• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:php

Wat u moet begrijpen voor u de settings aanpast

Waar worden de settings opgeslagen

 • Alle instellingen (settings) worden intern in de template opgeslagen in een tabel met de naam $SITE[]
 • Iedere instelling heeft ook een naam $SITE['naam']
 • en een waarde: $SITE['naam'] = 'waarde'
 • en zo'n instellingsregel wordt in PHP afgesloten met een ;

Zoiets als dit:

$SITE['region'] 		= 'europe';
 • De naam van de instelling in dit voorbeeld is 'region'
 • De waarde van de instelling met de naam 'region' is 'europe'
 • In PHP blijft de instelling deze waarde houden totdat deze ergens waarde veranderd wordt.

Een wat groter voorbeeld

$SITE['region'] 		= 'america';  // #####
#$SITE['region'] 		= 'canada'; 	// #####
$SITE['region'] 		= 'europe';	// #####
#$SITE['region'] 		= 'other';   // #####

Wat doet dat # teken

Het # teken, vaak op de eerste positie van een regel, is een commentaar teken.
De instructies op die regel na het commentaar teken worden niet gebruikt.

 • De eerste regel zet de waarde van de instelling 'region' op 'america'
 • De tweede regel heeft een commentaar teken en alles wordt overgeslagen tot het einde van de regel
 • De derde regel zet de waarde van de instelling 'region' op 'europe'
 • En dat blijft zo omdat de vierde regel ook weer commentaar heeft.

Waarom gebruiken we dat # teken

Vaak zijn er veel meer mogelijke waardes voor 1 instelling. Denk bijvoorbeeld aan het gebruikte weer-programma. De template ondersteunt 11 mogelijke weerprogramma's en een typefout is zo gemaakt.

Daarom worden alle mogelijke waardes op een aparte regel vermeld met allemaal op 1 na een commentaar-teken op de eerste positie.

U hoeft dan alleen het commentaar teken aan het begin van de regel met de door u gewenste waarde weg te halen.

Dat is makkelijker en geeft VEEL minder fouten dan dat u de waardes allemaal zelf zou moeten typen. Zorg er wel voor dat alle andere regels wel zo'n # hebben als eerste positie.

Verander alleen teksten en waardes in een regel als u expliciet gevraagd wordt dit te doen.
In veel gevallen moet u alleen een # zetten of weghalen.

DUS verander nooit zomaar 'europe' in 'Europa' in het voorbeeld hierboven. Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor het functioneren van de template.

ja / nee waardes

De meeste waardes van een setting worden aangegeven met 'waarde', dus tussen apostrophe's. De waarde ja/nee wordt in PHP aangegeven met de woorden true of false zonder apostrophe.

$SITE['wsDebug']        = true;     // ##### 
#$SITE['wsDebug']        = false;    // remove comment mark at position 1 when you are fully satisfied with your site.

Op de eerste regel wordt de waarde van de instelling wsDebug op true (in het Nederlands waar of ook wel ja) gezet. Op de volgende regel staat als eerste teken een commentaar-teken en dus wordt deze regel niet uitgevoerd.
Als we klaar zijn met alle instellingen (stap 7) halen we dat commentaar teken weg en wordt dus de debug uitgeschakeld.

Waarom doen we dat zo?
Omdat als we plotseling de debug weer nodig hebben er vlugger 1 # is getypt, dan dat we een woord false door true moeten overtypen.
Zeker omdat we niet zomaar om niets de debug zullen aan zetten als onze website al operationeel is.

Het zelf typen van waardes

$SITE['organ']		= 'your station';		// ##### short name used a.o. in heading, forecast pages 
$SITE['yourArea']	= 'your area';			// ##### the area your city is in
$SITE['contactName'] 	= 'your name';			// ##### Webmaster naam or simply webmaster
$SITE['contactEmail'] 	= 'noreply@yourstation.com';	// ##### Webmaster E-mail from
$SITE['contactEmailTo'] = 'contact@yourstation.com/';  // ##### contact E-mail goes to THIS email adress, so it MUST be a real one

Weer een stukje instellingen als voorbeeld.
Behalve de waardes true of false worden alle waardes tussen apostrophes gezet. Als u bij het typen die apostrophes vergeet zult u verbaasd zijn over de hoeveelheid onduidelijke foutboodschappen die u daardoor op roept.

Nog een reden om frequent te testen, immers een type fout van 1 minuut geleden kunt u nog vinden. Een typefout als u een half uur of meer allerlei zaken hebt aangepast is vrijwel zeker lastig te vinden.

Let op:

 • Als een waarde zelf een apostrophe bevat, bijvoorbeeld de plaats 't Zandt dan moet u de ' in de naam vervangen door '
  de instelling wordt dan
  $SITE['organ']		= 'Weatherstation 't Zandt';
 • Als u een instelling niet wilt gebruiken mag u NIET de regel op commentaar zetten. Dat levert zeker foutboodschappen op. DUS NIET
  #$SITE['contactName'] 	= 'your name';	

  Maat zet de instelling op een lege waarde

  $SITE['contactName'] 	= '';	

if () {}

#---------------------------------------------------------------------------
if ($SITE['region'] ==	'america') {
#---------------------------------------------------------------------------
#    here we define specific settings for the     U S A  
#    ALL existing values are example and must be checked for your place
#---------------------------------------------------------------------------
	$SITE['latitude']	= '41.30068';   	// #####  North=positive, South=negative decimal degrees
	$SITE['longitude']	= '-72.793671'; 	// #####  East=positive, West=negative decimal degrees
... a lot of settings
	$SITE['select_lat_lon'] = '_my_texts/lat_lon_us.txt';
#---------------------------------------------------------------------------
} elseif ($SITE['region'] ==	'canada') {
#---------------------------------------------------------------------------
#    here we define specific settings for       C A N A D A
#    ALL existing values are example and must be checked for your place
#---------------------------------------------------------------------------
	$SITE['latitude']	= '51.112243';   	// #####  North=positive, South=negative decimal degrees
... a lot of settings
    $SITE['select_ec']   = '_my_texts/ec_area.txt';                    //	'_my_texts/ec_area.txt'
#---------------------------------------------------------------------------
} elseif ($SITE['region'] ==	'europe') {
#---------------------------------------------------------------------------
#    here we define specific settings for       E U R O P E
#---------------------------------------------------------------------------
	$SITE['latitude']	= '50.85000';   	// #####  North=positive, South=negative decimal degrees
... and so on

Omdat veel instellingen afhankelijk zijn van de daarvoor ingestelde 'region' worden in het instellingen bestand enkele keren de te wijzigen instellingen gegroepeerd per regio.

U hoeft alleen de instellingen van uw eigen regio te wijzigen als er ##### op een regel staat. ALLE andere regels en alle andere regio's worden automatisch overgeslagen

Dus al u in de regio Canada woont begint u te wijzigen bij

  $SITE['latitude']   = '51.112243'; 

en stopt u bij

  $SITE['select_ec']   = '_my_texts/ec_area.txt'; 
nl/php.txt · Last modified: 2015/06/05 09:01 (external edit)