• English
  • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:uploadmh3

Installeer de Leuven-Template stap 5

Meteohub - Config programma gebruiken

U moet het config programma uitvoeren zodra u tevreden bent met de instellingen.
Als eerste wordt er in het config programma vastgelegd welke optionele sensors gebruikt worden.
Daarna worden de benodigde bestanden voor het opladen gegenereerd.

Ga in uw browser naar uw website en neem de menukeuze Development en dan Generate files U kunt nu de sensors selecteren die voor uw Meteohub / weerstation combinatie beschikbaar is.

Mocht uw station nog andere sensoren gebruiken dan kunnen die niet standaard meegenomen worden. Alleen de op het scherm vermelde sensoren worden binnen de template gebruikt. Druk hierna op de knop “save your changes”.

U krijgt nogmaals bovenaan net onder de knoppen een bevestiging dat de ingestelde sensoren zijn bewaard. Druk dan op de knop “Download sensor based files”. De volgende pagina met de beschikbare downloads wordt getoond:

Selecteer/klik 1 voor 1 alle beschikbare downloads. U dient deze straks (via uw lokale netwerk) in de map graphs op uw Meteohub te plaatsen.

Om de juiste support te kunnen geven is het belangrijk om de TWEE tag-bestanden ook in de map weather27/scriptsMH/ te plaatsen. Dat zijn tags.mh.html en tagsyday.mh.html Als u dit vergeet zal het ondersteuningshulpmiddel printSite.php (menu keuze p=0000) geen controle mogelijkheid op juiste vertaling van tag naar waardes hebben.

Nadat u de tags-bestanden in de scriptsMH map hebt geplaatst kunt u nu alle opgehaalde bestanden overbrengen naar de graphs/ map op uw Meteohub. Gaat u daarom naar de volgende stap in deze handleiding.

nl/uploadmh3.txt · Last modified: 2015/05/20 14:29 by wvdkuil