User Tools

Site Tools


nl:uploadmh3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadmh3 [2015/05/20 14:27]
wvdkuil [Meteohub - Config programma gebruiken]
nl:uploadmh3 [2015/05/20 14:29] (current)
wvdkuil [Meteohub - Config programma gebruiken]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
  
 +===== Meteohub - Config programma gebruiken =====
 +
 +<WRAP tabs>
 +  * [[uploadmh|Benodigde bestanden]]
 +  * [[uploadmh3|Deze pagina]]
 +  * [[uploadmh4|Meteohub instellingen]]
 +</​WRAP>​
 +U moet het config programma uitvoeren zodra u tevreden bent met de instellingen. \\ 
 +Als eerste wordt er in het config programma vastgelegd welke optionele sensors gebruikt worden. \\ 
 +Daarna worden de benodigde bestanden voor het opladen gegenereerd.
 +
 +Ga in uw browser naar uw website en neem de menukeuze **Development** en dan **Generate files**
 +{{ :​mh-sensors.jpg?​nolink |}}
 +U kunt nu de sensors selecteren die voor uw Meteohub / weerstation combinatie beschikbaar is.
 +
 +Mocht uw station nog andere sensoren gebruiken dan kunnen die niet standaard meegenomen worden. Alleen de op het scherm vermelde sensoren worden binnen de template gebruikt. Druk hierna op de knop "save your changes"​.
 +
 +U krijgt nogmaals bovenaan net onder de knoppen een bevestiging dat de ingestelde sensoren zijn bewaard. Druk dan op de knop "​Download sensor based files"​. De volgende pagina met de beschikbare downloads wordt getoond:
 +{{ :​mh-download.jpg?​nolink |}}
 +
 +Selecteer/​klik 1 voor 1 alle beschikbare downloads. U dient deze straks (via uw lokale netwerk) in de map graphs op uw Meteohub te plaatsen. ​
 +<WRAP important >Om de juiste support te kunnen geven is het belangrijk om de TWEE tag-bestanden ook in de map weather27/​scriptsMH/​ te plaatsen. Dat zijn **tags.mh.html** en **tagsyday.mh.html** ​
 +Als u dit vergeet zal het ondersteuningshulpmiddel printSite.php (menu keuze p=0000) geen controle mogelijkheid op juiste vertaling van tag naar waardes hebben.
 +</​WRAP>​
 +
 +Nadat u de tags-bestanden in de scriptsMH map hebt geplaatst kunt u nu alle opgehaalde bestanden overbrengen naar de graphs/ map op uw Meteohub. Gaat u daarom naar de volgende stap in deze handleiding.
nl/uploadmh3.txt · Last modified: 2015/05/20 14:29 by wvdkuil