User Tools

Site Tools


nl:radars

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:radars [2015/05/21 07:20]
wvdkuil [Klik op de kleine radars]
nl:radars [2015/05/21 07:20] (current)
wvdkuil [Klik op de kleine radars]
Line 1: Line 1:
 +====== Radars ======
  
 +De informatie over de vaak veranderende links voor radar beelden wordt op deze pagina continue bijgehouden.
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Laatste wijziging: 2015-05-21.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +==== Klik op de kleine radars ====
 +
 +Als de bezoeker op een kleine radar afbeeldinmg klikt wordt de grote versie van de afbeelding "​bovenop"​ dezelfde pagina afgebeeld (javascript - lightbox). ​ Het is dus niet altijd meer nuttig de volledige pagina op te nemen in het menu.
 +
 +
 +==== Welke scripts ====
 +
 +^type      ^p=          ^script ^omschrijving ​               ^links via ^
 +|** Regen radars ** ||||
 +|dashboard |startPage ​  ​|./​inc/​rain3sourcesSmall.php\\ europe/​rain-radar_europe_small.php ​ |2-3 kleine regen radars ​ | script ^
 +|hele pagina|p=44 ​      ​|./​inc/​rain3sources.php \\ europe/​rain-radar_europe.php ​ |2-3 regen radarbeelden in tabs |script |
 +|waarschuwing |zijkolom |./​wsSideColom.php ​ |1 kleine regen-radar optioneel / vast via setting |./​_my_scripts/​set_links.php ​ |
 +|** Verschillende radars ** |||||
 +|dashboard |startPage ​  ​|./​wsDashRadars.php |kleine regen- onweer- en  bewolking-radar|./​_my_scripts/​set_links.php ​ |
 +|** Onweer radar **||||
 +|waarschuwing |zijkolom |./​wsSideColom.php ​ |1 kleine onweer-radar optioneel / vast via setting |./​_my_scripts/​set_links.php ​ |
 +|hele pagina|p=45 ​      ​|./​inc/​thunderRadar.php ​ |Onweer radar Blitzortung aangepast aan regio  |./​_my_scripts/​set_links.php ​ |
 +|** Bewolking radar ** ||||
 +|hele pagina|p=42 ​      ​|inc/​cloudRadarv3.php ​ |1 of meer wolken radars in tab \\ alleen regio '​europe'​ '​america'​ canada'​ |script |
 +
 +==== Bestand met radar URLs ====
 +<code - set_links.php ><?​php
 +$now            = time(); ​
 +$utc_date ​      = gmdate ('​Y_m_d_H_00',​time() - 600);
 +switch ($SITE['​region'​]) {
 +        case '​europe':​
 +                # ------------------------------- thunder images ------
 +                $thunder ​       = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_eu.png'; ​       // europe
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_uk.png';​ //  UK
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_fr.png';​ //  south-western europe
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_sk.png';​ //  northern europe
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_gr.png';​ //  sout-east europe
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_pl.png';​ //  eastern europe
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_de.png';​ //  eastern europe
 +                # ------------------------------- rain images ----------
 +                $rain           = '​http://​www.meteox.com/​images.aspx?​jaar=-3&​amp;​voor=&​amp;​soort=exp&​amp;​c=&​amp;​n=&​amp;​tijdid='​.$now;​
 +                # ------------------------------ cloud images ----------
 +                $clouds ​        = '​http://​www.sat24.com/​image2.ashx?​country=eu&​amp;​type=loop&​amp;​sat=vis';​
 +                break;
 +        case '​america':​
 +                $thunder ​       = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_us.png'; ​       // North America
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_tx.png'; ​      // texas
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_ny.png'; ​      // new york
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_ca.png'; ​      // california
 +                #​$thunder ​      = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_fl.png'; ​      // florida
 +                # ------------------------------- rain images ----------------------------------
 +                $rain           = '​http://​icons.wunderground.com/​data/​640x480/'​.$SITE['​WUregion'​].'​_rd_anim.gif';​
 +                # ------------------------------ cloud images ---------
 +                $clouds ​        = '​http://​www.ssd.noaa.gov/​goes/​comp/​nhem/​rb.jpg?​tijdid='​.$now;​
 +                break;
 +        case '​canada':​
 +                $thunder ​       = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_us.png'; ​       // North America
 +                $rain           = '​http://​weather.gc.ca/​data/​radar/​detailed/​temp_image/​COMPOSITE_NAT/​COMPOSITE_NAT_PRECIP_RAIN_'​.$utc_date.'​.GIF';​
 +                $clouds ​        = '​http://​www.ssd.noaa.gov/​goes/​comp/​nhem/​rb.jpg?​time='​.$now;​
 +                break;
 +        default:
 +                $thunder ​       = '​http://​images.blitzortung.org/​Images/​image_b_oc.png'; ​       // europe
 +                $rain           = '​http://​www.bom.gov.au/​radar/​IDR00004.jpg';​
 +                $clouds ​        = '​http://​www.sat24.com/​image2.ashx?​country=eu&​amp;​type=loop&​amp;​sat=vis';​
 + }
 +$ws['​img_lightning'​] ​   = $thunder;
 +$ws['​img_rain'​] ​        = $rain;
 +$ws['​img_clouds'​] ​      = $clouds;
 +</​code>​
nl/radars.txt · Last modified: 2015/05/21 07:20 by wvdkuil