User Tools

Site Tools


nl:upload

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:upload [2015/05/18 09:48]
wvdkuil [Wat en hoe moet er opgeladen worden]
nl:upload [2015/05/29 15:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 5 ======
 +  - Kopieer de template naar uw web-site
 +  - Zet de correcte lees/​schrijf-rechten ​
 +  - Test de web-server van uw web-hoster ​
 +  - Stap voor stap uw eigen instellingen invoeren ​
 +  - **U bent nu hier** ​
 +  - Pas het menu aan aan uw wensen ​
 +  - Bijna klaar 
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|Wat en hoe moet er opgeladen worden]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== Wat en hoe moet er opgeladen worden ​ =====
  
 +----
 +<WRAP alert >
 +Voor gebruikers van een vorige versie van de template die al opladen naar dezelfde website:\\ \\ 
 +
 +Laad de nieuwe scripts op naar DEZELFDE lokatie als u al gebruikt</​WRAP>​
 +Als u nu de template gebruikt en oplaadt naar "<​wrap hi>het maakt niet uit welke</​wrap>"​ lokatie:
 + ​weather2/​uploadXX/ ​ of de root "​../"​ laat dat zo.  Laad de nieuwe scripts voor dit release en 
 +voor komende releases steeds op naar dezelfde lokatie.
 +
 +Dan kunt u makkelijk twee of meer versies naast elkaar draaien en op ieder moment heen en 
 +weer switchen van oud naar nieuw release.
 +
 +<WRAP important>​
 +Nog belanrijker: ​ U kunt naast uw "​produktie"​ release met een test release alles proberen ​
 +ZONDER uw produktie versie door 1 typefout uit de lucht te halen.
 +</​WRAP>​
 + 
 +
 +Voorbeeld:
 +Uw huidig release staat in  weather2/ en u laadt op naar de map upload??/ waar ?? uw weerprogramma code is.
 +
 +Dit nieuwe release heeft u in weahter27/ geïnstalleerd.
 +
 +Uw  settings voor upload die verwijzen naar de "​oude"​ lokatie "​../​weather2/​upload??/" ​
 +
 +Als  u klaar bent met testen ​
 +  - kopieert u eenmalig de inhoud van weather2/​upload??/​ naar weather27/​upload??/​
 +  - hernoemt weather2/ naar weather2old/ ​  en weather27/ naar weather2/
 +
 +U kunt dan altijd beide releases nog even naast elkaar laten draaien door ook in 
 +weather2old/​ de oplaad map naar "​../​weather2/​upload??/" ​ te laten verwijzen.
 +
 +Het klinkt ingewikkeld maar het is het niet. Zo hoeft u maar naar 1 lokatie op te laden en hernoemt u de 
 +nieuwere versie 27, 27a, 27b, 28 enzovoort telkens als u helemaal tevreden bent naar weather2/ of skipt
 +u gewoon net zoveel releases als u wilt.
 +
 +Dus als bestaande gebruiker leest u telkens voor <wrap hi>​upload??/​ in de weather27/</​wrap>​ folder ​
 +gewoon <wrap hi>mijn huidige upload lokatie/ </​wrap>​
 +
 +----
 +
 +
 +De volgende pagina'​s beschrijven per weer-programma welke gegevens-bestanden nodig zijn om de web-site ​
 +netjes af te beelden. Hoe deze moeten worden opgeladen en hoe vaak.
 +
 +  * **Weerwaardes voor algemeen gebruik**\\ \\ 
 +    * Alle huidige waardes ​ en die uit het verleden -  worden standaard iedere 5 minuten opgeladen\\ \\ 
 +    * eventueel de weer gegevens van gisteren als die afzonderlijk moeten worden opgeladen - eenmaal per dag
 +
 +
 +  * **Weerwaardes voor "​realtime'​ gebruik**\\ \\  ​
 +    * Er is minstens 1 maal per minuut een bestand nodig om de "​real-time"​ onderdelen te laten '​bewegen"​
 +
 +  * **De grafieken** die op een aparte pagina worden afgebeeld en ook voor de Steelseries worden gebruikt
 +
 +Niet ieder weerprogramma kan alle bestanden leveren.
 +
 +Per weerprogramma is er een aparte pagina met instructies. U kiest daarvoor de link met uw weerprogramma hieronder.
 +  * [[uploadCW|consoleWD]]
 +  * [[uploadCU|Cumulus]]
 +  * [[uploadDW|Davis WL.com]]
 +  * [[uploadMB|Meteobridge]]
 +  * [[uploadMH|Meteohub]]
 +  * [[uploadVW|Virtual Weather Station]]
 +  * [[uploadWC|WeatherCat]]
 +  * [[uploadWD|WeatherDisplay]]
 +  * [[uploadWL|WeatherLink]]
 +  * [[uploadWS|WSWIN]]
 +  * [[uploadWV|Wview]]
nl/upload.txt · Last modified: 2015/05/29 15:57 (external edit)