User Tools

Site Tools


nl:uploadwc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:uploadwc [2015/05/25 14:29]
wvdkuil [Welke bestanden zijn benodigd]
nl:uploadwc [2015/05/27 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== WeatherCat programma instellingen =====
 +==== Meer informatie ====
 +WeatherCat heeft een uitgebreide WiKi diw u zeker nu eens moet bekijken op http://​wiki.trixology.com/​index.php/​Main_Page
 +
 +Het forum is te vinden op: http://​athena.trixology.com/​
 +
 +==== Welke bestanden zijn benodigd ====
 +Voor alle tekst / voorbeelden gebruiken we als standaard oplaadmap op uw webserver:​\\ %%www.your-web-site.com/​%%**weather27/​uploadWC/​** ​
 +
 +^Bestand wordt gebruikt voor ^WeatherCat naam^template naam  ^vindt u in  ^Frequentie ^
 +|**Alle weergegevens** ​      ​|tags.wc.txt ​    ​|tags.wc.txt |scriptsWC/ ​ |5 minuten ​ |
 +|**Realtime weer gegevens ** |realtime.wc.txt |realtime.wc.txt ​  ​|scriptsWC/ ​ |elke 1 minuut |
 +|**Grafieken** ​              ​|graphs.htx ​     |diverse |scriptsWC/ ​ |Ieder uur?  |
 +
 +
 +
 +==== Instellen van het opladen van de bestanden ​  ====
 +<WRAP alert  100%>
 +U vindt hier alleen basis informatie over het instellen van uw weer-programma. ​ Leest u vooral ook de handleiding en help files  van WeatherCat voordat u allerlei instellingen aanpast waar u later spijt van heeft. ​
 +</​WRAP>​
 +WeatherCat moet nu verteld worden welke bestanden met welke frequentie opgeladen moeten worden. Dit hele process bestaat uit een aantal kleine stapjes. De onderstaande lijst is gemaakt voor gebruikers die WeatherCat nog niet gebruiken om bestanden naar een webpserver op te laden. ​
 +<wrap info>
 +Gebruikers die met WeatherCat al bestanden opladen, weten wel welke stappen ze moeten aanpassen / overslaan.
 +</​wrap>​
 +  - Download de 3 bestanden met de tags uit weather27/​scriptsWC/​
 +  - Maak een aparte map, makkelijk bereikbaar (bijvoorbeeld op de desktop) met de naam "​tagFiles"​.
 +  - Maak een aparte map, makkelijk bereikbaar (bijvoorbeeld op de desktop) met de naam "​processedFiles"​.
 +  - Stel WeatherCat in om de bestanden via FTP op te laden naar de webserver
 +  - Verplaats de bestanden van uw download map (punt 1) naar de "​tagFiles"​-map en hernoem ze.
 +  - Stel WeatherCat in om de bestanden te vertalen (tags => waardes) en ze in de juiste map op te bergen
 +  - Test nu of alles correct is ingesteld
 +
 +We zullen nu stap voor stap deze lijst doornemen. ​
 +
 +Punt 2 en 3: Plaats de folders op een makkelijk bereibare plaats (bureaublad of map documenten). In ieder geval NIET in de website als u de website ook op dezelfde Mac heeft geplaatst als WeatherCat. Test eerst de juiste werking van alle zaken voordat u de zaak aanpast aan uw specifieke behoeftes.
 +
 +==== Stap 4: FTP settings =====
 +
 +In WeatherCat selecteer menu WeatherCat => Preferences… => On-Line => Custom Web => Main
 +{{ :​ftpwc1.jpg?​nolink |}}
 +klik op de knop "Edit FTP Details"​
 +{{ :​ftpwc2.jpg?​nolink |}}
 +Vermeld de juiste gebruikersnaam,​ password en het pad naar de weather27/​uploadWC map.
 +
 +<WRAP important >
 +Druk op de "​Test"​ knop en controleer of het testbestand op de server is aangekomen.
 +</​WRAP>​
 +
 +==== Stap 5: Verplaats de tag-bestanden uit uw download map ====
 +
 +Plaats nu de bestanden die u in de stap 1 hebt "​gedownload"​ in de door uw gemaakt map "​tagFiles"​. ​
 +==== Stap 6: Stel WeatherCat in om de bestanden te verwerken en op te laden ====
 +In WeatherCat selecteer het menu WeatherCat => Preferences... ​ => On-Line => Custom Web => Additional files
 +
 +{{ :​weathercat_ftp_upload.jpg?​nolink |}}
 +
 +Klik nu op de '​add'​ knop rechts onderaan (is niet zichtbaar in bovenstaand plaatje).\\
