User Tools

Site Tools


nl:uploadmb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:uploadmb [2015/05/24 08:09]
wvdkuil
nl:uploadmb [2015/05/27 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
  
 +===== Meteobridge programma instellingen =====
 +
 +==== Meteobridge - Welke bestanden zijn nodig ====
 +
 +^Bestand wordt gebruikt voor^Meteobridge naam^Waar is dit bestand te vinden^template naam^oplaad frequentie ^
 +|**Weergegevens voor alle pagina'​s van de template** |tags.mb.txt |scriptsMB/ ​  ​|tagsMB.txt ​  |5 minuten|
 +|**"​Realtime"​ weer waardes ** |realtimeGet.txt|scriptsMB/ ​  ​|realtime.txt |30 secondes|
 +
 +Meteobridge kan zelf geen grafieken genereren.
 +
 +==== Meer achtergrond informatie ====
 +Meteobridge heeft een uitgebreide WiKi die u, mocht u die nog niet bekeken hebben, kunt vinden op [[http://​meteobridge.com/​wiki/​index.php/​Main_Page]]
 +
 +En er is ook een forum: [[http://​forum.meteohub.de/​viewforum.php?​f=54]]
 +
 +
 +==== Meteobridge - instellen van de uploadgegevens per bestand ​ ====
 + 
 +  * Log aan bij uw meteobridge en selecteer tab "Push services"​.\\ ​
 +{{ :​meteobridge_push.jpg?​nolink |}} 
 +  * Het bovenste deel omvat alle mogelijke "​events"​ zoals uploads emails e.d.
 +  * Het onderste deel bevat de algemene instellingen zoals ftp instellingen die voor iedere upload gebruikt worden.
 +
 +  * Lees ook de WiKi pagina'​s ​ [[http://​meteobridge.com/​wiki/​index.php/​Push_Services|over Push services]] als iets uit deze beschrijving onduidelijk is. I
 +==== Meteobridge - individual FTP upload ​  ====
 +De FTP instellingen vindt u helemaal onderaan.
 +{{ :​meteobridge_ftp_upload.jpg?​nolink |}}
 + 
 +  * URL naar de upload map op uw web-site (of een IP adres)
 +  * poort is vrijwel altijd 21
 +  * "​User"​ en "​password"​ velden hebt u van uw provider gekregen
 +  * <wrap important>"​Test Path</​wrap>​ moet gezet worden conform de beschrijving van uw provider om in de root te komen van uw website. Vaak moet u nog een extra map vermelden als "/​httpdocs/"​ of iets dergelijks. In de afbeelding ziet u dat ik voor dit voorbeeld inderdaad **/​httpdocs/​** moet toevoegen voordat ik bij mijn weather27/​uploadMB/​ map zou kunnen komen.
 +
 +Nu moet u stoppen met nog meer velden in te vullen want:
 +  * het is tijd om op de "​Save"​ knop te drukken helemaal onderaan de pagina.
 +  * Dan drukt u op de "Test upload"​ knop in de **Individual FTP Upload** en
 +  * gebruikt uw eigen FTP programma om te controleren of het testbestand is aangekomen waar u het verwacht\\ <wrap important>​Controleer vooral de datum en tijd om zeker te zijn dat het echt uw testbestand is!</​wrap>​
 +
 +Maak nu per bestand wat moet worden opgeladen een aantal instellingen. \\ 
 +Als eerste moeten we ongeveer midden op de pagina de "​events'​ definieren die Meteobridge voor ons moet uitvoeren door middel van de twee selectie '​drop-down'​ instellingen en de "Add Service Event" knop.
 +{{ :​meteobridge_select_upload.jpg?​nolink |}}
 +De tags.mb.txt wordt opgeladen middels de keuze **FTP upload** in de eerste selectie en ** Periodical** ​ (= periodiek) in de tweede selectie. ​ De realtime data wordt opgeladen middels **HTTP request** en **Periodical**
 +{{ :​meteobridge_upload_ftp_http.jpg?​nolink |}}
 +De tags.mb.txt worden opgeladen middels de instellingen in het bovenste deel van de screenshot. Realtime data instellingen vindt u in het onderste deel.
 +
 +^frequentie^Waar kan Meteobridge de template file vinden ^path = waar naar toe moet opgeladen worden^
 +|elke 5 minuten ​ |%%www.yourWebsite.com/​weather27/​scriptsMB/​tags.mb.txt%% ​ |????/​weather27/​uploadMB/​tagsMB.txt ​ |
 +
 +Vervang **%%www.yourWebsite.com%%** met de correcte naam van uw website.
 +Vervang ook **????** met de eventuele extra map die u moet aangeven voor de weather27/ folder. In de afbeelding ​ is dat **/​httpdocs/​**
