User Tools

Site Tools


nl:php

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:php [2015/06/05 09:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Wat u moet begrijpen voor u de settings aanpast =====
 +
 +==== Waar worden de settings opgeslagen ​ ====
 +  * Alle instellingen (settings) worden intern in de template opgeslagen in een tabel met de naam **$SITE[]** \\
 +  * Iedere instelling heeft ook een naam $SITE[**'​naam'​**]
 +  * en een waarde: $SITE['​naam'​] = **'​waarde'​**
 +  * en zo'n instellingsregel wordt in PHP afgesloten met een **;** 
 +
 +Zoiets als dit:
 +<​code>​$SITE['​region'​] = '​europe';</​code>​
 +  * De **naam** van de instelling in dit voorbeeld is  **'​region'​**
 +  * De **waarde** van de instelling met de naam **'​region'​** ​ is **'​europe'​**
 +  * In PHP blijft de instelling deze waarde houden totdat deze ergens waarde veranderd wordt. ​
 +
 +==== Een wat groter voorbeeld ====
 +<​code>​$SITE['​region'​] = '​america'; ​   // #####
 +#​$SITE['​region'​] = '​canada';​ // #####
 +$SITE['​region'​] = '​europe';​ //​ #####
 +#​$SITE['​region'​] = '​other'; ​     // #####</​code>​
 +
 +==== Wat doet dat # teken  ====
 +Het # teken, vaak op de eerste positie van een regel, is een commentaar teken. \\ 
 +De instructies op die regel **na** het commentaar teken worden niet gebruikt.
 +
 +  * De eerste regel zet de waarde van de instelling '​region'​ op '​america'​
 +  * De tweede regel heeft een commentaar teken en alles wordt overgeslagen tot het einde van de regel
 +  * De derde regel zet de  waarde van de instelling '​region'​ op '​europe'​
 +  * En dat blijft zo omdat de vierde regel ook weer commentaar heeft.
 +
 +==== Waarom gebruiken we dat # teken  ====
 +Vaak zijn er veel meer mogelijke waardes voor  1 instelling. Denk bijvoorbeeld aan het gebruikte weer-programma.
 +De template ondersteunt 11 mogelijke weerprogramma'​s en een typefout is zo gemaakt.
 +
 +Daarom worden alle mogelijke waardes op een aparte regel vermeld met allemaal op 1 na  een commentaar-teken op de eerste positie.
 +
 +U hoeft dan alleen het commentaar teken aan het begin van de regel met de door u gewenste waarde ​ weg te halen.
 + 
 +Dat is makkelijker en geeft VEEL minder fouten dan dat u de waardes allemaal zelf zou moeten typen.
 +Zorg er wel voor dat alle andere regels wel zo'n # hebben als eerste positie.
 +
 +<WRAP important>​Verander alleen teksten en waardes in een regel als u expliciet gevraagd wordt dit te doen.
 +\\ In veel gevallen moet u alleen een # zetten of weghalen.</​WRAP>​
 +
 +DUS **verander nooit zomaar** '​europe'​ in '​Europa'​ in het voorbeeld hierboven. ​
 +Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor het functioneren van de template.
 +
 +==== ja / nee waardes ====
 +
 +De meeste waardes van een setting worden aangegeven met **'​waarde'​**,​ dus tussen apostrophe'​s.  ​
 +De waarde ja/nee wordt in PHP aangegeven met de woorden **true** of **false** zonder ​ apostrophe.
 +
 +<​code>​$SITE['​wsDebug'​] ​               = true;         // ##### 
 +#​$SITE['​wsDebug'​] ​              = false; ​       // remove comment mark at position 1 when you are fully satisfied with your site.
 +</​code>​
 +Op de eerste regel wordt de waarde van de instelling **wsDebug** ​ op **true** (in het Nederlands **waar** ​ of ook wel **ja**) gezet.
 +Op de volgende regel staat als eerste teken een commentaar-teken en dus wordt deze regel niet uitgevoerd. ​ \\ 
 +Als we klaar zijn met alle instellingen (stap 7) halen we dat commentaar teken weg en wordt dus de debug uitgeschakeld.\\ ​
 +
 +Waarom doen we dat zo?\\ 
 +Omdat als we plotseling de debug weer nodig hebben er vlugger 1 # is getypt, ​
 +dan dat we een woord **false** door **true** moeten overtypen.\\ ​
 +Zeker omdat we niet zomaar om niets de debug zullen aan zetten als onze website al operationeel is.
 +
 +==== Het zelf typen van waardes ====
