User Tools

Site Tools


nl:uploadwd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadwd [2015/05/18 11:12]
wvdkuil [WeatherDisplay - Wat en hoe moet er opgeladen worden]
nl:uploadwd [2015/05/18 11:12] (current)
wvdkuil [WeatherDisplay - Wat en hoe moet er opgeladen worden]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== WeatherDisplay - Wat en hoe moet er opgeladen worden =====
 +
 +<WRAP tip>
 +**Voor Saratoga-Template gebruikers:​**\\ ​
 +Als u op dit moment de Saratoga template gebruikt en daar zowel testtags.php als de clientraw*.txt bestanden aanmaakt kunt u wellicht met minder instellingen volstaan. \\ Ga naar deze pagina:
 + ​[[uploadWD_sar|WeatherDisplay en Saratoga-Template]]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP tip>
 +**Voor Leuven-Template gebruikers:​**\\ ​
 +Als u op dit moment een eerdere versie van de Leuven template gebruikt en daar zowel testtags.php als de clientraw*.txt bestanden aanmaakt kunt u wellicht met minder instellingen volstaan. \\ Ga naar deze pagina:
 + ​[[uploadWD_leuven|WeatherDisplay en Leuven oudere versie]]
 +</​WRAP>​
 +
 +==== Meeer informatie ====
 +Deze handleiding is gebaseerd op de Windows versie van WeatherDisplay. Er is ook een handleidng voor consoleWD in deze WiKi. De Leuven-Template is (nog) niet getest met de Mac en Linux versie van WD.
 +
 +Voortdurend wordt de documentatie voor WeatherDisplay in de PDF uitgebreid:​\\ ​
 +[[http://​www.weather-watch.com/​WD_Manual.pdf]]\\ ​
 +of ga naar de on-line versie op \\ 
 +[[http://​www.tokaanuskihire.co.nz/​wdhelp/​index.shtml]]
 +
 +De WiKi is hier te vinden [[http://​wiki.weather-watch.com/​index.php/​Main_Page]]
 +
 +U kunt de [[http://​www.weather-display.com/​index.php|website]] bezoeken. ​
 +
 +En het forum hier: [[http://​www.weather-watch.com/​smf/​]]
 +
 +==== Aanname wat is waar ====
 +Voor alle tekst en voorbeelden voor deze pagina geldt:
 +^what  ^where ​ ^
 +|WeatherDisplay is geinstalleerd in:    |C:​\wdisplay ​  |
 +|Bestanden die opgeladen moeten worden staan in: |C:​\wdisplay\webfiles\ ​  |
 +|De standaard oplaad map op uw web-site: %%www.uw-web-site.nl/​%% ​ |weather27/​uploadWD/ ​ |
 +
 +==== Welke bestanden zijn nodig ====
 +^Bestand wordt gebruikt voor                ^WD naam      ^Ophalen van ^template naam^Frequentie ​ ^
 +|**Weer-waardes voor vandaag en historie** |tags.wd.txt |scriptsWD/ ​ |tagsWD.txt ​  |5 minuten |
 +|**Realtime** |WD-Live ​ |standaard in WeatherDisplay\\ geen aanpassingen nodig |clientraw.txt ​ |ingesteld door WD  |
 +|:::   ​|WD-Live extra  |:::   ​|clientrawextra.txt ​ |:::   |
 +|:::   ​|WD-Live hour  |:::   ​|clientrawhour.txt ​ |:::   |
 +|:::   ​|WD-Live daily  |:::   ​|clientrawdaily.txt ​ |:::   |
 +|**Grafieken op basis van type en beschikbaarheid van de sensoren aan uw weerstation:​** ​ |||||
 +|windrose op trend pagina ​ |niet nodig   ​|standaard in WeatherDisplay ​   |dirplot.gif ​  ​|ingesteld door WD     |
 +|Stations grafieken pagina ​ |:::​|::: ​   |curr24hourgraph.gif ​ |:::   |
 +|:::      |:::      |:::      |curr72hourgraph.gif ​ |:::   |
 +|:::      |:::      |:::      |monthtodate.gif ​ |:::   |
 +==== Verplaats het tags bestand naar de WeatherDisplay map op de PC ====
 +"​Download"​ het **tags.wd.txt** uit de map op uw webserver en plaats het in de map waar WD het moet vinden. Waarschijnlijk is dat C:​\wdisplay\webfiles.
 +
 +Gebruik de "​filemanager"​ op uw PC/Mac om die folder te zoeken en zet daar testags.txt en customclientraw.txt neer.
 +==== FTP settings ​ ====
 +<WRAP alert  100%>
 +U vindt hier alleen basis informatie over het instellen van uw weer-programma. ​ Leest u vooral ook de handleiding en help files  van WeatherDisplay voordat u allerlei instellingen aanpast waar u later spijt van heeft. ​
 +</​WRAP>​
 +
 +De standaard oplaad map is weather27/​uploadWD/​. Hoe u in WD de FTP moet instellen gaat te ver voor deze handleiding. Daar is uitgebreide dokumentatie van WD zelf voor beschikbaar.
 +==== Grafieken opladen ====
 +
 +In WeatherDisplay ga naar:
 +  * menu ⇒ ControlPanel dan
 +  * button ⇒ Webfiles / Webpage Real time FTP/ WDL dan
 +  * tab ⇒ Web Files Setup #1
 +  * de windplot voor de trends pagina
 +{{ :​wd_upload1.jpg?​nolink |}}
 +Op dezelfde pagina:
 +  * de grafieken voor de pagina met "​Stations grafieken"​.
 +{{ :​wd_upload2.jpg?​nolink |}}
 +==== WeatherDisplay-Live instellingen ​ ====
 +In WeatherDisplay ga naar: 
 +  * menu => ControlPanel dan 
 +  * button => Webfiles / Webpage Real time FTP/ WDL dan
 +  * tab => 
 +{{ :​wd_upload3.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== conversie en opladen tags file ====
 +
 +In WeatherDisplay ga naar: 
 +  * menu => ControlPanel dan 
 +  * Button "​**Internet File creation & uploads**"​
 +  * Klik op tab "​**Setup Page #2**"
 +  * Klik op regel met File#29 op de **Set** knop
 +{{ :​wd_upload4.jpg?​nolink |}}
 +
 +  * Type de twee namen in de vakken rechts. ​
 +    * **Local file name** is de naam van het bestand in C:​\Wdisplay\webfiles map wat WD gaat inlezen en vertalen
 +    * **Remote file name** ​ is de naam zoals het bestand uiteindelijk wordt opgeslagen.
 +    * Als de eerste regels al in gebruik zijn neemt u een lege set regels (2 of 3 enzovoort).
 +  * Zet de update frequnetie zoals u wilt. Meestal is 5 minuten OK voor een tags bestand OK
 +
 +<​WRAP ​ important 100%>
 +Controleer of ALLE schakelaars op groen staan en verlaat ieder scherm altijd met de OK knop
 +</​WRAP>​
 +
 +==== Controle ​ ====
 +Nu is het tijd om alles nog eens goed te controleren. Tijdens het testen heeft u de gegevens van de download gebruikt, maar nu moeten uw eigen gegevens worden afgebeeld. De **uploadWD** map moet 
 +<wrap hi>​recente versies</​wrap>​ bevatten van:
 +
 +  * tagsWD.txt
 +  * 4 clientraw*.txt bestanden
 +  * en alle benodigde grafieken.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
nl/uploadwd.txt · Last modified: 2015/05/18 11:12 by wvdkuil