User Tools

Site Tools


nl:optional_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:optional_settings [2015/05/16 09:34]
wvdkuil
nl:optional_settings [2015/05/16 09:50] (current)
wvdkuil [Welke instellingen kan een bezoeker aanpassen]
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 4 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|Stap voor stap uw eigen instellingen invoeren]]
 +  * [[upload|5]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP important>​Verander alleen teksten als u gevraagd wordt dat te doen.\\ In veel gevallen hoeft u alleen een # weg te halen of aan te brengen.</​WRAP>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [[settings| Introductie]]
 +  * [[check these first|Deze instellingen zijn noodzakelijk]]
 +  * [[check these also|Ook belangrijk]]
 +  * [[forecast settings|Verwachtingen]]
 +  * [[optional settings|U bent hier]]
 +</​WRAP>​
 +Na de eerste aanpassingen kunt u nu langzaam door alle instellingen in **wsUserSettings.php** lopen en kijken welke instellingen een ##### in de regel hebben en of u vindt dat daar in uw geval ook een aanpassing nodig is.
  
 +Sommige instellingen die geen ##### als indicatie hebben, wilt u wellicht toch aanpassen:
 +
 +==== Welke instellingen kan een bezoeker aanpassen ====
 +Er is een aparte "​customize"​ pagina in het menu. Hiermee kunt u de bezoeker allerlei uiterlijkheden en de gebruikte maat-eenheden ​ laten aanpassen. ​ Welke zaken door de bezoeker aangepast kunnen worden bepaalt u in deze instellingen in wsUserSettings.php
 +<​code>#​-----------------------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    Which areas of the website may be customized by the visitor. ​
 +#               This info is processed in the first part of index.php
 +#​-----------------------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​userChangeDebug'​] ​  = true;    // true to let user set debug=Y ​
 +$SITE['​userChangeColors'​] ​ = true;    // let user select website colors / photos according to $SITE['​colorStyles'​]
 +$SITE['​userChangeMenu'​]  ​  = true;    // user can choose Vertical or Horizontal menus
 +$SITE['​userChangeHeader'​] ​ = true;    // user can select their own header
 +$SITE['​userChangeChoice'​] ​ = true;    // user can choose which page to displayed on next visit
 +$SITE['​userChangeLang'​]  ​  = true;    // should be on to let user change to one of the supported languages
 +$SITE['​userChangeUOM'​]  ​  = true;    // let user select thier own units of measurement
 +$SITE['​userChangeForecast'​]= true;    // let user select thier own forecast</​code>​
 +
 +Als u geen bezoeker-aanpassingen wilt, kunt de betreffende menukeuze in wsMenuData.xml op **show="​no"​** zetten.
 +
 +Als u enkele zaken niet wilt laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat u een eigen kleurschema gebruikt, dan zet u deze instelling ​ op false
 +<​code>​$SITE['​userChangeColors'​] ​ = false; ​  // let user select website colors / photos according to $SITE['​colorStyles'​]</​code>​
nl/optional_settings.txt · Last modified: 2015/05/16 09:50 by wvdkuil