 +<​code>​
 +$SITE['​organ'​] = 'your station';​ //​ #####  short name used a.o. in heading, forecast pages 
 +$SITE['​yourArea'​] = 'your area';​ //​ #####  the area your city is in
 +$SITE['​contactName'​] = 'your name';​ //​ #####  Webmaster naam or simply webmaster
 +$SITE['​contactEmail'​] = '​noreply@yourstation.com';​ //​ #####  Webmaster E-mail from
 +$SITE['​contactEmailTo'​] = '​contact@yourstation.com/'; ​  // #####  contact E-mail goes to  THIS email adress, so it MUST be a real one
 +</​code>​
 +Weer een stukje instellingen als voorbeeld.\\ ​
 +Behalve de waardes **true** of **false** worden alle waardes tussen apostrophes gezet. ​
 +Als u bij het typen die apostrophes vergeet zult u verbaasd zijn over de hoeveelheid onduidelijke foutboodschappen die u daardoor op roept.
 +
 +<WRAP important>​Nog een reden om frequent te testen, immers een type fout van 1 minuut geleden kunt u nog vinden. ​
 +Een typefout als u een half uur of meer allerlei zaken hebt aangepast is vrijwel zeker lastig te vinden.</​WRAP>​
 +
 +Let op:
 +  * Als een waarde zelf een apostrophe bevat, bijvoorbeeld de plaats **'t Zandt** dan moet u de ' in de naam vervangen door &#39;\\ de instelling wordt dan <​code>​
 +$SITE['​organ'​] = '​Weatherstation &#39;t Zandt';</​code>​
 +  * Als u een instelling niet wilt gebruiken mag u NIET de regel op commentaar zetten. Dat levert zeker foutboodschappen op. DUS NIET<​code>​
 +#​$SITE['​contactName'​] = 'your name';​ </​code>​Maat zet de instelling op een lege waarde<​code>​
 +$SITE['​contactName'​] = '';​ </​code>​
 +
 +====  if () {} ====
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +if ($SITE['​region'​] == '​america'​) {
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +#       here we define specific settings for  the          U S A   
 +#       ALL existing values are example and must be checked for your place
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 + $SITE['​latitude'​] = '​41.30068'; ​     // #####    North=positive,​ South=negative decimal degrees
 + $SITE['​longitude'​] = '​-72.793671';​ // #####    East=positive,​ West=negative decimal degrees
 +... a lot of settings
 + $SITE['​select_lat_lon'​] = '​_my_texts/​lat_lon_us.txt';​
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +} elseif ($SITE['​region'​] == '​canada'​) {
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +#       here we define specific settings for             C A N A D A
 +#       ALL existing values are example and must be checked for your place
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 + $SITE['​latitude'​] = '​51.112243'; ​     // #####    North=positive,​ South=negative decimal degrees
 +... a lot of settings
 +        $SITE['​select_ec'​] ​     = '​_my_texts/​ec_area.txt'; ​                                       //​ '​_my_texts/​ec_area.txt'​
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +} elseif ($SITE['​region'​] == '​europe'​) {
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +#       here we define specific settings for             E U R O P E
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 + $SITE['​latitude'​] = '​50.85000'; ​     // #####    North=positive,​ South=negative decimal degrees
 +... and so on
 +</​code>​
 +Omdat veel instellingen afhankelijk zijn van de daarvoor ingestelde '​region'​ worden in het instellingen bestand ​
 +enkele keren de te wijzigen instellingen gegroepeerd per regio.
 +
 +U hoeft alleen de instellingen van uw eigen regio te wijzigen als er ##### op een regel staat. ​
 +ALLE andere regels en alle andere regio'​s worden automatisch overgeslagen
 +
 +Dus al u in de regio Canada woont begint u te wijzigen bij 
 +<​code> ​  ​$SITE['​latitude'​] ​     = '​51.112243';​ </​code>​ en stopt u bij
 +<​code> ​  ​$SITE['​select_ec'​] ​    = '​_my_texts/​ec_area.txt';​ </​code>​
 +
  
nl/php.txt · Last modified: 2015/06/05 09:01 (external edit)