User Tools

Site Tools


nl:uploadcu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:uploadcu [2015/05/20 13:20]
wvdkuil [Aannames]
nl:uploadcu [2015/05/20 13:20] (current)
wvdkuil [Cumulus - instellingen per op te laden bestand]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== Cumulus programma instellen =====
 +
 +==== Mer informatie over Cumulus ====
 +Cumulus heeft uitgebreide help informatie rechtstreeks ingebouwd in het programma. Gebruik die eerst.
 +
 +Cumulus website: [[http://​sandaysoft.com/​products/​cumulus]]
 +
 +Cumulus WiKi: [[http://​wiki.sandaysoft.com/​]]
 +
 +met de vraag en antwoorden op: [[http://​wiki.sandaysoft.com/​index.php?​title=FAQ]]
 +
 +En dit is het Cumulus forum: [[http://​sandaysoft.com/​forum/​]]
 +==== Aannames ====
 +
 +^wat  ^waar  ^
 +|De scripts voor Cumulus staan in |weather27/​scripts**CU/​** |
 +|Cumulus op uw PC staat in:    |C:​\Cumulus ​  |
 +|Op te laden bestanden worden gekopieerd naar: |C:​\Cumulus\Webfiles\ ​  |
 +|Opladen gebeurt naar uw website in de map  |weather27/​upload**CU/​** ​ |
 +
 +^Bestand wordt gebruikt voor^Cumulus naam^waar is dit bestand te vinden^template naam^oplaad frequentie ​  ^
 +|**Weergegevens voor alle pagina'​s van de template** ​ |tags.cu.txt |scriptsCU/ ​ |tagsCU.txt ​ |5 minuten|
 +|**"​Realtime"​ weer waardes ** |realtimeTagsT.txt |scriptsCU/ ​   |realtimeTags.txt ​  ​|iedere minuut |
 +|**Grafieken** voor\\ trend/​tations grafieken/​Steelseries ​ |standaard ​  ​|ingebouwd ​  ​|meerdere ​  |zie voorbeelden ​ |
 +
 +==== Zet de bestanden in de juiste map van Cumulus ​ ====
 +
 +Kopieer tags.cu.txt en realtimeTagsT.txt naar de C:​\Cumulus\Webfiles map op de PC waar Cumulus draait.
 +
 +==== Cumulus - ftp settings ​ ====
 +{{ :​config_cu_ftp.jpg?​nolink |}}
 +
 +In deze afbeelding ziet u alle veelden die ingesteld moeten worden. De standaard folder waar naar toe moet opgeladen worden is weather27/​uploadCU/​
 +
 +==== Cumulus - instellingen per op te laden bestand ​ ====
 +Nu moet Cumulus ingesteld worden om de bestanden op te laden die nodig zijn voor de template.
 +In Cumulus ga naar:
 +  * menu⇒Configuration ​  dan
 +  * select=>​Internet Settings
 +  * select tab =>Files
 +
 +{{ :​config_cu_upload1.jpg?​nolink |}}
 +<WRAP important>​ Controleer eerst met een FTP programma naar welke map de bestanden ​ op uw website moeten worden opgeladen. Met een goed FTP programma (bijvoorbeeld:​ Cyberduck Mac of Filezilla Windows) kunt u door de mappen op uw webserver bladen en ziet u ook het pad waarnaar de gegevens moeten worden opgeladen.
 +
 +Soms is het bijvoorbeeld nodig om iets toe te voegen voor de weather27/ map. Het wordt dan bijvoorbeeld: ​ /​httpdos/​weather27/​uploadCU/ ​ .
 +
 +Dit hangt helemaal af van wat de provider heeft ingesteld en ook aan u doorgegeven toen u een contract met hen afsloot.
 +
 +Het is vaak ook mogelijk zelf een aparte "​gebruiker'​ te definieren die via FTP rechtstreeks toegang heeft tot alleen de weather27/ map.</​WRAP>​
 +==== Cumulus - Station graphs
 and Steelseries graphs ​ ======
 +De template gebruikt diverse grafieken voor de pagina "​Almanac==>​Station Graphs separate"​ en voor de Steelseries.
 +Zij worden standaard opgeladen door het vakje "​Include standard images"​ aan te kruisen op bovenstaande afbeelding.
  
nl/uploadcu.txt · Last modified: 2015/05/20 13:20 by wvdkuil