• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:uploadvw

Installeer de Leuven-Template stap 5

Virtual Weather Station - programma instellingen

VWS - Achtergrond informatie

De manual voor VWS kunt u lezen/downloaden van deze link Manual PDF

Op dit Engelstalige forum is er een apart gedeelte voor VWS wxforum VWS

Ook het Nederlands-talige HWA forum heeft een apart VWS gedeelte VWS bij HWA

VWS - Welke bestanden zijn nodig

Bestand wordt gebruikt voorVWS naamWaar is dit bestand te vindentemplate naamoplaad frequentie
Weergegevens voor alle pagina's van de template tags.vws.htx scriptsVW/ tagsVW.txt 5 minuten
“Realtime” weer waardes wflash.txt ingebouwd in VWS wflash.txt door VWS bepaald
wflash2.txt wflash2.txt
Grafieken voor Steelseries Wind directiongegenereerd door VWS vws736.jpg
Wind Speed vws737.jpg
In Humudity vws739.jpg
Humidity vws740.jpg
In Temp vws741.jpg
Out Temp vws742.jpg
Total Rain vws744.jpg
UV Index vws752.jpg
Solar Radiation vws753.jpg
Wind Chill vws754.jpg
Out Heat Ix vws756.jpg
Dew Point vws757.jpg
SL Barometer vws758.jpg
Virtual Temperature vws762.jpg
Rain Rate vws859.jpg

VWS - Instellen van de upload gegevens

U vindt hier alleen wat basis informatie over het instellen van VWS. Leest u vooral ook de handleiding van VWS voordat u allerlei instellingen in VWS doet waar u later spijt van heeft.

Te volgen stappen:

 • gebruik uw FTP programma om het bestand tags.vws.htx op te halen vanauit uw website map weather27/scriptsVW/
 • plaats dit bestand dan in uw vws template map, vaak is dit C:\vws\root\
 • Ga in VWS naar menu Internet keuze HTML Settings

Hier kunt u in de linker kolom aangeven welk bestand door vws moet worden geconverteerd. hierbij worden de tags in de vorm van ^vhi007^ vervangen door de echte waarde, in dit geval de maximum tempertuur van vandaag.

Het bestand wordt opgeslagen op de plaats en met de naam zoals in de rechter kolom is vermeld.

 • type
  • in de linker kolom C:\vws\root\tags.vws.htx
  • in de rechter kolom C:\vws\root\tagsVW.txt
  • zet de Update Timer box bijna onderaan op 5 minuten
 • klik op de knop upload Files to Internet
  • In de from location vult u de naam van de geconverteerde file C:\vws\root\tagsVW.txt
  • In de rechterkolom ?misschien iets extra? /weather27/uploadVW/
  • Klik op het agenda icoontje rechts van de regel en u kunt de oplaadtijd en frequentie instellen. In het voorgaande voorbeeld ziet u dat de TagsVW.txt iedere 5 minuten worden opgeladen.

VWS - Instellen van de upload gegevens Grafieken

Selecteer in VWS menu Modify Display de keuze Graph. De volgende box met zeer veel selectie mogelijkheden verschijnt. Pas uw versie aan zodat in ieder geval de hier aangevinkte grafieken worden aangemaakt.

VWS - Instellen wflash upload

Als u WeatherFlash (wflash) al gebruikt kunt u dit stukje overslaan.

Ga in VWS naar menu Internet en keuze Weatherflash

Vul bij gebruiker in DEMO in hoofdletters Zet de timer op maximaal 30 secondes, nog iets korter mag maar realiseer dat uw website geraadpleegd wordt iedere xx secondes en dat 24 uur per dag 7 dagen per week. En dat altijd, of er bezoekers zijn of niet .

Zet een vinkje in de box Active Server Page bij Activate

Vul hier de naam van het script in wat de wflash bestanden gaat ontvangen. Dat script staat in weather27/scriptsVW/ en heeft de naam submit.php

Als uw website www.yourwebsite.com heet vult u daar in

www.yourwebsite.com/weather27/scriptsVW/submit.php?

Vergeet niet de ? aan het eind zoals in de voorbeelden is aangegeven. zonder de ? worden de wflash bestanden niet opgeladen. Druk op de knop Close

VWS - gebruik bestaande wflash upload

Als u al wflash gebruikt moet nog instellen wwaar deze bestanden op uw webserver worden geplaatst.

Normaal zoeken de template scripts in de standaard upload map weather27/uploadVW/.

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   will you be uploading to the default upload folder (uploadXX) where xx is the short code for your weather program
#---------------------------------------------------------------------------
#
$SITE['standard_upload']= true;
#    If you do not want or are not able to upload to the default folder set the correct upload folder here
#   
#$SITE['uploadDir']	= '../';    // #####    example for upload to root
#$SITE['clientrawDir'] 	= '../';
#$SITE['graphImageDir'] = '../';
#---------------------------------------------------------------------------

Haal het commentaarteken weg bij de regel met $SITE['clientrawDir'] en vervang de verwijzing naar uw eigen lokatie. De naam clientrawDir wordt gebruikt voor alle “realtime' scripts, dus ook voor WFLASH.

Die ../ moet u laten staan want dat geeft aan dat u in de root gaat beginnen. Is uw wflash upload map bijvoorbeeld www.yourwebsite.com/wflash/ dan wordt de regel in de settings:

$SITE['clientrawDir'] 	= '../wflash/';
nl/uploadvw.txt · Last modified: 2015/06/02 10:19 by wvdkuil