• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:uploadwd

Installeer de Leuven-Template stap 5

WeatherDisplay - Wat en hoe moet er opgeladen worden

Voor Saratoga-Template gebruikers:
Als u op dit moment de Saratoga template gebruikt en daar zowel testtags.php als de clientraw*.txt bestanden aanmaakt kunt u wellicht met minder instellingen volstaan.
Ga naar deze pagina: WeatherDisplay en Saratoga-Template

Voor Leuven-Template gebruikers:
Als u op dit moment een eerdere versie van de Leuven template gebruikt en daar zowel testtags.php als de clientraw*.txt bestanden aanmaakt kunt u wellicht met minder instellingen volstaan.
Ga naar deze pagina: WeatherDisplay en Leuven oudere versie

Meeer informatie

Deze handleiding is gebaseerd op de Windows versie van WeatherDisplay. Er is ook een handleidng voor consoleWD in deze WiKi. De Leuven-Template is (nog) niet getest met de Mac en Linux versie van WD.

Voortdurend wordt de documentatie voor WeatherDisplay in de PDF uitgebreid:
http://www.weather-watch.com/WD_Manual.pdf
of ga naar de on-line versie op
http://www.tokaanuskihire.co.nz/wdhelp/index.shtml

De WiKi is hier te vinden http://wiki.weather-watch.com/index.php/Main_Page

U kunt de website bezoeken.

En het forum hier: http://www.weather-watch.com/smf/

Aanname wat is waar

Voor alle tekst en voorbeelden voor deze pagina geldt:

what where
WeatherDisplay is geinstalleerd in: C:\wdisplay
Bestanden die opgeladen moeten worden staan in: C:\wdisplay\webfiles\
De standaard oplaad map op uw web-site: www.uw-web-site.nl/ weather27/uploadWD/

Welke bestanden zijn nodig

Bestand wordt gebruikt voor WD naam Ophalen van template naamFrequentie
Weer-waardes voor vandaag en historie tags.wd.txt scriptsWD/ tagsWD.txt 5 minuten
Realtime WD-Live standaard in WeatherDisplay
geen aanpassingen nodig
clientraw.txt ingesteld door WD
WD-Live extra clientrawextra.txt
WD-Live hour clientrawhour.txt
WD-Live daily clientrawdaily.txt
Grafieken op basis van type en beschikbaarheid van de sensoren aan uw weerstation:
windrose op trend pagina niet nodig standaard in WeatherDisplay dirplot.gif ingesteld door WD
Stations grafieken pagina curr24hourgraph.gif
curr72hourgraph.gif
monthtodate.gif

Verplaats het tags bestand naar de WeatherDisplay map op de PC

“Download” het tags.wd.txt uit de map op uw webserver en plaats het in de map waar WD het moet vinden. Waarschijnlijk is dat C:\wdisplay\webfiles.

Gebruik de “filemanager” op uw PC/Mac om die folder te zoeken en zet daar testags.txt en customclientraw.txt neer.

FTP settings

U vindt hier alleen basis informatie over het instellen van uw weer-programma. Leest u vooral ook de handleiding en help files van WeatherDisplay voordat u allerlei instellingen aanpast waar u later spijt van heeft.

De standaard oplaad map is weather27/uploadWD/. Hoe u in WD de FTP moet instellen gaat te ver voor deze handleiding. Daar is uitgebreide dokumentatie van WD zelf voor beschikbaar.

Grafieken opladen

In WeatherDisplay ga naar:

 • menu ⇒ ControlPanel dan
 • button ⇒ Webfiles / Webpage Real time FTP/ WDL dan
 • tab ⇒ Web Files Setup #1
 • de windplot voor de trends pagina

Op dezelfde pagina:

 • de grafieken voor de pagina met “Stations grafieken”.

WeatherDisplay-Live instellingen

In WeatherDisplay ga naar:

 • menu ⇒ ControlPanel dan
 • button ⇒ Webfiles / Webpage Real time FTP/ WDL dan
 • tab ⇒

conversie en opladen tags file

In WeatherDisplay ga naar:

 • menu ⇒ ControlPanel dan
 • Button “Internet File creation & uploads
 • Klik op tab “Setup Page #2
 • Klik op regel met File#29 op de Set knop

 • Type de twee namen in de vakken rechts.
  • Local file name is de naam van het bestand in C:\Wdisplay\webfiles map wat WD gaat inlezen en vertalen
  • Remote file name is de naam zoals het bestand uiteindelijk wordt opgeslagen.
  • Als de eerste regels al in gebruik zijn neemt u een lege set regels (2 of 3 enzovoort).
 • Zet de update frequnetie zoals u wilt. Meestal is 5 minuten OK voor een tags bestand OK

Controleer of ALLE schakelaars op groen staan en verlaat ieder scherm altijd met de OK knop

Controle

Nu is het tijd om alles nog eens goed te controleren. Tijdens het testen heeft u de gegevens van de download gebruikt, maar nu moeten uw eigen gegevens worden afgebeeld. De uploadWD map moet recente versies bevatten van:

 • tagsWD.txt
 • 4 clientraw*.txt bestanden
 • en alle benodigde grafieken.
nl/uploadwd.txt · Last modified: 2015/05/18 11:12 by wvdkuil