 +Druk op de knop "Set Path"​ga naar de map met de tagFiles. Selecteer het bestand **realtimeTags.txt**,​ zet een vinkje in **Enabled** en in **FTP**. \\ 
 +Stel de wacht-tijd tussen het opladen voor ieder bestand apart in. \\ 
 +Herhaal dit voor ieder bestand. U kunt het plaatje hierboven als een voorbeeld nemen. ​
 +
 +Nu moeten we WeatherCat ook instellen om de bestanden in de juiste map te zetten. We doen dat op het eerste scherm uit deze instructie, =>  menu WeatherCat => Preferences… => On-Line => Custom Web => Main 
 +{{ :​ftpwc1.jpg?​nolink |}}
 +Druk op de knop "Set Save path" en blader naar de "​ProcessedFiles"​ map die u in stap 3 hebt aangemaakt.
 +
 +Als u geen andere bestanden aanmaakt dan voor de template, maak dan een lege map aan met de naam "​none"​ en specificeer deze lege map als input map door te klikken op "Set HTML Source"​.
 +
 +==== Samenvatting:​ ====
 +  * We hebben een map gemaakt om onze tag-files in op te slaan => "​tagFiles"​
 +  * We maakten ook een map om de door WeatherCat verwerkte bestanden op te slaan => "​processedFiles"​
 +  * We hebben de FTP ingesteld EN getest
 +  * We hebben WeatherCat ingesteld om onze eigen ("​custom"​) website te gebruiken
 +  * We laten WeatherCat GEEN standaard HTML pagina'​s opladen (lege map "​none"​)
 +  * We hebben WeatherCat ingesteld om onze 4 bestanden te verwerken en op te laden naar de website.
 +Tijd om te testen. Klik op de knop "Test Web Pages locally"​. Voor ieder te verwerken bestand wordt een scherm geopend met de resultaten. U ziet daar ook dat de tags vertaald zijn in de juiste weer-waardes. En als u in de map "​processedFiles"​ kijkt ziet u daar alle bestanden die nodig zijn.
 +
 +Het enige wat nog moet gebeuren is het instellen van "​eigen"​ grafieken als u deze wilt gebruiken.
 +
 +==== Graphs ​ ====
 +
 +^naam^gebruikt voor^standaard of zelf gemaakt^
 +|GRTEMPO$ ​ GRDEW$ ​ GRHUMO$\\ ​ GRWINDCH$ GRHEATI$ ​ GRSOLAR$\\ ​ GRUV$  GRWINDD$ ​ GRWINDS$\\ ​ GRPRESSURE$ ​ GRRAIN1$ ​   GRRAIN24$\\ ​ GRHUMI$ ​ GRTEMPI$ |Steelseries |standaard |
 +|CUSTOMGRAPH$1$ ​ CUSTOMGRAPH$2$ ​ CUSTOMGRAPH$3$ ​ CUSTOMGRAPH$4$ ​ CUSTOMGRAPH$5$ |Pagina met Stations Grafieken |zelf gemaakt |
 +
 +De "​CUSTOMGRAPH"​ grafieken worden afgebeeld op deze pagina:{{ :​weathercat_graphs.jpg?​nolink |}}
 +
 +In het huidige script worden maximaal 5 tabbladen getoond afhankelijk van de aanwezige sensoren aan het weerstation. De **Temperatuur** en de **Wind/​Regen** grafieken worden altijd afgebeeld als de grafieken tenminste in de uploadWC map gevonden worden. De overige tabbladen worden getoond als er een UV en of een Solar sensor aanwezig is.
 +
 +U moet zelf deze grafieken maken. Zie daarvoor de handleiding en de WiKi.  Als u de pagina niet wilt gebruiken kunt u die via de instellingen in het menubestand uitzetten.
 +
 +^grafiek naam  ^wordt opgeladen als ^gebruikt voor  ^voorbeeld ​  ^
 +|CUSTOMGRAPH$1$|customgraph1.jpg ​ |Temperature this week |{{:​customgraph1.jpg?​nolink 300|}}|
 +|CUSTOMGRAPH$2$|customgraph2.jpg ​ |Wind/Rain this week |{{:​customgraph2.jpg?​nolink 300|}}|
 +|CUSTOMGRAPH$3$|customgraph3.jpg ​ |Solar and UV last 3 days  |{{:​customgraph3.jpg?​nolink 300|}}|
 +|CUSTOMGRAPH$4$|customgraph4.jpg ​ |Solar/Heat last 3 days    |{{:​customgraph4.jpg?​nolink 300|}}|
 +|CUSTOMGRAPH$5$|customgraph5.jpg ​ |UV/Heat last 3 days   ​|{{:​customgraph5.jpg?​nolink 300|}}|
 +==== Controle ​ ====
 +Nu is het tijd om alles nog eens goed te controleren. Tijdens het testen heeft u de gegevens van de download gebruikt, maar nu moeten uw eigen gegevens worden afgebeeld. De **uploadWC** map moet 
 +<wrap hi>​recente versies</​wrap>​ bevatten van:
 +
 +  * tags.wc.txt
 +  * realtime.wc.txt
 +  * en van alle benodigde grafieken.
  
nl/uploadwc.txt · Last modified: 2015/05/27 16:00 (external edit)