 +
 +
 +<WRAP box>​**Dit staat in de Meteobridge WiKi:**
 +
 +FIles to be uploaded have to be accessable in the Internet via HTTP. Meteobridge downloads the files pointed to, replaces Meteobridge variables inside the downloaded file by current weather data and uploads resulting file to the specified directory.
 + 
 +To minimize traffic, Meteobridge does not download the referenced template files each time it does prepare a FTP upload. Templates are downloaded once during startup of Meteobridge and stay untouched until you press "​Reload Templates"​ button. </​WRAP>​
 +<WRAP important>​Als u later aanpassingen doet aan een van de template bestanden die Meteobridge moet opladen, vergeet dan niet de "​reload" ​ knop WEER EEN KEER te gebruiken zodat Meteobridge weet dat er een wijziging was en dat de template bestanden opnieuw geladen moeten worden.</​WRAP>​
 +
 +Dus ook nu zijn er nog twee dingen die we  moeten doen: Druk op de "​Save"​ knop helemaal onderaan EN druk op de "​Reload Templates"​ knop om de template bestanden de eerster keer te laden. Als u dat vergeet zal Meteobridge wel de bestanden in de weather27/​uploadMB/​ map aanmaken maar met de lengte 0, dus zonder inhoud.
 +==== Meteobridge - individual HTTP upload ​ of realtime data ====
 +<WRAP box>​**From the Meteobridge WiKi:**
 +
 +Data will be sent as HTTP GET requests with URL parmeters you can define to your liking. Parameters of a URL consist of name-value pairs seperated by '&'​. You can define names yourself and can use a certain set of variables provided by Meteobridge to be used as values. Variable names will be automatically replaced by their current values, each time a HTTP request is sent.</​WRAP>​
 +We gaan deze faciliteit gebruiken om de "​Realtime"​ gegevens door te geven.
 +{{  :​meteobridge_upload_ftp_http.jpg?​nolink |}}\\ 
 +  * Zet eerst de "send interval"​ (= tijd tussen zenden / upload). ​ Bijvoorbeeld iedere ​ 30 secondes.
 +
 +  * Het "​Success"​ veld moet exact zoals in het voorbeeld worden ingevuld.\\ <wrap important>​Maar type NIETS in het  URL veld.</​wrap>​
 +
 +In map weather27/​scriptsMB/​ op uw web-site (of in uw download op uw  PC ) zoekt u een bestand met de naam realtimeGet.txt.
 +
 +  * Open dit bestand met een programma-editor zoals Notepad++.exe voor de PC of TextEdit voor de Mac.\\ <wrap important>​Gebruik hiervoor NOOIT MS-Word, ​ een ander "​word-processing"​ programma maar ook niet notepad.exe</​wrap>​
 +
 +  * In het eerste deel van de hele lange regel staat:<​code>​http://​www.wiri.be/​weather27/​scriptMB/​realtimeGet.php?​d=[hh]:​[mm],</​code>​
 +
 +Nu moet u ALLEEN de naam van mijn test-server (%%www.wiri.be%%) veranderen in de naam van uw web-site.
 +
 +  *<​div>​
 +Bijvoorbeeld,​ uw web-site is  %%www.myweather.fi%% , dan verandert u het eerste stukje van deze regel in
 +
 +<​code>​http://​www.myweather.fi/​weather27/​scriptMB/​realtimeGet.php?​d=[hh]:​[mm],</​code>​
 +
 +<wrap important>​Verander NIETS anders.</​wrap>​
 +</​div>​
 +
 +Nu MOET u dit gewijzigde bestand bewaren ("​Save"​),​ wie weet heeft u het nog eens nodig.
 +
 +Daarna, u bent nog steeds in uw programma-editor: ​
 +  * Selecteer alle tekst in het bestand (ctr-A ​ of  "​select all" / "​selecteer alles" in het menu )
 +
 +  * kopieer alle informatie ​ (ctrl-C ​ or copy)
 +
 +  * en plak het in het URL veld in het Meteobridge scherm:
 +
 +Nu drukt u op "​Save"​ helemaal onderaan de pagina!
 +==== Meteobridge - Kontroleer of alles wordt opgeladen ​ ====
 +Nu is het tijd om te controleren of we alles juist hebben ingesteld. ​ De weather27/​uploadMB/​ map moet <wrap hi>​recente versies</​wrap>​ bevatten van:
 +  * tagsMB.txt
 +  * realtime.txt
 +
 +U kontroleert ook in Meteobridge wat de status is van de FTP en HTTP uploads op de tab "Live Data tab"
nl/uploadmb.txt · Last modified: 2015/05/27 16:00 (external edit)