User Tools

Site Tools


nl:test_program

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:test_program [2015/05/20 09:42]
wvdkuil [Wat moet u doen als u een foutboodschap krijgt]
nl:test_program [2015/05/27 16:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 3 ======
 +  - De template map opladen naar uw website
 +  - De correcte lees/​schrijf-rechten voor mappen en bestanden ​
 +  - **U bent nu hier** ​
 +  - Stap voor stap uw eigen instellingen invoeren ​
 +  - Wat en hoe moet er opgeladen worden
 +  - Pas het menu aan aan uw wensen ​
 +  - Bijna klaar 
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|Test de web-server van uw web-hoster]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|5]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
  
 +===== Allereerste controle of alles goed is geïnstalleerd middels een testprogramma =====
 +Dit test-programma controleert een aantal instellingen bij uw web-hoster om er zeker van te zijn dat de installatie van de template bij uw web-hoster mogelijk is.
 +
 +Als u fouten krijgt die u niet herkent of als u door het programma gevraagd wordt contact op te nemen aarzal dan  niet en ga naar de [[nl:​contact|de contact pagina]]
 +
 +U kunt het programma starten door in uw browser in te typen:
 +<​code>​www.your weatherstation name.xyz/​weather27/​startHere.php</​code>​
 +
 +Als alles correct werkt krijgt u op uw scherm:
 +<​code>​startHere.php (v2.7): This small program test your web server settings if they prohibit installing the Leuven-template.
 +step 1 checking: $_SERVER["​DOCUMENT_ROOT"​]:​ result =  OK
 +step 2 checking: CURL support: result =  OK
 +step 3.1 checking: file_exists:​ result =  OK
 +step 3.2 checking: chdir: result =  OK
 +step 3.3 checking: file_put_contents:​ result =  OK
 +step 3.4 checking: chmod: result =  OK
 +step 3.5 checking: unlink: result =  OK
 +step 4.1 checking: load xml from test site : result =  OK 
 +step 4.1 first 100 data chars of retrieved xml = 
 +<!-- My_Station 15-9-13 11:39:05 -->
 +<!-- Remove auto_update section if wanting the default
 +
 +step 4.2 checking: load xml from metar site : result =  OK, 
 +step 4.2 first 100 data chars of retrieved xml = 
 +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?>​
 +<​response xmlns:​xsd="​http://​www.w3.org/​2001/​XMLSche
 +
 +step 4.3 checking: json support gauges earthquakes:​ result = OK
 +step 5 checking: path to installation folder: result = Folder settings OK
 +</​code>​
 +==== Wat moet u doen als u een foutboodschap krijgt ====
 +Als u een foutboodschap krijgt zoals "​ERROR: ​ no CURL support"​ moet u eerst de PHP versie bekijken.\\
 +Type dit in uw browser:
 +<​code>​www.your weatherstation name.xyz/​weather27/​info.php</​code>​
 +U krijgt dan een uitgebreide lijst met alle instellingen van de PHP versie die door uw web-hoster wordt gebruikt. Afhankelijk van de fout neemt u contact op met uw web-hoster die u verder moet helpen. De PHP faciliteiten die door de Leuven-Template worden gebruikt zijn standaard en CURL support moet bij iedere hoster beschikbaar zijn.
 +
 +Er kan ook een "​WARNING:​ tekstboodschap"​ komen. Als er later problemen zijn kan een dergelijke warning ons op het spoor zetten waar eventueel gezocht moet worden. Met alleen een warning kunt u natuurlijk verder gaan met de installatie
 +
 +Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen via [[contact| de contact pagina]]
 +
 +==== Wat the doen met deze waarschuwing ====
 +<​code>​WARNING - Change wsUserSettings.php: ​ $SITE["​topfolder"​] ​ from : weather27/ to: /​membri/​leuven/​weather27/</​code>​
 +
 +<​WRAP ​ important 100%>
 +Alle scripts in de template ondersteunen de UTF-8 character set.  Maar u moet wel een programma editor gebruiken die UTF-8 ondersteunt. ​ Ook als u in het verleden al html pagina'​s hebt gemaakt graag even opletten.\\ \\ Gebruik nooit, ook niet 1 keer om even te kijken: ​ notepad.exe van windows of ms-word of een andere '​tekst-verwerker"​. ​ Deze tekst-programma'​s schrijven "​onzichtbare"​ tekens (BOM genaamd) aan het begin van een programma script wat u wilt wijzigen. ​
 +Gebruik daarom minstens deze gratis "​programma editors"​ voor \\ 
 +  *  - Windows **notepad++** te verkrijgen via [[https://​notepad-plus-plus.org/​]] \\ 
 +  *  - Mac **textwrangler** te verkrijgen via [[http://​www.barebones.com/​products/​textwrangler/​]]\\ ​
 +Meer informatie over **BOM** vindt u op deze website[[http://​www.w3.org/​International/​questions/​qa-byte-order-mark.en.php]]
 +</​WRAP>​
 +Open het script **_my_texts/​wsUserSettings.php** met een goede programma editor. \\ 
 +Ga naar ongeveer regel 20 
 +<​code>​$SITE["​topfolder"​] ​  = '​weather27/'; ​ // #####</​code> ​
 +en in dit voorbeeld verandert u dat in: 
 +<​code>​$SITE["​topfolder"​] ​  = '/​membri/​leuven/​weather27/'; ​ // #####</​code>​
nl/test_program.txt · Last modified: 2015/05/27 16:05 (external edit)