User Tools

Site Tools


nl:uploaddw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploaddw [2015/05/18 15:58]
wvdkuil [Een nachtelijke cronjob]
nl:uploaddw [2015/05/20 13:23] (current)
wvdkuil [Een nachtelijke cronjob]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
  
 +===== WeatherLink.com - Wat moet er nu gebeuren =====
 +
 +Om gebruik te maken van Weatherlink.com zijn er geen uploads nodig. Alle weergegevens worden van de WeatherLink.com website geladen op basis van uw userID en password voor WeatherLink.com. Die heeft u ingesteld in wsUserSettings.php in de eerste aanpassingen in stap 4.  ​
 +
 +<​code>#​ for weatherlink.com users --------------------
 +#​$SITE['​WXsoftware'​] = '​DW';​  ​       // ##### Davis WeatherLink.Com ​ ONLY uncomment after setting the id and password
 +$SITE['​wlink_key'​] ​     = '​xyz'; ​       // ##### Your weatherlink.com user id
 +$SITE['​wlink_pw'​] ​      = '​xyz'; ​       // ##### and password.
 +# ---- end of wl.com users ---------------------</​code>​
 +
 +
 +
 +==== Een "​nachtelijke"​ cronjob ====
 +
 +WL.com beschikt niet over de weer-waardes van gisteren. Omdat die waardes in diverse overzichten nodig zijn moet er iedere nacht rond 23:45 en voor 00:00 een klein script worden uitgevoerd om de waardes van vandaag vast te leggen zodat morgen de juiste "​waardes van gisteren"​ weer beschikbaar zijn.
 +<WRAP info>
 +Dit script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​yesterday.php** </​WRAP>​
 +
 +De makkelijkste manier is het gebruiken van een cron-job [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Cronjob]]
 +
 +Als uw website-hosting leverancier dit biedt, maakt u hier gebruik van.  Het instellen hiervan verschilt van leverancier tot leverancier. Kijk hiervoor in de help files van uw leverancier.
 +{{ :​cron-provider.jpg?​nolink&​600 |}}
 +
 +Of u gebruikt de eerste ​ =  gratis cron job via [[https://​www.cronjob.de/​]]
 +{{ :​cronjob_de.jpg?​nolink&​600 |}}
nl/uploaddw.txt · Last modified: 2015/05/20 13:23 by wvdkuil