden

U hoeft dan niet meteen de nieuwe bestanden op te laden maar kunt direct gebruik maken van uw huidige uploads.
Er zijn extra settings die dit mogelijk maken in wsUserSettings.php bij ongeveer regel 520.

Verander $SITE['use_testtags'] = false; in$SITE['use_testtags'] = true;

Waarschijnlijk worden testtags, clientraw en alle grafieken naar de upload map van uw huidige website opgeladen.
Verander daarom de drie regels met de lokatie van die bestanden door het commentaar teken op de eerste positie weg te halen. Zo zullen de gewijzigde regels er dan uitzien:

#---------------------------------------------------------------------------
# COMPATIBILLITY   for WeatherDisplay / consoleWD users
# set to true ONLY if it is ABSOLUTELY necessary to use testtags.php from Saratoga or Leuven
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['use_testtags']  = true;     
#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   will you be uploading to the default upload folder (uploadXX) where xx is the short code for your weather program
#---------------------------------------------------------------------------
#
$SITE['standard_upload']= false;
#    If you do not want or are not able to upload to the default folder set the correct upload folder here
#   
$SITE['uploadDir']	= '../weather27/uploadWD/';    // #####    example for upload to root
$SITE['uploadDir']	= '../weather27/uploadWD/'; 
$SITE['uploadDir']	= '../weather27/uploadWD/'; 
#---------------------------------------------------------------------------

Nadelen:

 • Niet iedere testtags.php is getest (eigenlijk alleen die van release 2.6 en 2.5)
 • er zijn heel veel verschillende versies van testtags.txt met name door aanpassingen voor extra velden

Plaats als het voor u werkt ook uw versie van testtags.txt uit de C:\Wdisplay\webfiles folder in de map www.yourwebsite.com/weather27/scriptsWD/

Daardoor is support eenvoudiger en werkt het printSite.php script ook veel beter. www.yourwebsite.com/weather27/index.php?p=0000

nl/uploadwd_leuven.txt · Last modified: 2015/05/27 16:00 (external edit)