User Tools

Site Tools


nl:uploadcw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadcw [2015/07/13 09:27]
wvdkuil [Welke bestanden worden opgeladen]
nl:uploadcw [2015/07/13 09:27] (current)
wvdkuil [Kopieer het bestand met %tags% variabelen naar de consoleWD map op uw raspberryPI]
Line 36: Line 36:
 Dit bestand vindt u in de map  **weather27/​scriptsCW/​**. ​ Dit bestand vindt u in de map  **weather27/​scriptsCW/​**. ​
  
-  * wx.html   (is de source om  tagsCW.txt te laten maken door consoleWD)+  * wxlocal.html   (is de source om  tagsCW.txt te laten maken door consoleWD)
  
 Kopieer dit naar de **consolewdfiles/​** map op de raspberryPI. Kopieer dit naar de **consolewdfiles/​** map op de raspberryPI.
nl/uploadcw.txt · Last modified: 2015/07/13 09:27 by wvdkuil